Newyddion ac Uchafbwyntiau

De Sudan yn lansio 'Canllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel' gyda chefnogaeth gan Achub y Plant i amddiffyn ysgolion rhag defnydd milwrol

Mae'r Datganiad Ysgolion Diogel yn ymrwymiad gwleidyddol rhyng-lywodraethol sy'n rhoi cyfle i wledydd fynegi cefnogaeth i amddiffyn myfyrwyr, athrawon, ysgolion a phrifysgolion rhag ymosodiad yn ystod cyfnodau o wrthdaro arfog; pwysigrwydd parhad addysg yn ystod gwrthdaro arfog; a gweithredu mesurau pendant i atal defnydd milwrol o ysgolion. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.” [parhewch i ddarllen…]