Adroddiadau Gweithgaredd

Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau

Archwiliodd gweminar “Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau” a gynhaliwyd gan World BEYOND War achosion ac effeithiau rhyfel a militariaeth mewn gwahanol leoliadau, ac arddangosodd ddulliau arloesol sy'n cael eu defnyddio i gefnogi ymdrechion adeiladu heddwch rhwng cenedlaethau a arweinir gan ieuenctid ar lefel fyd-eang, ranbarthol. , lefelau cenedlaethol a lleol. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Yn amlach na pheidio, mae pobl ifanc yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Mae'r fenter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe) yn ceisio grymuso ieuenctid Nigeria trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc ag uwch benderfynwyr profiadol a lefel uchel. [parhewch i ddarllen…]