Newyddion ac Uchafbwyntiau

Bydd y Pab yn cyfarfod â 6000 o fyfyrwyr ac arweinwyr o'r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch

Bydd 6,000 o fyfyrwyr, athrawon ac arweinwyr ysgol o’r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch yn cyfarfod â’r Pab Ffransis ar Ebrill 19. Mae’r cyfarfod yn rhan o raglen addysg ddinesig o’r enw “Dewch i ni drawsnewid y dyfodol. Am heddwch gyda sylw.”

Bydd y Pab yn cyfarfod â 6000 o fyfyrwyr ac arweinwyr o'r Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion dros Heddwch Darllen Mwy »

Grymuso Addysgu: Hierarchaethau Heriol ar Gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol (Adolygiad Llyfr)

Mae Marybeth Gasman yn adolygu’r llyfr newydd, “Disrupting Hierarchy in Education: Students and Teachers Collaborating for Social Change,” gan sylwi bod y golygyddion yn tynnu ar waith Freire ond hefyd yn feirniadol ohono. Yn wahanol i'r awdur a'r damcaniaethwr adnabyddus, maent yn plethu hil i mewn i'w dadansoddiad yn hytrach nag ymdrin ag ef yn anuniongyrchol neu ganolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â dosbarth yn bennaf fel y gwnaeth Freire.

Grymuso Addysgu: Hierarchaethau Heriol ar Gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol (Adolygiad Llyfr) Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch

Lansiodd Cynghrair Gwareiddiadau'r Cenhedloedd Unedig (UNAOC) y 7fed rhifyn o'i raglen Young Peacebuilders (YPB), gan groesawu carfan o America Ladin a'r Caribî. Nod rhaglen YPB yw creu mudiad byd-eang o adeiladwyr heddwch ifanc trwy roi'r cymwyseddau iddynt hyrwyddo amrywiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.

Mae UNAOC yn croesawu carfan newydd o adeiladwyr heddwch ifanc ar gyfer 7fed rhifyn Menter Addysg Heddwch Darllen Mwy »

Arlywydd yr Almaen yn mynegi cefnogaeth i brosiect addysg heddwch 'Dychmygwch' yng Nghyprus

Ymwelodd Llywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier â'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR) fel rhan o'i daith wladwriaethol i Gyprus ar Chwefror 12. Yn ôl datganiad i'r wasg gan yr AHDR, mynegodd Llywydd yr Almaen ei gefnogaeth i'r prosiect 'Dychmygwch' ac amlygodd werth addysg heddwch. Lansiwyd 'Imagine' yn 2017 ac mae wedi bod yn allweddol wrth bontio'r rhaniadau rhwng cymunedau Cyprus.

Arlywydd yr Almaen yn mynegi cefnogaeth i brosiect addysg heddwch 'Dychmygwch' yng Nghyprus Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig