Adroddiadau Gweithgaredd

Addysg Heddwch a Gweithredu er Effaith: Tuag at fodel ar gyfer adeiladu heddwch rhwng cenedlaethau, a arweinir gan bobl ifanc a thrawsddiwylliannol

Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r Peace Education and Action for Impact (PEAI), rhaglen datblygu arweinyddiaeth a gynlluniwyd i gysylltu a chefnogi adeiladwyr heddwch ifanc. Mae'n trafod beth yw PEAI, sut mae'n gweithio, a pham y cafodd ei greu. Mae hefyd yn rhoi cipolwg ar y gwaith a wnaed yn 2021 – ymgysylltu â phobl ifanc a chymunedau mewn 12 gwlad – a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae gwersi gan PEAI ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg adeiladu heddwch a mentrau gweithredu sy'n cael eu harwain gan bobl ifanc, a gefnogir gan oedolion, ac sy'n ymgysylltu â'r gymuned.

Rali Hyfforddwyr Athrawon UNESCO i hyrwyddo Addysg Heddwch ac Atal Eithafiaeth Dreisgar mewn Addysg Athrawon

Mae'r Weinyddiaeth Addysg a Chwaraeon yn Uganda yn gweithredu'r prosiect Addysg Heddwch ac Atal Eithafiaeth Dreisgar gyda chefnogaeth Sefydliad Rhyngwladol Meithrin Gallu UNESCO yn Affrica. Trefnwyd gweithdy undydd ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid yn Kampala ar Orffennaf 29 gyda'r bwriad o rannu profiadau ar addysg heddwch ac atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau hyfforddi athrawon dethol yn Uganda.

Bygythiadau niwclear, diogelwch cyffredin a diarfogi (Seland Newydd)

Ym 1986 mabwysiadodd llywodraeth Seland Newydd ganllawiau Astudiaethau Heddwch er mwyn cyflwyno addysg heddwch i gwricwlwm yr ysgol. Y flwyddyn ganlynol, mabwysiadodd y senedd ddeddfwriaeth yn gwahardd arfau niwclear - gan gadarnhau symudiad tuag at bolisi tramor cyffredin yn seiliedig ar ddiogelwch i mewn i bolisi. Yn yr erthygl hon, mae Alyn Ware yn coffáu 35 mlynedd ers y ddeddfwriaeth ddi-niwclear, yn amlygu'r cysylltiad rhwng addysg heddwch a'r newid mewn polisi diogelwch, ac yn argymell camau pellach i'r llywodraeth a Seland Newydd i helpu i ddileu arfau niwclear yn fyd-eang.

Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau

Archwiliodd gweminar “Rhyfel a Militariaeth: Deialog rhwng cenedlaethau ar draws diwylliannau” a gynhaliwyd gan World BEYOND War achosion ac effeithiau rhyfel a militariaeth mewn gwahanol leoliadau, ac arddangosodd ddulliau arloesol sy'n cael eu defnyddio i gefnogi ymdrechion adeiladu heddwch rhwng cenedlaethau a arweinir gan ieuenctid ar lefel fyd-eang, ranbarthol. , lefelau cenedlaethol a lleol.

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia

Rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2021, trefnodd Fundación Escuelas de Paz y Siarad ar Draws Cenedlaethau annibynnol ar America (iTAGe) yng Ngholombia, gan archwilio rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant o heddwch, ynghyd â gweithredu Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. 2250 ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. 

Sgroliwch i'r brig