Sefydliad Berghof yn ceisio Pennaeth yr Adran Addysg Heddwch

Fel Pennaeth Adran Addysg Heddwch (pob rhyw) byddwch yn rhan o Dîm Gweithredol Berghof, ac felly'n rhan allweddol o reolaeth a llunio strategaeth gyffredinol y sefydliad. Bydd gennych gyfrifoldeb rheolaethol dros yr Adran Addysg Heddwch, ei strategaeth a datblygiad a thwf pellach. Byddwch yn darparu cefnogaeth sylweddol i'r tîm ac yn sicrhau cydlyniad a chydlyniad mewnol o fewn yr adran a'r sefydliad ehangach.

Trosolwg o'r sefyllfa:
Oriau: Llawn amser
Dyddiad dechrau: Cyn gynted â phosibl - 01.10.2023
Hyd: Cytundeb parhaol
Lleoliad: Berlin gydag ymweliadau cyson â Tübingen
Llinell adrodd: Cyfarwyddwr Gweithredol

Dysgwch fwy a gwnewch gais!
 • Cryfhau ein hymagwedd a’n dulliau Addysg Heddwch presennol yn ogystal â datblygu cysyniadau a mentrau newydd gan gynnwys yr agenda Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch (YPS) ac addysg newid hinsawdd
 • Cyfrifoldeb am gynllunio a gweithredu strategaeth adrannol gref yn unol â strategaeth gyffredinol y sefydliad ac anelu at dwf pellach
 • Sicrhau ymgorffori ymhellach flaenoriaethau strategol Berghof gan gynnwys Digidoli, Newid Hinsawdd, Rhyw a Delio â’r Gorffennol yn strategaeth a gweithgareddau’r Adran
 • Cynyddu integreiddio gweithgareddau Addysg Heddwch gan gynnwys dad-wybodaeth a lleferydd casineb i ffrydiau gwaith a phrosiectau eraill y sefydliad
 • Codi arian strategol i'r Adran a'r sefydliad ehangach
 • Rhwydweithio strategol ar gyfer y sefydliad a chodi ein proffil ym maes Addysg Heddwch yn ogystal â sicrhau gwelededd ein gwaith ar draws ystod eang o actorion
 • Goruchwylio partneriaethau strategol allanol a brandio ein Georg Zundel Haus yn Tübingen, yn y cyd-destun hwn hyrwyddo cysylltiadau sefydliadol â Phrifysgol Tübingen
 • Arwain a datblygu tîm yn ein swyddfeydd yn Berlin a Tübingen
 • Goruchwylio gweithrediad prosiectau ar draws yr Adran ac annog arloesedd
EICH GWYBODAETH, PROFIAD A SGILIAU
 • Rydych wedi astudio addysg (oedolion), gwleidyddiaeth, astudiaethau heddwch neu wrthdaro neu faes cysylltiedig (MA)
 • Mae gennych o leiaf 12 mlynedd o brofiad gwaith perthnasol a hanes sylweddol o weithio mewn Addysg Heddwch, Dysgu Byd-eang a meysydd cysylltiedig
 • Mae gennych brofiad mewn amgylcheddau deinamig
 • Mae gennych brofiad o arwain timau, yn ddelfrydol o bell hefyd
 • Mae gennych chi rwydwaith rhyngwladol presennol ym maes addysg heddwch
 • Mae gennych brofiad o reoli cyllidebau
 • Rydych chi'n hyblyg ac yn gallu meistroli sefyllfaoedd heriol
 • Rydych chi'n rhugl mewn Almaeneg a Saesneg
YR HYN Y GALLWCH DDISGWYLI GAN NI
 • Pobl â diddordeb mawr a rhwydwaith rhyngwladol
 • Pwrpas perthnasol a heriol iawn
 • Hyblygrwydd o ran datrysiadau gweithio swyddfa yn erbyn symudol
 • Telerau iawndal tryloyw
 • Oriau gweithio hyblyg yn seiliedig ar hyder
 • 27+1 diwrnod o wyliau
 • Os oes angen – gwasanaethau cynghori ynghylch materion fisa ac amodau teithio
GWEITHDREFN CAIS

Cyflwynwch eich CV, llythyr eglurhaol, diplomâu, tystysgrifau a thystlythyrau erbyn 31.07. 2023 trwy ein system ymgeisio ar-lein yn unig.

AMDANOM NI

Mae Sefydliad Berghof yn sefydliad annibynnol, dielw sy'n cefnogi pobl mewn gwrthdaro yn eu hymdrechion i sicrhau heddwch cynaliadwy trwy drawsnewid gwrthdaro ac adeiladu heddwch. Gyda'i bencadlys yn Berlin, mae'r sefydliad yn cael ei redeg gan dîm amrywiol ac yn gweithio gyda phartneriaid lleol ledled y byd.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig