Adroddiadau Gweithgaredd

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Yn amlach na pheidio, mae pobl ifanc yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Mae'r fenter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe) yn ceisio grymuso ieuenctid Nigeria trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc ag uwch benderfynwyr profiadol a lefel uchel. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Addysg heddwch mewn ysgolion ffurfiol: Pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei wneud? (recordio gweminar)

Ochr yn ochr ag ymchwilwyr ac ymarferwyr mewn addysg heddwch, bu’r weminar hon ar Ionawr 27 yn archwilio canfyddiadau’r adroddiad newydd gan International Alert a’r Cyngor Prydeinig, “Addysg heddwch mewn ysgolion ffurfiol: Pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei wneud?” Mae'r adroddiad yn trafod sut olwg sydd ar addysg heddwch mewn ysgolion, ei effaith bosibl, a sut y gallai gael ei gwireddu'n ymarferol. [parhewch i ddarllen…]