Digwyddiadau a Chynadleddau

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael)

Ar Fai 20, 2024, cyd-gynhaliwyd gweminar rhithwir ar “Drawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti” gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a NISSEM. Aeth y gweminar i’r afael â’r potensial ar gyfer gweithredu Argymhelliad arloesol 2023 ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau UNESCO ym mis Tachwedd 2023.

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael) Darllen Mwy »

Fideo gweminar o Fenywod yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog CSW er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon

Ar 18 Mawrth cynhaliwyd Digwyddiad Paralel Comisiwn ar Statws Merched er Anrhydedd Dr. Betty A. Reardon. Amlygodd y digwyddiad y cysylltiadau cymhleth rhwng militariaeth, tlodi, a newid hinsawdd trwy lens diogelwch ffeministaidd. Fideo ar gael nawr.

Fideo gweminar o Fenywod yn Gweithredu Diogelwch Dynol yng Nghanol Rhyfel: Digwyddiad Cyfochrog CSW er Anrhydedd i Dr. Betty Reardon Darllen Mwy »

“Trefnu 101” - Hyfforddiant ar-lein am ddim gan World BEYOND War!

Mae hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim 4 wythnos (20 awr) World BEYOND War yn “Trefnu 101 Training” yn nodi strategaethau a thactegau effeithiol ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o'r gymuned a dylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Bydd cyfranogwyr yn archwilio awgrymiadau a thriciau ar gyfer defnyddio cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol ac yn edrych yn ehangach ar adeiladu symudiadau o safbwynt trefnu “ymasiad” a gwrthiant sifil di-drais.

“Trefnu 101” - Hyfforddiant ar-lein am ddim gan World BEYOND War! Darllen Mwy »

Cyfweliad â Noam Chomsky ar gyfer Cyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol

Mae Noam Chomsky yn cael ei gyfweld gan Joseph Gerson, cydlynydd diarfogi Pwyllgor Gwasanaeth Cyfeillion America, am themâu a phryderon Cyngres y Byd IPB 2016 sydd ar ddod ar Wariant Milwrol a Chymdeithasol - “Disarm! Am Hinsawdd Heddwch - Creu Agenda Weithredu, ”a gynhelir Medi 30-Hydref 3 yn Berlin, yr Almaen.

Cyfweliad â Noam Chomsky ar gyfer Cyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol Darllen Mwy »

Integreiddio Safbwyntiau Addysgol yng Nghyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol 2016

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cydweithredu â'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) ac yn partneru gyda'r Biwro Heddwch Rhyngwladol (IPB) i ddatblygu llinyn addysg heddwch arbennig ar wariant milwrol a chymdeithasol yng Nghyngres y Byd IPB 2016. Y thema ar gyfer y Gyngres yw ““ Diarfogi! Am Hinsawdd Heddwch - Creu Agenda Weithredu. ” Nod Cyngres y Byd IPB 2016 yw dod â mater gwariant milwrol, a ystyrir yn aml fel cwestiwn technegol, i mewn i'r ddadl gyhoeddus eang a chryfhau ein cymuned fyd-eang o actifiaeth ynghylch diarfogi a demilitarization. Gellir gwella atebion i heriau byd-eang enfawr newyn, swyddi a newid yn yr hinsawdd yn sylweddol trwy gamau diarfogi go iawn - camau y mae angen eu llunio'n glir a'u rhoi mewn realiti gwleidyddol.

Bwriad cyfranogiad IIPE a GCPE yw integreiddio safbwyntiau addysgol, gan gynnwys strategaethau dysgu ffurfiol ac anffurfiol, cyhoeddus a chymunedol, i'r argymhellion polisi a gweithredu dinasyddion a gynhyrchir yn y Gyngres. Mae IIPE a GCPE hefyd yn annog addysgwyr i gymryd rhan yn y Gyngres i ddysgu o brofiad a safbwyntiau cymheiriaid actifydd a lluniwr polisi.

Integreiddio Safbwyntiau Addysgol yng Nghyngres y Byd y Biwro Heddwch Rhyngwladol 2016 Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig