Adroddiadau Gweithgaredd

Menter Cyngor Eglwysi Bedyddwyr Nagaland yn plannu 100,000 + Hadau Moringa - Symudiad i helpu i adfywio pridd, tyfu planhigion iach, a hau heddwch

Ym mis Gorffennaf 2021 lansiodd y Ganolfan Addysg Heddwch Manipur ymgyrch i blannu mwy na 10,000 o goed moringa yn Ne-ddwyrain Asia. Cysegrodd Liban Serto, cynullydd, yr ymdrech i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). Dadleuodd fod angen addysg heddwch yn awr yn fwy nag erioed a bod cynaliadwyedd amgylcheddol a heddwch yn perthyn yn agos. Mae'r adroddiad hwn gan Aien Amri yn dogfennu datblygiadau, llwyddiannau, a gobeithion yr ymgyrch hon ar gyfer y dyfodol.

Menter Cyngor Eglwysi Bedyddwyr Nagaland yn plannu 100,000 + Hadau Moringa - Symudiad i helpu i adfywio pridd, tyfu planhigion iach, a hau heddwch Darllen Mwy »

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia

Rhwng Ebrill 24 a 26, roedd yn anrhydedd mawr i Fundación Escuelas de Paz a Sefydliad Manigua Rosa gymryd rhan yn y XXXIV CYNHADLEDD RYNGWLADOL AR DDIWYLLIANT A HEDDWCH YN GERNIKA. Cyflwynwyd y prosiect Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Heddwch dwfn yng Ngholombia.

Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia Darllen Mwy »

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael)

Ar Fai 20, 2024, cyd-gynhaliwyd gweminar rhithwir ar “Drawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti” gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a NISSEM. Aeth y gweminar i’r afael â’r potensial ar gyfer gweithredu Argymhelliad arloesol 2023 ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Datblygu Cynaliadwy a fabwysiadwyd gan holl Aelod-wladwriaethau UNESCO ym mis Tachwedd 2023.

Trawsnewid gweledigaeth ddyneiddiol newydd o addysg fyd-eang yn realiti (fideo gweminar nawr ar gael) Darllen Mwy »

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein

Gan anelu at ysgogi gweithgareddau heddwch dan arweiniad ieuenctid mewn aelod-ddinasoedd, cynhaliodd Mayors for Peace weminar addysg heddwch i roi cyfle i arweinwyr ifanc sy'n ymwneud â gweithgareddau heddwch rannu gwybodaeth am eu gweithgareddau a chymryd rhan mewn deialog.

Mae Mayors for Peace yn cynnal gweminar addysg heddwch: Recordio nawr ar gael ar-lein Darllen Mwy »

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Mae Archesgob Seoul eisiau gwahodd ieuenctid Gogledd Corea i Ddiwrnod Ieuenctid y Byd 2027

Awgrymodd yr Archesgob Soon-taick Chung y dylid gwahodd plant Gogledd Corea i Ddiwrnod Ieuenctid y Byd, a gynhelir yn Seoul. Gwnaethpwyd ei gyhoeddiad yn Fforwm Rhannu Heddwch Wythfed Penrhyn Corea, a aeth i'r afael â'r materion mwyaf dybryd yn deillio o 70 mlynedd ers y cadoediad. Mae cynnwys pobl ifanc yn y ffyrdd o gymodi yn her.

Mae Archesgob Seoul eisiau gwahodd ieuenctid Gogledd Corea i Ddiwrnod Ieuenctid y Byd 2027 Darllen Mwy »

Mae UNESCO yn hyfforddi athrawon mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD) ym Myanmar

Hyfforddodd Swyddfa Antena UNESCO yn Yangon, Myanmar, 174 o addysgwyr, myfyrwyr, datblygwyr cwricwlwm, a gweinyddwyr ysgolion mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD). Nod yr hyfforddiant yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r pwnc a meithrin cymwyseddau athrawon ac ymarferwyr addysgol mewn EPSD ym Myanmar. 

Mae UNESCO yn hyfforddi athrawon mewn Addysg dros Heddwch a Datblygu Cynaliadwy (EPSD) ym Myanmar Darllen Mwy »

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Addysg, trefnodd UNESCO ddiwrnod o ddeialog ar addysg dros heddwch ar 24 Ionawr 2024 ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Ninas Efrog Newydd ar y thema “Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol.” Roedd y panel yn cynnwys sylwadau gan Tony Jenkins, cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

“Dysgu ar gyfer Heddwch Parhaol” - Diwrnod Addysg Rhyngwladol 2024 Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig