Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro

Byd-eang

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cyhoeddi Mehefin 19 bob blwyddyn y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro, er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r angen i roi diwedd ar drais rhywiol sy'n gysylltiedig â gwrthdaro, i anrhydeddu dioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol o amgylch y byd, ac i dalu teyrnged i bawb sydd wedi ymroi eu dewr i'w bywydau ac wedi colli eu bywydau wrth sefyll i fyny dros ddileu'r troseddau hyn.

Cylchol

Diwrnod Hiroshima

Byd-eang

Mae Diwrnod Hiroshima yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 6ed o Awst ar ben-blwydd y bomio atomig ar Hiroshima a Nagasaki ym 1945. 

Cylchol

Diwrnod Nagasaki

Byd-eang

Mae Diwrnod Nagasaki yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 9fed o Awst ar ben-blwydd bomio atomig Nagasaki ym 1945.

Cylchol

Diwrnod Ieuenctid Rhyngwladol

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid yn cael ei goffáu bob blwyddyn ar 12 Awst, gan ddod â materion ieuenctid i sylw'r gymuned ryngwladol a dathlu potensial ieuenctid fel partneriaid yn y gymdeithas fyd-eang heddiw.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Di-drais

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Di-Drais yn cael ei arsylwi ar 2 Hydref, pen-blwydd Mahatma Gandhi, arweinydd mudiad annibyniaeth India ac arloeswr athroniaeth a strategaeth di-drais.

Cylchol

Diwrnod Athrawon y Byd

Byd-eang

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol y Girl Plentyn

Byd-eang

Ers 2012, mae 11 Hydref wedi'i nodi fel Diwrnod Rhyngwladol y Ferch. Nod y diwrnod yw tynnu sylw a mynd i'r afael â'r anghenion a'r heriau y mae merched yn eu hwynebu, wrth hyrwyddo grymuso merched a chyflawni eu hawliau dynol.

Cylchol

Diwrnod Plant y Byd

Byd-eang

Sefydlwyd Diwrnod Plant y Byd gyntaf ym 1954 fel Diwrnod Plant Cyffredinol ac mae'n cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo undod rhyngwladol, ymwybyddiaeth ymhlith plant ledled y byd, a gwella lles plant.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Addysg

Byd-eang

Mae addysg yn hawl ddynol, yn fudd cyhoeddus ac yn gyfrifoldeb cyhoeddus. Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 24 Ionawr fel Diwrnod Addysg Rhyngwladol, i ddathlu rôl addysg ar gyfer heddwch a datblygiad.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei ddathlu mewn llawer o wledydd ledled y byd yn flynyddol ar Fawrth 8. Mae'n ddiwrnod pan fydd merched yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau heb ystyried rhaniadau, boed yn genedlaethol, ethnig, ieithyddol, diwylliannol, economaidd neu wleidyddol.

Cylchol

Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd

Byd-eang

Ar 26 Tachwedd 2007, datganodd y Cynulliad Cyffredinol y bydd 20 Chwefror, gan ddechrau o drydedd sesiwn chwe deg a thrigain y Cynulliad Cyffredinol, yn cael ei ddathlu'n flynyddol fel Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd.