Galwad i Weithredu: Stopiwch yr Ymosodiad ar Ryddid Academaidd Prifysgol Philippines!

Datganiad gan UPAAE: Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Philippines Edmonton

Stopiwch yr Ymosodiad ar Ryddid Academaidd UP!

Ionawr 19, 2021

Ddydd Llun, Ionawr 18, 2021, fe wnaeth yr Adran Amddiffyn Cenedlaethol (DND) ddileu cytundeb hirsefydlog gyda Phrifysgol Philippines. Mae Cytundeb UP-DND 1989 yn gwahardd unrhyw bresenoldeb milwrol a'r heddlu ar gampysau UP heb gydsyniad swyddogion y brifysgol ymlaen llaw. Amddiffyn Amddiffynodd yr Ysgrifennydd Delfin Lorenzana symudiad y DND, gan nodi bod prifysgol y wladwriaeth wedi dod yn “hafan ddiogel i elynion y wladwriaeth.” Yn hyrwyddo'r cyhuddiad di-sail hwn mae'r honiad bod y cytundeb wedi bod yn rhwystr i weithrediadau yn erbyn gwrthryfelwyr comiwnyddol, yn enwedig recriwtio cadres yn UP. Mae'r terfyniad hwn yn arwydd o fwriad i ddefnyddio, ond nid postio, lluoedd diogelwch y wladwriaeth ar gyfer gweithrediadau gwrth-argyfwng ym mhrifysgol y wladwriaeth.

UP llywydd Rhybuddiodd Concepcion fod y terfyniad o’r cytundeb degawd oed hwn “gall arwain at waethygu yn hytrach na gwella cysylltiadau rhwng ein sefydliadau, a thynnu oddi ar ein hawydd cyffredin am heddwch, cyfiawnder, a rhyddid yn ein cymdeithas.” Beirniadodd Swyddfa UP y Rhaglaw Myfyrwyr y symudiad “fel ymgais i lechfeddiannu ein rhyddid academaidd a symud lleoedd diogel o'n campysau.”

Mae UPAAE yn poeni’n fawr am yr ymosodiad amlwg hwn ar ryddid academaidd UP sydd wedi’i ymgorffori yn y Siarter UP o dan Ddeddf Gweriniaeth Rhif 9500 dyddiedig Ebrill 29, 2008, “DEDDF I CRYFDER PRIFYSGOL Y PHILIPPINAU FEL Y BRIFYSGOL GENEDLAETHOL.”

Gofynnwn i aelodau a ffrindiau UPAAE ymuno mewn undod â myfyrwyr UP, aelodau cyfadran, cyn-fyfyrwyr ac alumnae ym mhob campws UP i wadu terfynu’r cytundeb hwn. Mae'r tramgwydd hwn o ryddid academaidd a gofod democrataidd y mae'r System UP wedi'i fwynhau ers degawdau lawer i fod i dawelu anghytuno, agor syniadau yn agored a rhoi mwy o fywydau mewn perygl.

Gweithredu

  • Ystyriwch rannu'r datganiad hwn gyda'ch teulu a'ch ffrindiau ac ar eich gwefannau Twitter a Facebook!
  • Ysgrifennwch Ddatganiad Cymorth (yn bersonol neu ar ran eich sefydliad) a'i anfon at UPAAE ([e-bost wedi'i warchod]). Maent yn casglu datganiadau i'w hanfon at Arlywydd Prifysgol Philippines.

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Philippines Edmonton (UPAAE)

Dyfarnwr Gwasanaeth Nodedig UPAA 2019 am Bennod Cyn-fyfyrwyr
Cyfeiriad ebost: [e-bost wedi'i warchod]
gwefan: upaaedmonton.com
Facebook: UPAA Edmonton
Instagram: @upaaedmonton

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...