Galwad am Geisiadau: Arweinwyr Trawsnewidiol Heddwch a Chyfiawnder

Ydych chi'n arweinydd sy'n dod i'r amlwg yn gweithio ar faterion heddwch a chyfiawnder? Ymunwch â'r dosbarth cyntaf o Arweinwyr Trawsnewidiol Heddwch a Chyfiawnder!

Rydyn ni wrth ein boddau i gyflwyno hyn cymrodoriaeth unigryw sy'n nodi ac yn ymhelaethu ar sgiliau a gweledigaethau arweinwyr heddwch a chyfiawnder israddedig sy'n dod i'r amlwg. Yn cael ei gynnal gan y Consortiwm Rhaglenni Heddwch Gogledd America ac wedi'i noddi gan Raglen Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder Coleg Gettysburg, a Chanolfan Arweinyddiaeth Garthwait yng Ngholeg Gettysburg, y gymrodoriaeth hon yw'r gyntaf o'i bath. Mae pob myfyriwr israddedig (o Ganada, yr UD a Mecsico) sydd ag o leiaf un flwyddyn academaidd yn weddill yn eu haddysg, ar ôl cwblhau'r gymrodoriaeth, yn gymwys i wneud cais.

Cliciwch yma i wneud cais erbyn Medi 15, 2021!

Gwahoddir cymrodyr dethol i Goleg Gettysburg am wythnos o raglennu dwys sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau arwain ym maes gwaith heddwch a chyfiawnder. O Ionawr 8fed trwy Ionawr 14eg, 2022, bydd cymrodyr yn cwrdd ag academyddion ac ymarferwyr i ddysgu sgiliau diriaethol a chreu eu prosiectau newid cymdeithasol eu hunain. Disgwylir i gymrodyr weithredu eu prosiectau eu hunain ar ôl cwblhau'r gymrodoriaeth. Yn ogystal, byddwn yn dilyn y garfan hon o gymrodyr am dair blynedd wrth iddynt gychwyn ar eu gyrfaoedd er mwyn asesu effeithiolrwydd yr hyfforddiant hwn. Bydd cymrodyr dethol yn cael yr holl gostau a delir i fynychu'r wythnos raglennu ym mis Ionawr 2022, gan gynnwys llety, cludiant a phrydau bwyd.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...