Diddymu Rhyfel 101 (Byd Y TU HWNT i Ryfel)

Cwrs ar-lein

Mae War Abolition 101 yn gwrs ar-lein chwe wythnos (Ebrill 18-Mai 29) sy'n rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu o, deialog gyda, a strategaethu ar gyfer newid gydag arbenigwyr World BEYOND War, gweithredwyr cymheiriaid, a gwneuthurwyr newid o bob cwr o'r byd.

$ 100

Lab Datrysiadau Byd-eang

Cynhadledd Rithwir

Fe'ch gwahoddir i gyfle addysgol pwysig - datblygu atebion byd go iawn i broblemau mwyaf hanfodol y byd fel cyfranogwr yn y 18fed Lab Atebion Byd-eang blynyddol - Mehefin 12-25, 2022.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro

Byd-eang

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cyhoeddi Mehefin 19 bob blwyddyn y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro, er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r angen i roi diwedd ar drais rhywiol sy'n gysylltiedig â gwrthdaro, i anrhydeddu dioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol o amgylch y byd, ac i dalu teyrnged i bawb sydd wedi ymroi eu dewr i'w bywydau ac wedi colli eu bywydau wrth sefyll i fyny dros ddileu'r troseddau hyn.

Cylchol

Diwrnod Hiroshima

Byd-eang

Mae Diwrnod Hiroshima yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 6ed o Awst ar ben-blwydd y bomio atomig ar Hiroshima a Nagasaki ym 1945. 

Cylchol

Diwrnod Nagasaki

Byd-eang

Mae Diwrnod Nagasaki yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 9fed o Awst ar ben-blwydd bomio atomig Nagasaki ym 1945.

Cylchol

Diwrnod Ieuenctid Rhyngwladol

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid yn cael ei goffáu bob blwyddyn ar 12 Awst, gan ddod â materion ieuenctid i sylw'r gymuned ryngwladol a dathlu potensial ieuenctid fel partneriaid yn y gymdeithas fyd-eang heddiw.

Cynhadledd Haf Ryngwladol Georg Arnhold: Dad-drefedigaethu Addysg Heddwch

Sefydliad Cyfryngau Addysgol Leibniz | Sefydliad Georg Eckert (GEI), Braunschweig, yr Almaen Freisestr. 1, Braunschweig, Sacsoni Isaf

Bydd y Gynhadledd Haf pum niwrnod o hyd (Awst 29-Medi 2) yn dod ag ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfa, uwch ymchwilwyr, ac ymarferwyr o bob rhan o'r byd ynghyd.

Am ddim

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Di-drais

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Di-Drais yn cael ei arsylwi ar 2 Hydref, pen-blwydd Mahatma Gandhi, arweinydd mudiad annibyniaeth India ac arloeswr athroniaeth a strategaeth di-drais.

Cylchol

Diwrnod Athrawon y Byd

Byd-eang

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol y Girl Plentyn

Byd-eang

Ers 2012, mae 11 Hydref wedi'i nodi fel Diwrnod Rhyngwladol y Ferch. Nod y diwrnod yw tynnu sylw a mynd i'r afael â'r anghenion a'r heriau y mae merched yn eu hwynebu, wrth hyrwyddo grymuso merched a chyflawni eu hawliau dynol.

Cylchol

Diwrnod Plant y Byd

Byd-eang

Sefydlwyd Diwrnod Plant y Byd gyntaf ym 1954 fel Diwrnod Plant Cyffredinol ac mae'n cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo undod rhyngwladol, ymwybyddiaeth ymhlith plant ledled y byd, a gwella lles plant.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Addysg

Byd-eang

Mae addysg yn hawl ddynol, yn fudd cyhoeddus ac yn gyfrifoldeb cyhoeddus. Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 24 Ionawr fel Diwrnod Addysg Rhyngwladol, i ddathlu rôl addysg ar gyfer heddwch a datblygiad.