Newyddion ac Uchafbwyntiau

90 eiliad tan hanner nos

Mae'n 90 eiliad tan hanner nos. Rydym yn nes at fin rhyfel niwclear nag ar unrhyw adeg ers y defnydd cyntaf a'r unig ddefnydd o arfau niwclear yn 1945. Er bod y rhan fwyaf o bobl resymol yn deall yr angen i ddileu'r arfau hyn, ychydig o swyddogion sydd wedi bod yn fodlon awgrymu dileu fel cam cyntaf. Yn ffodus, mae yna lais o reswm mewn clymblaid ar lawr gwlad sy'n tyfu: mae'r mudiad Back from the Brink hwn yn cefnogi dileu arfau niwclear trwy broses wedi'i negodi, sy'n gyfyngedig i amser, gyda'r mesurau rhagofalus synnwyr cyffredin sy'n angenrheidiol yn ystod y broses i atal rhyfel niwclear.

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

“[Yr OIC] Yn annog Awdurdodau Afghanistan de facto i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithas Afghanistan yn unol â’r hawliau a’r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.” Pwynt 10, Communique gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd.

A all heddwch ddechrau mewn ystafelloedd dosbarth mewn gwirionedd? Archwiliodd fforwm ar-lein y materion ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Addysg y Cenhedloedd Unedig

Sut i ddysgu heddwch o amgylch y blaned oedd pwnc y Fforwm Addysg Heddwch Byd-eang ar Ddiwrnod Addysg y Cenhedloedd Unedig, Ionawr 24. Roedd y sgyrsiau'n cynnwys Sec-Gen y Cenhedloedd Unedig Antonio Guterres, goroeswr saethu Taliban ac enillydd Gwobr Heddwch Nobel Malala Yousafzai, prif addysgwr UNESCO, Stefania Giannini, actifydd/actores o Ffrainc ac athro Harvard Guila Clara Kessous, a chyn-brif Faer UNESCO, Federico Zaragoza.

Ni ddylai Hawliau Merched fod yn elfen fargeinio rhwng y Taliban a'r Gymuned Ryngwladol

Wrth i ni barhau â'r gyfres ar waharddiadau'r Taliban ar addysg a chyflogaeth menywod, mae'n hanfodol i'n dealltwriaeth a'n camau gweithredu pellach glywed yn uniongyrchol gan fenywod Afghanistan sy'n gwybod orau am y niwed y mae'r gwaharddiadau hyn yn ei achosi; nid yn unig ar y menywod yr effeithir arnynt a'u teuluoedd, ond ar y genedl gyfan Afghanistan. Mae'r datganiad hwn gan glymblaid o sefydliadau menywod Afghanistan yn disgrifio'r niwed hwn yn llawn.

Datganiad i'r Wasg yn dilyn Ymweliad Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Merched y Cenhedloedd Unedig ag Afghanistan

Mae'r swydd hon, datganiad sy'n deillio o ddirprwyaeth lefel uchel gan y Cenhedloedd Unedig i Afghanistan, yn rhan o gyfres ar olygiadau Rhagfyr y Taliban, sy'n gwahardd menywod rhag mynychu prifysgol a chyflogaeth yn y cyrff anllywodraethol sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i bobl Afghanistan.

Llythyr arwyddo i'r Cenhedloedd Unedig ac OIC ar Hawliau Dynol Merched yn Afghanistan

Os gwelwch yn dda, ystyriwch lofnodi'r llythyr hwn mewn ymateb i effaith ddinistriol y gwaharddiadau diweddar ar addysg uwch a gwaith menywod yn Afghanistan. Mae Crefyddau dros Heddwch a Chanolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd yn cynnal y llythyr hwn gyda chyrff anllywodraethol eraill sy'n seiliedig ar ffydd a dyngarol cyn cyfarfodydd lefel uchel rhwng Swyddogion y Cenhedloedd Unedig a'r Taliban neu “Awdurdodau De Facto.”

Ddim Yn Ein Enw: Datganiad ar y Taliban ac Addysg Merched

Mae'r Cyngor Materion Cyhoeddus Mwslimaidd, yn y datganiad hwn sy'n galw am wrthdroi gwaharddiad y Taliban ar addysg merched a menywod, yn ailadrodd yr haeriadau sy'n cael eu gwneud nawr gan gynifer o sefydliadau Mwslimaidd. Mae'r polisi yn wrth-Islamaidd ac yn gwrth-ddweud un o egwyddorion sylfaenol y ffydd ar yr hawl a'r angen am addysg i bawb, felly mae'n rhaid ei ddiddymu ar unwaith.

“Heddwch, Addysg ac Iechyd” - Defnyddiwch Eich Llais ar gyfer y Di-lais

Rydym yn annog aelodau’r GCPE i gefnogi ple Sakena Yacoobi i roi llais i bobl Afghanistan y mae eu cyflwr enbyd wedi’i anwybyddu’n gyffredinol gan gymuned y byd ac wedi mynd i’r afael yn annigonol gan yr Unol Daleithiau sydd eto i gyflawni addewidion i’r Affganiaid sydd, er eu bod wedi cynorthwyo. yr Unol Daleithiau, eu gadael ar ôl i drugareddau y Taliban.

“Earthaluliah”: Gadewch inni Benderfynu i Achub y Ddaear

Un o brif addewidion yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ar gyfer y Flwyddyn Newydd yw canolbwyntio meddwl, gweithredu ac ysbryd (y mae pob un ohonom yn defnyddio egni mewnol wrth weithredu i wireddu gwerthoedd dynol sylfaenol) ar achub ein planed. Er mwyn cyflawni’r penderfyniad hwnnw rydym ni, fel addysgwyr heddwch, yn haeru bod yn rhaid inni ddysgu meddwl ac ymddwyn mewn ffyrdd cwbl newydd.

Sgroliwch i'r brig