Cardinal Parolin ar ryfel Wcráin: “Ni allwn ddychmygu’r dyfodol yn seiliedig ar hen batrymau a chynghreiriau milwrol”

“Mae angen dewrder arnom, i fetio ar heddwch ac nid ar natur anochel rhyfel.”

(Wedi'i ymateb o: Agenzia Fides. Rhagfyr 13, 2022)

Rhufain (Agenzia Fides) - Yn wyneb y rhyfel yn yr Wcrain, “ni allwn ond gofyn i ni ein hunain a ydym yn gwneud popeth, popeth posibl i roi diwedd ar y drasiedi hon”, meddai Cardinal Pietro Parolin, Ysgrifennydd Gwladol y Fatican, mewn digwyddiad yn Llysgenhadaeth yr Eidal i'r Senedd Sanctaidd Rhagfyr 13eg. Pwysleisiodd y cardinal fod “rhyfel ei hun yn gamgymeriad ac yn ffiaidd”, gan ailadrodd galwad y Pab Ffransis i “ddefnyddio pob offeryn diplomyddol, gan gynnwys y rhai sydd heb eu defnyddio hyd yma, i sicrhau cadoediad a chyrhaeddiad heddwch cyfiawn”.

Ychwanegodd yr ysgrifennydd gwladol cardinal: “Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf rydym wedi gweld llygedyn o obaith am ailddechrau posibl o drafodaethau, ond hefyd cloeon cloi a bomio yn gwaethygu” ac “mae'n arswydus ein bod wedi dychwelyd i siarad am y defnydd dyfeisiau niwclear a rhyfela atomig fel posibilrwydd posibl. Mae’n destun pryder bod y ras i ailarfogi wedi cyflymu mewn sawl gwlad ledled y byd, gyda symiau enfawr yn cael eu gwario ar frwydro yn erbyn newyn, creu swyddi a sicrhau y gellid defnyddio gofal meddygol digonol i filiynau o bobl”.

“Ni allwn ragweld y dyfodol yn seiliedig ar hen batrymau, hen gynghreiriau milwrol, na gwladychu ideolegol ac economaidd. Rhaid inni ragweld ac adeiladu cysyniad newydd o heddwch ac undod rhyngwladol.”

Gan gyfeirio at thema’r digwyddiad, galwodd Cardinal Parolin am “adfywio ysbryd Helsinki a gweithio’n greadigol” a galw am “offer newydd” i fynd i’r afael nid yn unig â’r rhyfel yn yr Wcrain ond hefyd y llu o ryfeloedd anghofiedig. “Ni allwn ragweld y dyfodol yn seiliedig ar hen batrymau, hen gynghreiriau milwrol, na gwladychu ideolegol ac economaidd. Rhaid inni ddychmygu ac adeiladu cysyniad newydd o heddwch ac undod rhyngwladol”. “Mae angen dewrder arnom, i fetio ar heddwch ac nid ar natur anochel rhyfel”.
“Beth am fynd yn ôl ac ailddarllen canlyniad cynhadledd Helsinki i gymryd rhai o’i ffrwythau a’u rhoi ar y bwrdd ar ffurf newydd? Beth am gydweithio i gael cynhadledd heddwch Ewropeaidd fawr newydd?” Gofynnodd y cardinal a dymunodd am “gyfranogiad trefnus a pharod cryfach o gymdeithas sifil Ewropeaidd, mudiadau heddwch, melinau trafod a sefydliadau sy’n gweithio ar bob lefel ar gyfer addysg heddwch a deialog”.

Mae arnom angen “cyfranogiad trefnus a pharod cryfach o gymdeithas sifil Ewropeaidd, mudiadau heddwch, melinau trafod a sefydliadau sy’n gweithio ar bob lefel i addysg heddwch a deialog.”

Cynhaliwyd y Gynhadledd ar Ddiogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (CSCE) am y tro cyntaf ar 3 Gorffennaf, 1973 yn Helsinki ac fe'i lansiwyd yng nghanol y Rhyfel Oer i ailddechrau deialog Dwyrain-Gorllewin: cynrychiolwyr holl wledydd Ewrop ( ac eithrio Albania) a chenhadon o'r Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd yn bresennol yn y gynhadledd.

Mae Cardinal Parolin yn cofio’n benodol “am y tro cyntaf ers Cyngres Fienna (1814-15), cymerodd y Sanctaidd ran mewn cynhadledd ryngwladol a hyrwyddo deialog, cyd-ddealltwriaeth, heddwch a chyfiawnder rhyngwladol”. Ar Awst 1, 1975, cyfarfu penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth y 35 gwlad a gymerodd ran yn y gynhadledd eto yn Helsinki i lofnodi Deddf Derfynol CSCE: Roedd y cytundebau hyn neu'r “Memoranda Cyd-ddealltwriaeth” yn cydnabod, ymhlith pethau eraill, y ffiniau presennol rhwng y Gwladwriaethau Ewropeaidd, gan gynnwys y ffin a rannodd yr Almaen wedyn yn ddau endid gwleidyddol ar wahân a sofran, ac yn gyfnewid am gydnabyddiaeth ymhlyg o oruchafiaeth Sofietaidd yn Nwyrain Ewrop, addawodd yr Undeb Sofietaidd barchu hawliau dynol. (LM) (Agenzia Fides, 13/12/2022)

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig