Swyddi

Graines de Paix yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd

Mae Graines de Paix yn cyflogi ei Gyfarwyddwr i arwain ei weithrediadau cynyddol. Bydd yn gyfrifol am weithrediadau a gweinyddiaeth, gan ysgogi twf iach y sefydliad mewn ymateb i'r heriau cymdeithasol presennol o ran addysg a chydlyniant cymdeithasol. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Chwefror 7.

Gwasanaeth Heddwch Sifil yn ceisio Cynghorydd ar Addysg Heddwch (Wcráin)

Mae rhaglen wlad Gwasanaeth Heddwch Sifil GIZ Wcráin yn ceisio cynghorydd i weithio gyda chwe sefydliad partner ar bynciau amrywiol addysg heddwch ar lefel genedlaethol a rhanbarthol, gan gefnogi’r diwygiad ysgolion cenedlaethol sydd â’r nod o drawsnewid ysgolion Wcrain yn amgylchedd grymus a heddychlon.

Mae UNESCO yn ceisio Arbenigwr Rhaglen (Addysg)

Mae'r Arbenigwr Rhaglen yn gyfrifol am gyfrannu at rôl gydlynu arweiniol UNESCO yn Agenda Addysg SDG4 2030 a chefnogi a gwella effeithlonrwydd gweithrediadau'r Mecanwaith Cydweithrediad Addysg Fyd-eang. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Tachwedd 6, 2021.

Sgroliwch i'r brig