Newyddion ac Uchafbwyntiau

Mae Grwpiau Ffydd yn Galw Moeseg Seciwlar i Alw am Weithredu Ddinesig yn erbyn Trais a Achosir gan Gasineb

The statements of The Interfaith Center of New York and Bend the Arc, two major faith-based groups, in response to the Buffalo racist hate-crime massacre that took the lives of ten and seriously wounded three more, all but one African Americans, leave the religious response of “thoughts and prayers” to others, as they, as citizens, voice ethical and very practical calls to action, all of which fully respect the principle of “separation of church and state.” Both statements make points of fundamental concern to all citizens, and thereby, to peace education as a means of learning toward engagement in actions of civic responsibility. [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Heddychwr o Wcráin Yurii Sheliazhenko ar sut i gefnogi achos heddwch

Mae Yurii Sheliazhenko, ysgrifennydd Gweithredol y Mudiad Heddychol Wcreineg, yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg heddwch i oresgyn ofn a chasineb, cofleidio atebion di-drais, a chefnogi datblygiad diwylliant heddwch yn yr Wcrain. Mae hefyd yn archwilio problem trefn fyd-eang filwrol a sut y bydd persbectif o lywodraethu byd-eang di-drais mewn byd yn y dyfodol heb fyddinoedd a ffiniau yn helpu i ddad-ddwysáu gwrthdaro rhwng Rwsia-Wcráin a Dwyrain-Gorllewin gan fygwth apocalypse niwclear. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

RHYFEL: HerStory – Myfyrdodau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Mawrth 8 yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, achlysur ystyrlon i fyfyrio ar y posibiliadau o gyflymu tegwch rhwng y rhywiau o'r lleol i'r byd-eang. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn annog ymholi a gweithredu tuag at archwilio'r effaith y mae rhyfeloedd yn ei chael ar fenywod a merched, yn ogystal â rhagweld y strwythurau y mae'n rhaid eu newid i sicrhau cydraddoldeb a diogelwch dynol. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Gorffen rhyfel, adeiladu heddwch

Mae Ray Acheson yn dadlau, er mwyn wynebu’r argyfyngau cymhlethu yn yr Wcrain, bod yn rhaid i ryfel a phroffidioldeb rhyfel ddod i ben, fod yn rhaid diddymu arfau niwclear, a rhaid inni wynebu’r byd rhyfel sydd wedi’i adeiladu’n fwriadol ar draul heddwch, cyfiawnder, a goroesiad. [parhewch i ddarllen…]