Newyddion ac Uchafbwyntiau

IPRA-PEC – Rhagamcanu Cam Nesaf: Myfyrdodau ar Ei Wreiddiau, Prosesau a Dibenion

Wrth arsylwi 50 mlynedd ers sefydlu'r Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol, mae dau o'i haelodau sefydlu yn myfyrio ar ei gwreiddiau wrth iddynt edrych i'w dyfodol. Mae Magnus Haavlesrud a Betty Reardon (sydd hefyd yn aelodau sefydlu’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch) yn gwahodd aelodau presennol i fyfyrio ar y presennol a’r bygythiadau dirfodol i oroesiad dynol a phlaned sydd bellach yn herio addysg heddwch i ragamcanu dyfodol diwygiedig sylweddol i PEC a’i rôl. wrth dderbyn yr her…

Rali Hyfforddwyr Athrawon UNESCO i hyrwyddo Addysg Heddwch ac Atal Eithafiaeth Dreisgar mewn Addysg Athrawon

Mae'r Weinyddiaeth Addysg a Chwaraeon yn Uganda yn gweithredu'r prosiect Addysg Heddwch ac Atal Eithafiaeth Dreisgar gyda chefnogaeth Sefydliad Rhyngwladol Meithrin Gallu UNESCO yn Affrica. Trefnwyd gweithdy undydd ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid yn Kampala ar Orffennaf 29 gyda'r bwriad o rannu profiadau ar addysg heddwch ac atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau hyfforddi athrawon dethol yn Uganda.

Cerddoriaeth fel y llwybr i heddwch

Mae ymgeisydd Phd Chypriad ifanc o Brifysgol Agored Cyprus sydd wedi trefnu cynllun sy'n meithrin heddwch a chysylltiad rhwng plant Chypriad Groegaidd a Chypriad Twrci ymhlith y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Ieuenctid y Gymanwlad 2022.

Argyfwng Hinsawdd a Hawliau Merched yn Ne Asia: Celfyddyd Anu Das

Arlunydd Americanaidd a aned yn India yw Anu Das ac mae ei dawn yn creu cynrychiolaeth weledol o ganfyddiadau dwys o ystod o faterion sy'n llywio addysg heddwch. Mae'r mwclis a ddangosir yma wedi'u hysbrydoli gan yr argyfwng hinsawdd wrth iddo effeithio ar harddwch a chynaliadwyedd y byd naturiol, a chysylltiad dwfn menywod â'n Daear fyw a'n hymdeimlad o gyfrifoldeb amdani.

Cymdeithas Sifil fel Teyrnas Menywod yn Ymdrechu tuag at Gydraddoldeb

Ledled y byd, mae hawliau menywod yn cael eu diystyru gan y cynnydd mewn ideolegau awdurdodaidd. Mae menywod Afghanistan dros y flwyddyn ddiwethaf wedi wynebu ffurf arbennig o ddifrifol ar y gormes batriarchaidd hwn o gydraddoldeb dynol menywod. Fel y dangosir yn y ddwy eitem a bostiwyd yma, maent wedi dangos dewrder arbennig a menter dinasyddion wrth alw am eu hawliau fel rhan annatod o ddyfodol cadarnhaol i'w gwlad.

Sgroliwch i'r brig