Ar Draws Llinellau: Realiti adeiladu heddwch dan arweiniad ieuenctid yn Afghanistan, Colombia, Libya a Sierra Leone

Adroddiad Ymchwil
Rhwydwaith Unedig o Adeiladwyr Heddwch Ifanc

UNOY Adeiladwyr Heddwch. (2018). Y tu hwnt i linellau rhannu: Realiti adeiladu heddwch dan arweiniad ieuenctid yn Afghanistan, Colombia, Libya ac Sierra Leone. Yr Hâg: Yr Iseldiroedd.

dadlwythwch yr adroddiad

Ynglŷn â'r prosiect ymchwil

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil a gynhaliwyd yn Afghanistan, Colombia, Libya a Sierra Leone rhwng Ionawr a Hydref 2018 gan y Rhwydwaith Unedig Adeiladwyr Heddwch Ifanc (UNOY Peacebuilders) gyda chefnogaeth Prosiect Dysgu YouthPower USAID. Ymgymerwyd â'r prosiect mewn cydweithrediad â phedwar sefydliad sy'n aelodau o UNOY Peacebuilders: Affghaniaid ar gyfer Meddwl Blaengar, Fundación Escuelas de Paz, Together We Built It a Chyfranogiad Ieuenctid mewn Heddwch a Datblygiad-Sierra Leone (YPPD-SL). Prif nod y prosiect hwn yw cyfrannu at ymagwedd gynyddol seiliedig ar dystiolaeth at bolisïau a rhaglenni sy'n ymwneud â heddwch a diogelwch. Mae'n gwneud hynny trwy ddogfennu ac archwilio ymgysylltiad dinesig ieuenctid yn y gwledydd hyn, ei rwystrau a'i gymhellion, yn ogystal ag effeithiau canfyddedig ymgysylltiad dinesig dan arweiniad ieuenctid dros heddwch.

Mabwysiadodd yr ymchwil ddull cyfranogol, dan arweiniad ieuenctid, yn cynnwys 241 o ymatebwyr, ieuenctid yn bennaf.

dadlwythwch yr adroddiad

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig