Actor Forest Whittaker Yn anelu at Helpu Cyn-Filwyr Plant

Actor Forest Whittaker Yn anelu at Helpu Cyn-Filwyr Plant

(Erthygl wreiddiol: Y Llais - DU. Tachwedd 26, 2016)

HOLLYWOOD STAR Mae Forest Whitaker i gefnogi pobl ifanc yr effeithir arnynt gan ryfel trwy ei elusen Menter Heddwch a Datblygu Whitaker (WPDI).

Yn ddiweddar, ffurfiodd WPDI bartneriaeth gyda’r Sefydliad Addysg Uwchlaw Pawb (EAA) o Qatar i ddod â chyn-filwyr plant a ffoaduriaid plant o Dde Swdan ac Uganda, ynghyd ag ieuenctid Qatari yn Doha i lansio cynllun mentora i hyrwyddo addysg fel ffordd o ysgwyd oddi ar etifeddiaeth rhyfel creulon.

Daeth y bobl ifanc ynghyd mewn gweithdy a gynhaliwyd gan raglen eiriolaeth gyfreithiol EAA, Amddiffyn Addysg mewn Ansicrwydd a Gwrthdaro (PEIC). Rhannodd cyfranogwyr y gweithdy brofiadau a chawsant hyfforddiant ar hawliau dynol rhyngwladol a normau dyngarol, a oedd yn adlewyrchu nodau'r ddau sefydliad i greu dyfodol gwell i Uganda a De Swdan trwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr. Roedd y gweithdy - a gynhaliwyd yn Ysgol Gwasanaeth Tramor Prifysgol Georgetown yn Qatar, yn nodi’r digwyddiad cyntaf ar gyfer y bartneriaeth yn dilyn llofnodi cytundeb ar y cyd ym mis Medi yn ystod Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd.

Dywedodd Whitaker, seren ffilmiau fel Last King of Scotland a Street Kings:

“Gyda PEIC a WPDI yn ymuno, rydym yn helpu pobl ifanc o Uganda a De Swdan i ddod yn rym dros heddwch yn eu cymunedau a’u gwledydd. Yr hyn yr ydym ei eisiau yw i'r menywod a'r dynion ifanc hyn ddod yn bartneriaid inni wrth ledaenu'r neges bod addysg yn borth i heddwch ac y dylai bob amser fod yn flaenoriaeth wrth adeiladu heddwch.

“Mae'r ddau sefydliad yn ceisio cryfhau eiriolaeth ieuenctid dros heddwch, datblygiad, a glynu wrth hawliau dynol rhyngwladol, normau dyngarol a rheolaeth y gyfraith.

“Nid cynnig addysg i fwy o blant yn Nwyrain Affrica yn unig yw’r nod, ond hyrwyddo arweinyddiaeth ddinesig, rheolaeth y gyfraith a’r hawl i addysg fel tri sbardun allweddol a fydd yn galluogi cymdeithas fwy heddychlon a chyfiawn, a hyrwyddo grymuso economaidd. yn rhanbarth Cyhydeddol Dwyrain De Swdan, ac yng Ngogledd Uganda. ”

Dywedodd llefarydd ar ran yr EAA:

“Rydym yn falch iawn o alluogi pobl ifanc o bob rhan o Dde Swdan ac Uganda i rannu eu gwybodaeth ac arfogi eraill â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ailadeiladu cymunedau sydd wedi'u peryglu gan ryfel, tlodi a gwrthdaro. Addysg sy'n sbarduno datblygiad dynol a thrwy rannu gwybodaeth y gallwn oresgyn etifeddiaeth rhyfel a thrais.

“Dim ond trwy arfogi plant a phobl ifanc y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i adeiladu dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain - ac i’w gwlad - y gallwn ni ddechrau ailadeiladu ac ailadeiladu cymunedau. Rydyn ni eisiau gweld dyfodol mwy disglair i blant Dwyrain Affrica, ac mae'r gweithdy hwn yn floc adeiladu pwysig i'n cefnogi ni i gyflawni'r nod hwnnw. "

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig