Rhybuddion Gweithredu

Mae Menyw o Afghanistan yn Galw Merched Americanaidd i Undod

Dylai'r llythyr agored hwn gan un fenyw broffesiynol i'r llall, gweinyddwr prifysgol yn Afghanistan herio pob merch Americanaidd i fynd i'r afael â chanlyniadau rhoi'r gorau i'r rhai sydd fwyaf parod i arwain Afghanistan tuag at aelodaeth adeiladol yng nghymuned y byd: y menywod addysgedig, annibynnol sy'n gyfrifol am enillion yn cydraddoldeb cymdeithasol bellach wedi'i sathru gan y Taliban. Gyda chymorth Swyddfa'r Tŷ Gwyn sy'n gyfrifol am faterion rhyw, mae'r llythyr gwreiddiol, heb ei olygu, a gyfeiriwyd at yr Is-lywydd Kamala Harris wedi'i gyflwyno i swyddfa'r Is-lywydd. Gobeithiwn y bydd hefyd yn cael ei ddarllen a'i drafod mewn cyrsiau mewn astudiaethau heddwch ac addysg heddwch i roi llais i'r menywod di-baid yn Afghanistan o dan yr un amgylchiadau â'r ysgrifennwr, y gobeithiwn y bydd rhai ohonynt yn dod o hyd i leoedd yn ein colegau a'n prifysgolion. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.” [parhewch i ddarllen…]

Barn

Diddymu Nukes Nawr!

Mae drygau cymdeithasol yn galw am ymateb cymdeithasol. I'r gymuned addysg heddwch, mae hyn yn golygu nid yn unig ymgymryd ag ymchwiliad myfyriol i'r materion moesegol a godir gan arfau niwclear, ond hefyd rhoi sylw cyfartal i gyfrifoldebau moesegol dinasyddion i weithredu i'w diddymu. [parhewch i ddarllen…]