A all heddwch ddechrau mewn ystafelloedd dosbarth mewn gwirionedd? Archwiliodd fforwm ar-lein y materion ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Addysg y Cenhedloedd Unedig

Sut i ddysgu heddwch o amgylch y blaned oedd testun y Fforwm Addysg Heddwch Byd-eang ar Ddiwrnod Addysg y Cenhedloedd Unedig, Ionawr 24. Ymhlith y sgyrsiau roedd Ysgrifennydd y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, goroeswr saethu o’r Taliban ac enillydd Gwobr Heddwch Nobel Malala Yousafzai, prif addysgwr UNESCO, Stefania Giannini, actifydd/actores o Ffrainc ac athro Harvard Guila Clara Kessous, a chyn-bennaeth UNESCO Maer Federico Zaragoza.

Wrth i ryfeloedd fynd rhagddynt ledled y byd, ymgasglodd addysgwyr a diplomyddion ar-lein i ystyried lledaenu heddwch yn ystafelloedd dosbarth y byd. Bu athrawon, myfyrwyr, artistiaid ac actifyddion, diplomyddion, a swyddogion cyhoeddus yn rhannu eu profiadau mewn cyfnewidfa Rhyngrwyd fywiog. Anrhydeddodd y fforwm rhithwir Ddiwrnod Addysg Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig, a sefydlwyd gyntaf bum mlynedd yn ôl yn 2018. Stefania Giannini, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynorthwyol Addysg UNESCO, oedd yn cadeirio'r fforwm. Cynhaliodd yr actores/actifydd Guila Clara Kessous, Artist dros Heddwch UNESCO a Knight of Arts and Letters o Ffrainc weminar Zoom. Roedd y fforwm yn cynnwys negeseuon gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres a Malala Yousafzai, y person ieuengaf i dderbyn Gwobr Heddwch Nobel. Ar 9 Hydref 2012, tra’n dychwelyd o’r ysgol ym Mhacistan, cafodd Malala a dwy ferch arall eu saethu gan ddyn gwn o’r Taliban oherwydd ei heiriolaeth dros addysg merched. “Sawl cenhedlaeth wyt ti'n fodlon aberthu?” Mynnodd Malala gan arweinwyr y byd.

Wrth i ryfeloedd gynhyrfu ledled y byd, mae addysgwyr a diplomyddion yn ymgynnull ar-lein i ystyried lledaenu heddwch yn ystafelloedd dosbarth y byd.

Cafodd y diplomydd Federico Maer Zaragoza, Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO ei gyfweld am ei oes o wasanaeth cyhoeddus mewn addysg a diplomyddiaeth. Bydd yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa ar-lein. “Pan oeddwn i’n ifanc roeddwn i’n meddwl bod addysg yn ymwneud â darganfod beth ydyn ni,” meddai. “Nawr rwy’n argyhoeddedig y cwestiwn pwysicach yw pwy ydym ni.”

Mapiodd Dr. Tony Jenkins, cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a darlithydd ym Mhrifysgol Georgetown, dwf byd-eang rhaglenni addysg heddwch. Adroddodd Sefydliad Prem Rawat ar effaith ei Raglen Addysg Heddwch ar fyfyrwyr ysgol uwchradd yn Elbert, Colorado ar ôl i'r llyfrgellydd Shelly Gould eu cyflwyno i'r gweithdy rhyngweithiol. Amlinellodd yr artist Pear Wongtitirote, cydlynydd cynaliadwyedd yn Llysgenhadaeth Frenhinol Thai tStockholm, grynodeb graffig o'r fforwm cyfan.

Roedd y fforwm yn cynnwys perfformiadau gan gerddorion o Playing for Change a grŵp cerddoriaeth byd-eang Rising Appalachia.

Mae'r fforwm ar-lein yn brosiect ar y cyd rhwng aelodau'r Rhwydwaith Addysg Heddwch Byd-eang, Inc., sy'n cynnwys mwy na 70 o sefydliadau sy'n cytuno bod heddwch yn sgil y gellir ei ddysgu a'i ddysgu.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ymlaen “A all heddwch ddechrau mewn ystafelloedd dosbarth mewn gwirionedd? Archwiliodd fforwm ar-lein y materion ar gyfer Diwrnod Addysg Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig”

 1. Ymroddedig i Ddiwrnod Rhyngwladol Addysg ar Ionawr 24, 2023

  Mae addysg o les i'r cyhoedd. Felly bydd buddsoddi mewn addysg yn rhoi elw trwm am ganrifoedd tra gall cost anwybodaeth fod yn uchel iawn i bob cymdeithas.

  Addysg Gyffredinol i Greu Dynion er Cyfiawnder a Heddwch
  ADDYSG, 31 Ionawr 2022
  Dr. Surya Nath Prasad – TRAWSNEWID Gwasanaeth Cyfryngau
  https://www.transcend.org/tms/2022/01/man-making-universal-education-for-justice-and-peace/

  Cyfeiriwch hefyd at:
  Ariannu Addysg Uwch i Adeiladu Cymdeithas Anfanteisiol dros Heddwch
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Newyddion y Brifysgol – Cylchgrawn Wythnosol Addysg Uwch, Cyf. 42, Rhif 52, Rhagfyr 27, 2004 – Ion.02, 20

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig