Galwad am bapurau: Rhifyn arbennig o In Factis Pax

In Factis Pax: Galwad am Bapurau

Mater Arbennig ar Wehyddu Gyda'n Gilydd Dysgu Heddwch Rhyngddiwylliannol

Gwahoddir ysgolheigion addysg heddwch, cyfiawnder cymdeithasol, theori ddiwylliannol, a theori addysgol i gyflwyno erthyglau ar gyfer Rhifyn Dwyieithog Arbennig (Sbaeneg/Saesneg) yn ymwneud â’r thema “Gwehyddu Dysgu Heddwch Rhyngddiwylliannol.” Mae'r thema hon yn cyfeirio at ddealltwriaethau cysyniadol ac arferion trawsnewidiol ar gyfer meithrin cydgysylltedd adeiladol a chyd-ddibyniaeth ar gyfer dysgu heddwch, sy'n archwilio cydbwysedd anfonpensar, meddwl-teimlo, a phrosesau gwybyddol-emosiynol. Mae'r thema hon yn fframio ymholiad a rennir ar gyfer mynd ar drywydd posibiliadau dysgu heddwch rhyngddiwylliannol sy'n cofleidio lluosogrwydd o fathau o wybodaeth i fynd i'r afael â heriau byd-eang heddiw yn ogystal â'u hamlygiadau lleol. Mae ateb yr heriau hyn yn gofyn am feithrin perthnasoedd ar draws gwahaniaethau a meithrin mathau newydd o ddysgu

Yr ymchwiliad hwn oedd y thema arweiniol ar gyfer y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) Mecsico 2022 a ddaeth â chyfranogwyr at ei gilydd i ddychmygu sut i ail-weu gwead cymdeithasol a rennir trwy deimlo-meddwl yn dapestri o ddysgu heddwch rhyngddiwylliannol yn seiliedig ar gydberthynas fyd-eang o wybodaeth ac emosiwn (yn ogystal â ffyrdd eraill o wybod) fel grymoedd ar gyfer gweithredu. Anogir cyfranogwyr IIPE yn arbennig i gyflwyno papurau yn seiliedig ar eu cyfranogiad IIPE.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno erthyglau yw Ebrill 1, 2023. Dylai erthyglau fod rhwng 6,000-10,000 o eiriau. Dylid cyflwyno erthyglau trwy e-bost i Dale Snauwaert yn dale.snauwaert@utoledo.edu

Mae Canllawiau Cyflwyno ar gael yn http://www.infactispax.org/article-submission-guidelines/

Yn Factis Pax yn gyfnodolyn ar-lein a adolygir gan gymheiriaid o addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol sy'n ymroddedig i archwilio materion sy'n ganolog i ffurfio cymdeithas heddychlon, atal trais, heriau gwleidyddol i heddwch a chymdeithasau democrataidd. Cyfiawnder cymdeithasol, democratiaeth, a ffyniant dynol yw'r ffactorau craidd sy'n amlygu pwysigrwydd rôl addysg wrth adeiladu cymdeithasau heddychlon. Rydym yn gwahodd erthyglau ac adolygiadau o lyfrau ar bynciau sy'n ymwneud â'r materion canolog hyn.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig