CV

Diogelu Democratiaeth mewn Etholiad Gwrthdaro: Adnoddau i Addysgwyr

Yn ystod etholiad cyfnewidiol, beth ellir ei wneud i warchod democratiaeth ac amddiffyn canlyniadau etholiad? Sut y gallem ymateb i godi ofn, coup posib, ymdrechion brawychu, a thrais gyda nonviolence? Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn llunio rhestr o adnoddau i gynorthwyo addysgwyr yn eu hymdrechion i ddysgu am yr eiliad wleidyddol gyfredol, paratoi myfyrwyr i ymateb yn adeiladol ac yn ddi-drais i fygythiadau, ac i feithrin democratiaeth fwy cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. [parhewch i ddarllen…]

Nodweddion

Firws “cenedlaetholdeb argyfwng”

Dadleua Werner Wintersteiner fod argyfwng Corona yn datgelu bod globaleiddio hyd yma wedi dod â chyd-ddibyniaeth heb gydsafiad. Mae'r firws yn ymledu yn fyd-eang, a bydd angen ymdrech fyd-eang i frwydro yn erbyn, ond mae'r taleithiau'n ymateb gyda gweledigaeth twnnel cenedlaethol. Mewn cyferbyniad, byddai persbectif o ddinasyddiaeth fyd-eang yn briodol i'r argyfwng byd-eang. [parhewch i ddarllen…]

Nodweddion

Y Broblem Ewinedd: Patriarchaeth a Pandemig

Mae llawer o fudiadau heddwch a chyfiawnder wedi galw am ddefnyddio'r amser tyngedfennol hwn i adlewyrchu, cynllunio a dysgu ein ffordd i ddyfodol mwy cadarnhaol. Un cyfraniad y gallem ni, addysgwyr heddwch ei wneud i'r broses hon yw myfyrio ar y posibiliadau ar gyfer iaith a throsiadau amgen y mae ieithyddion heddwch a ffeministiaid wedi ceisio ein perswadio i ganolbwyntio ein sylw ers amser maith. [parhewch i ddarllen…]

Nodweddion

Gwell Gyda'n Gilydd: Dylid cefnogi'r rapprochement rhwng Addysg Heddwch a Dysgu Emosiynol Cymdeithasol lle bynnag y bo modd

Yn greiddiol iddynt, mae PeaceEd a SEL yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol trwy wahodd pobl i nodi eu cyd-werthoedd, ehangu eu gwybodaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i greu dyfodol heddychlon. Mae SEL yn pwysleisio newid ar lefelau personol a rhyngbersonol, tra bod PeaceEd yn aml yn canolbwyntio ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol a systemig. [parhewch i ddarllen…]