Cyfleoedd ariannu

Ysgoloriaeth Ieuenctid ar gyfer y SDGs - Rhaglen ar gyfer Degawd Gwyddor Eigion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Cwch Heddwch)

Mae Peace Boat US yn cyhoeddi lansiad cyfres newydd o raglenni fel rhan o Ddegawd Gwyddor Eigion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy i’w gynnal ar y Cwch Heddwch ar thema Diwrnod Cefnforoedd y Byd y Cenhedloedd Unedig eleni: “Planet Ocean: Tides are Change. ” Gwahoddir arweinwyr ieuenctid o bob rhan o'r byd i ymuno â'r daith. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gofrestriad/ysgoloriaeth: Ebrill 30, 2023.

Galw am Geisiadau: Rhaglen Adeiladwyr Heddwch Ifanc UNAOC yn America Ladin a'r Caribî 2023 (Ariennir yn llawn)

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer Rhaglen Adeiladwyr Heddwch Ifanc UNAOC yn America Ladin a'r Caribî 2023. Mae'r UNAOC Young Peacebuilders yn fenter addysg heddwch sydd wedi'i chynllunio i gefnogi pobl ifanc i ennill sgiliau a all wella eu rôl gadarnhaol mewn materion heddwch a diogelwch ac mewn atal gwrthdaro treisgar. (Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 12)

Rhaglen Cymrodyr Addysg Canolfan Ikeda: Galwad Am Gynigion

Wedi'i sefydlu yn 2007, mae'r Rhaglen Cymrodyr Addysg yn anrhydeddu etifeddiaeth addysgol yr adeiladwr heddwch byd-eang Daisaku Ikeda, a'i nod yw datblygu ymchwil ac ysgolheictod ar faes astudiaethau Ikeda / Soka mewn addysg sy'n tyfu'n rhyngwladol. Bydd cymrodyr yn gymwys am ddwy flynedd o gyllid ar $10,000 y flwyddyn i gefnogi traethodau hir doethuriaeth yn y maes hwn, gan gynnwys ei berthynas ag athroniaeth ac ymarfer addysg yn fwy cyffredinol. Gwnewch gais erbyn Medi 1, 2022.

Cyfle grant ar gyfer prosiectau a arweinir gan blant. Gwnewch gais erbyn 31 Mawrth, 2022

Nod y Labordy Atebion Plant (CLS) yw cefnogi pobl ifanc i gymryd camau i fynd i'r afael â thlodi sy'n effeithio ar blant yn eu cymunedau trwy atebion sy'n seiliedig ar addysg ac addysg heddwch. Gyda chefnogaeth oedolion, gwahoddir grwpiau o blant i gyflwyno eu syniadau a gwneud cais am un o’n micro-grantiau (yn amrywio o 500 USD i 2000 USD) i weithredu prosiect a arweinir gan blant. Dyddiad Cau Cais: Mawrth 31.

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Open-Oxford-Cambridge yn cynnig gwobr doethuriaeth wedi'i hariannu'n llawn am ymchwil heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear

Gwahoddir ceisiadau am Wobr Doethuriaeth Gydweithredol AHRC Open-Oxford-Cambridge a ariennir gan DTP yn y Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Llyfrgell Gwyddoniaeth Wleidyddol ac Economeg Prydain (Llyfrgell LSE). Dylai ymchwil ganolbwyntio ar bwnc sy'n ymwneud â heddwch a / neu actifiaeth gwrth-niwclear er 1945.

Sgroliwch i'r brig