Diogelu Democratiaeth mewn Etholiad Gwrthdaro: Adnoddau i Addysgwyr

Yn ystod etholiad cyfnewidiol, beth ellir ei wneud i warchod democratiaeth ac amddiffyn canlyniadau etholiad? Sut y gallem ymateb i godi ofn, coup posib, ymdrechion brawychu, a thrais gyda nonviolence? Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn llunio rhestr o adnoddau i gynorthwyo addysgwyr yn eu hymdrechion i ddysgu am yr eiliad wleidyddol gyfredol, paratoi myfyrwyr i ymateb yn adeiladol ac yn ddi-drais i fygythiadau, ac i feithrin democratiaeth fwy cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol.