Cyrsiau / rhaglenni academaidd

Y Rhaglen Meistr Ewropeaidd mewn Hawliau Dynol a Democratiaeth

Mae mynediad i rifyn 2020/2021 o'r Rhaglen Meistr Ewropeaidd mewn Hawliau Dynol a Democratiaeth (EMA) ar agor! Mae'r rhaglen yn paratoi cyfranogwyr ar gyfer gweithio mewn sefydliadau cenedlaethol, rhyngwladol, llywodraethol, rhyng-lywodraethol ac anllywodraethol yn ogystal â sefydliadau ymchwil sy'n delio â hawliau dynol a democrateiddio.

Y Rhaglen Meistr Ewropeaidd mewn Hawliau Dynol a Democratiaeth Darllen Mwy »

Gwnewch gais i Ph.D. Sefydliad Kroc. Rhaglen Astudiaethau Heddwch: Cyllid Llawn Ar Gael

Mae'r Ph.D. rhaglen yn Sefydliad Kroc yn grymuso myfyrwyr i ddod yn ysgolheigion ac athrawon rhagorol sy'n cyfrannu at gorff cynyddol o wybodaeth ac ymarfer adeiladu heddwch gyda'r nod o fynd i'r afael â thrais a lliniaru dioddefaint dynol. Mae pob myfyriwr a dderbynnir yn derbyn cyllid llawn. Ymgeisiwch erbyn Rhagfyr 15.

Gwnewch gais i Ph.D. Sefydliad Kroc. Rhaglen Astudiaethau Heddwch: Cyllid Llawn Ar Gael Darllen Mwy »

Logo UPEACE

Ysgoloriaeth Adeiladwyr Heddwch Asiaidd MA / MS wedi'i hariannu'n llawn ym Mhrifysgol Heddwch y Cenhedloedd Unedig (Costa Rica)

Mae Ysgoloriaeth Adeiladwyr Heddwch Asiaidd, menter a rennir gan Sefydliad Nippon, y Brifysgol Heddwch (UPEACE), a Phrifysgol Ateneo de Manila (AdMU), yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol Asiaidd ifanc i ddod yn ymarferwyr adeiladu heddwch. Mae myfyrwyr a ddewisir i gymryd rhan yn derbyn ysgoloriaeth lawn sy'n cynnwys hyfforddiant, airfare, tramwy, a chyflog misol. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 16.

Ysgoloriaeth Adeiladwyr Heddwch Asiaidd MA / MS wedi'i hariannu'n llawn ym Mhrifysgol Heddwch y Cenhedloedd Unedig (Costa Rica) Darllen Mwy »

Prifysgol Emory yn lansio rhaglen Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol fyd-eang

Bydd Prifysgol Emory, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Dalai Lama a Sefydliad Vana India, yn cynnal lansiad rhaglen Ryngwladol Dysgu SEE (Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol) Emory yn New Delhi, India, Ebrill 4-6. Mae SEE Learning yn darparu fframwaith cynhwysfawr i addysgwyr ar gyfer meithrin cymwyseddau cymdeithasol, emosiynol a moesegol y gellir eu defnyddio mewn addysg K-12 yn ogystal ag addysg uwch ac addysg broffesiynol.

Prifysgol Emory yn lansio rhaglen Dysgu Cymdeithasol, Emosiynol a Moesegol fyd-eang Darllen Mwy »

Mae Harvard yn Lansio Dosbarth Ar-lein Am Ddim I Hyrwyddo Llythrennedd Crefyddol

Er mwyn brwydro yn erbyn anllythrennedd crefyddol, mae chwe athro crefydd o Brifysgol Harvard, Ysgol Dduwinyddiaeth Harvard a Choleg Wellesley yn cychwyn cyfres ar-lein am ddim ar grefyddau'r byd sy'n agored i'r llu. Mae'r cyrsiau'n cael eu cynnig trwy blatfform dysgu ar-lein o'r enw edX, a lansiodd Prifysgol Harvard gyda Sefydliad Technoleg Massachusetts yn 2012.

Mae Harvard yn Lansio Dosbarth Ar-lein Am Ddim I Hyrwyddo Llythrennedd Crefyddol Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig