Cyfleoedd ariannu

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd

Mae Gwobr UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa ar gyfer defnyddio TGCh mewn addysg yn awr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau hyd at Chwefror 5, 2024. Thema rhifyn 2023 yw “Dysgu digidol ar gyfer addysg werdd”.

Gwobr TGCh mewn addysg UNESCO: Galwad am enwebiadau sy'n agored i brosiectau sy'n creu synergeddau rhwng dysgu digidol ac addysg werdd Darllen Mwy »

Ysgoloriaeth Ieuenctid ar gyfer y SDGs - Rhaglen ar gyfer Degawd Gwyddor Eigion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Cwch Heddwch)

Mae Peace Boat US yn cyhoeddi lansiad cyfres newydd o raglenni fel rhan o Ddegawd Gwyddor Eigion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy i’w gynnal ar y Cwch Heddwch ar thema Diwrnod Cefnforoedd y Byd y Cenhedloedd Unedig eleni: “Planet Ocean: Tides are Change. ” Gwahoddir arweinwyr ieuenctid o bob rhan o'r byd i ymuno â'r daith. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gofrestriad/ysgoloriaeth: Ebrill 30, 2023.

Ysgoloriaeth Ieuenctid ar gyfer y SDGs - Rhaglen ar gyfer Degawd Gwyddor Eigion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Cwch Heddwch) Darllen Mwy »

Galw am Geisiadau: Rhaglen Adeiladwyr Heddwch Ifanc UNAOC yn America Ladin a'r Caribî 2023 (Ariennir yn llawn)

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer Rhaglen Adeiladwyr Heddwch Ifanc UNAOC yn America Ladin a'r Caribî 2023. Mae'r UNAOC Young Peacebuilders yn fenter addysg heddwch sydd wedi'i chynllunio i gefnogi pobl ifanc i ennill sgiliau a all wella eu rôl gadarnhaol mewn materion heddwch a diogelwch ac mewn atal gwrthdaro treisgar. (Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 12)

Galw am Geisiadau: Rhaglen Adeiladwyr Heddwch Ifanc UNAOC yn America Ladin a'r Caribî 2023 (Ariennir yn llawn) Darllen Mwy »

Cymrodoriaethau Heddwch y Rotari a Ariennir yn Llawn: MA neu Dystysgrif mewn Astudiaethau Heddwch A Datblygiad

Hyrwyddo heddwch yw un o brif achosion y Rotari. Mae Cymrodoriaeth Heddwch y Rotari a ariennir yn llawn, sy'n cynnwys costau dysgu a byw, yn cynyddu gallu arweinwyr presennol i atal a datrys gwrthdaro trwy gynnig hyfforddiant academaidd, profiad maes, a rhwydweithio proffesiynol. Dyddiad Cau Cais: Mai 15, 2023.

Cymrodoriaethau Heddwch y Rotari a Ariennir yn Llawn: MA neu Dystysgrif mewn Astudiaethau Heddwch A Datblygiad Darllen Mwy »

Galwad am enwebiadau: Heddwch, Diddymu Niwcliar a Gwobr Ieuenctid Ymgysylltiol â'r Hinsawdd (PACEY).

Ydych chi'n gwybod am brosiect ieuenctid sy'n mynd i'r afael â heddwch, diarfogi niwclear a/neu faterion hinsawdd ac a allai gael ei hybu gan wobr fawreddog gyda €5000 mewn arian gwobr i'w helpu i lwyddo? Disgwylir enwebiadau ar 30 Rhagfyr.

Galwad am enwebiadau: Heddwch, Diddymu Niwcliar a Gwobr Ieuenctid Ymgysylltiol â'r Hinsawdd (PACEY). Darllen Mwy »

Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion

Wedi'i sefydlu yn 2007, mae'r Rhaglen Cymrodyr Addysg yn anrhydeddu etifeddiaeth addysgol yr adeiladwr heddwch byd-eang Daisaku Ikeda, a'i nod yw datblygu ymchwil ac ysgolheictod ar faes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg sy'n tyfu'n rhyngwladol. Bydd cymrodyr yn gymwys am ddwy flynedd o gyllid ar $10,000 y flwyddyn i gefnogi traethodau hir doethuriaeth yn y maes hwn, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol. Gwnewch gais erbyn Medi 1, 2022.

Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion Darllen Mwy »

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022

Nod y Labordy Atebion Plant (CLS) yw cefnogi pobl ifanc i gymryd camau i fynd i'r afael â thlodi sy'n effeithio ar blant yn eu cymunedau trwy atebion sy'n seiliedig ar addysg ac addysg heddwch. Gyda chefnogaeth oedolion, gwahoddir grwpiau o blant i gyflwyno eu syniadau a gwneud cais am un o’n micro-grantiau (yn amrywio o 500 USD i 2000 USD) i weithredu prosiect a arweinir gan blant. Dyddiad Cau Cais: Mawrth 31.

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022 Darllen Mwy »

Galwad am Geisiadau: Arweinwyr Trawsnewidiol Heddwch a Chyfiawnder

Gwahoddir cymrodyr dethol i Goleg Gettysburg am wythnos o raglennu dwys sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau arwain ym maes gwaith heddwch a chyfiawnder. Mae pob myfyriwr israddedig (o Ganada, yr UD a Mecsico) sydd ag o leiaf un flwyddyn academaidd yn weddill yn eu haddysg, ar ôl cwblhau'r gymrodoriaeth, yn gymwys i wneud cais (dyddiad cau: Medi 15).

Galwad am Geisiadau: Arweinwyr Trawsnewidiol Heddwch a Chyfiawnder Darllen Mwy »

Cymrodoriaethau Heddwch Rotari a ariennir yn llawn: MA neu dystysgrif mewn Astudiaethau Heddwch a Datblygu

Mae'r Gymrodoriaeth Heddwch Rotari, a ariennir yn llawn, sy'n cynnwys costau dysgu a byw, yn cynyddu gallu'r arweinwyr presennol i atal a datrys gwrthdaro trwy gynnig hyfforddiant academaidd, profiad maes a rhwydweithio proffesiynol. Dyddiad cau cais 2022-23: Mai 15, 2021.

Cymrodoriaethau Heddwch Rotari a ariennir yn llawn: MA neu dystysgrif mewn Astudiaethau Heddwch a Datblygu Darllen Mwy »

Georg Arnhold Uwch Gymrawd Addysg dros Heddwch Cynaliadwy: Galwad am geisiadau

Mae'n bleser gan Sefydliad Georg Eckert gyhoeddi'r Galwad am Geisiadau ar gyfer Uwch Gymrawd Georg Arnhold 2022 dros Addysg dros Heddwch Cynaliadwy. Mae'r penodiad yn cynnig cyfle i wneud gwaith ym maes addysg er mwyn sicrhau heddwch cynaliadwy. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ionawr 31, 2021

Georg Arnhold Uwch Gymrawd Addysg dros Heddwch Cynaliadwy: Galwad am geisiadau Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig