Cyfleoedd ariannu

Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion

Wedi'i sefydlu yn 2007, mae'r Rhaglen Cymrodyr Addysg yn anrhydeddu etifeddiaeth addysgol yr adeiladwr heddwch byd-eang Daisaku Ikeda, a'i nod yw datblygu ymchwil ac ysgolheictod ar faes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg sy'n tyfu'n rhyngwladol. Bydd cymrodyr yn gymwys am ddwy flynedd o gyllid ar $10,000 y flwyddyn i gefnogi traethodau hir doethuriaeth yn y maes hwn, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol. Gwnewch gais erbyn Medi 1, 2022.

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022

Nod y Labordy Atebion Plant (CLS) yw cefnogi pobl ifanc i gymryd camau i fynd i'r afael â thlodi sy'n effeithio ar blant yn eu cymunedau trwy atebion sy'n seiliedig ar addysg ac addysg heddwch. Gyda chefnogaeth oedolion, gwahoddir grwpiau o blant i gyflwyno eu syniadau a gwneud cais am un o’n micro-grantiau (yn amrywio o 500 USD i 2000 USD) i weithredu prosiect a arweinir gan blant. Dyddiad Cau Cais: Mawrth 31.

Galwad am Geisiadau: Arweinwyr Trawsnewidiol Heddwch a Chyfiawnder

Gwahoddir cymrodyr dethol i Goleg Gettysburg am wythnos o raglennu dwys sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau arwain ym maes gwaith heddwch a chyfiawnder. Mae pob myfyriwr israddedig (o Ganada, yr UD a Mecsico) sydd ag o leiaf un flwyddyn academaidd yn weddill yn eu haddysg, ar ôl cwblhau'r gymrodoriaeth, yn gymwys i wneud cais (dyddiad cau: Medi 15).

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Open-Oxford-Cambridge yn cynnig gwobr doethuriaeth wedi'i hariannu'n llawn am ymchwil heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear

Gwahoddir ceisiadau am Wobr Doethuriaeth Gydweithredol AHRC Open-Oxford-Cambridge a ariennir gan DTP yn y Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Llyfrgell Gwyddoniaeth Wleidyddol ac Economeg Prydain (Llyfrgell LSE). Dylai ymchwil ganolbwyntio ar bwnc sy'n ymwneud â heddwch a / neu actifiaeth gwrth-niwclear er 1945.

Sgroliwch i'r brig