Barn

Addysg Heddwch yn Indonesia

Mae Muhammad Syawal Djamil yn awgrymu y gall addysg heddwch, sydd wedi'i gwreiddio mewn egwyddorion Islamaidd, gael ei hau trwy sefydliadau teuluol ac addysgol yn Indonesia i feithrin ymwybyddiaeth o bwysigrwydd heddwch a gall gefnogi datblygiad cymdeithas wâr a chyfiawn.

Ffiseg ac Addysg Heddwch

Riyan Setiawan Uki yn trafod sut i ddysgu addysg heddwch trwy ffiseg. Mae'r erthygl wreiddiol mewn iaith Indoneseg.

Nid strategaeth yw lwc…

Mae Kate Hudson, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear yn dadlau na allwn ddibynnu ar lwc i’n hamddiffyn rhag y risg o ryfel niwclear. Wrth i ni nodi 77 mlynedd ers bomio Hiroshima a Nagasaki, rhaid inni gofio beth mae defnydd niwclear yn ei olygu, a cheisio deall sut olwg fyddai ar ryfel niwclear heddiw.

Ar ben-blwydd Nagasaki, mae'n bryd ailfeddwl am strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben

Ar ben-blwydd yr Unol Daleithiau yn gollwng y bom atomig ar Nagasaki (Awst 9, 1945) mae'n hollbwysig ein bod yn archwilio methiannau ataliaeth niwclear fel polisi diogelwch. Mae Oscar Arias a Jonathan Granoff yn awgrymu bod arfau niwclear yn chwarae rôl ataliol fach iawn yn NATO ac yn cyflwyno cynnig beiddgar o wneud paratoadau ar gyfer tynnu holl arfau niwclear yr Unol Daleithiau yn ôl o Ewrop a Thwrci fel cam rhagarweiniol i agor trafodaethau gyda Rwsia. 

O Llwynogod a Chwmni Cyw Iâr* - Myfyrdodau ar “Fethiant yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch”

Mae aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig wedi methu â chyflawni eu rhwymedigaethau UNSCR 1325, gyda rhith-silffoedd o gynlluniau gweithredu y bu llawer o sôn amdanynt. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw’r methiant yn yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch, nac ym mhenderfyniad y Cyngor Diogelwch a’i esgorodd, ond yn hytrach ymhlith yr aelod-wladwriaethau sydd wedi walio yn hytrach na gweithredu Cynlluniau Gweithredu Cenedlaethol. “Ble mae'r merched?” gofynnodd siaradwr yn y Cyngor Diogelwch yn ddiweddar. Fel y mae Betty Reardon yn nodi, mae'r menywod ar lawr gwlad, yn gweithio'n uniongyrchol i gyflawni'r agenda.

Yr hyn yr wyf yn ei wybod am fywyd dynol fel peiriant chwythu niwclear

Mae Mary Dickson yn oroeswr o brofion arfau niwclear. Dros y degawdau ers y profion cyntaf ar safle prawf Nevada, mae dioddefwyr profion niwclear wedi dioddef marwolaeth, hyd oes cyfyngedig, a bywydau poen ac anabledd corfforol. Dickson yn ceisio atebolrwydd a iawndal i ddioddefwyr eraill, ffactorau i'w hystyried wrth asesu moeseg polisi niwclear.

Diwrnod i Fyfyrio ar Addysg Heddwch ac Argyfwng y Ddaear

Mae'r amgylchedd, ynghyd ag arfau niwclear, bellach yn ymddangos fel bygythiad dirfodol i oroesiad dynolryw. Gobeithiwn y bydd addysgwyr heddwch yn arsylwi Diwrnod Amgylchedd y Byd trwy fyfyrio ar sut mae'r mater hwn yn berthnasol i gwricwla ac addysgeg eu priod ddulliau o addysg heddwch ac yn effeithio arnynt.

Sgroliwch i'r brig