Amdanom ni

Y ffynhonnell i'r gymuned a'r gymuned ar gyfer newyddion, heddwch, ymchwil, polisi, adnoddau, rhaglenni a digwyddiadau addysg heddwch ledled y byd

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) fel rhwydwaith trefnus rhyngwladol, anffurfiol sy'n hyrwyddo addysg heddwch ymhlith ysgolion, teuluoedd a chymunedau i drawsnewid diwylliant trais yn ddiwylliant heddwch.

Mae gwefan ac e-gyfathrebu GCPE yn rhoi sylw i addysg heddwch o bob cwr o'r byd, gan gynnwys erthyglau gwreiddiol, ymchwil a straeon a ddiwyllir o gyfnodolion a ffynonellau cyfryngau torfol annibynnol. Rydym yn annog yn arbennig cyflwyniadau erthygl a digwyddiad gan ein haelodau.

Hanfodion yr Ymgyrch

Ffeithiau Cyflym

Nodau'r Ymgyrch

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn ceisio meithrin diwylliant o heddwch mewn cymunedau ledled y byd. Mae iddo ddwy nod:

 1. Yn gyntaf, adeiladu ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd.
 2. Yn ail, hyrwyddo addysg pob athro i ddysgu dros heddwch.
Datganiad Ymgyrch

Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu cyfanrwydd y Ddaear. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch.

Cydnabuwyd brys ac angenrheidrwydd addysg o'r fath gan aelod-wladwriaethau UNESCO ym 1974 a'i ailddatgan yn y Fframwaith Gweithredu Integredig ar Addysg dros Heddwch, Hawliau Dynol a Democratiaeth ym 1995. Eto i gyd, ychydig o sefydliadau addysgol sydd wedi cymryd camau o'r fath. Mae'n bryd galw ar weinidogaethau addysg, sefydliadau addysgol a llunwyr polisi i gyflawni'r ymrwymiadau.

Galwyd am ymgyrch i hwyluso cyflwyno addysg heddwch a hawliau dynol i bob sefydliad addysgol gan Gynhadledd Cymdeithas Sifil Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch ym mis Mai 1999. Mae menter o addysgwyr unigol a chyrff anllywodraethol addysg sydd wedi ymrwymo i heddwch, yn cael ei chynnal trwy fyd-eang. rhwydwaith o gymdeithasau addysg, a thasgluoedd rhanbarthol, cenedlaethol a lleol dinasyddion ac addysgwyr a fydd yn lobïo ac yn hysbysu gweinidogaethau sefydliadau addysg ac addysg athrawon am Fframwaith UNESCO a'r lluosrifau o ddulliau a deunyddiau sy'n bodoli bellach i ymarfer addysg heddwch ym mhob dysgu. amgylcheddau. Nod yr ymgyrch yw sicrhau y bydd pob system addysgol ledled y byd yn addysgu ar gyfer diwylliant o heddwch.

Ffurflen Ymgyrch

Rhwydwaith anffurfiol yw'r Ymgyrch sy'n cynnwys addysgwyr a sefydliadau ffurfiol ac anffurfiol, pob un yn gweithio yn ei ffyrdd unigryw ei hun i fynd i'r afael â'r nodau uchod.

Mae'r ffurflen hon yn caniatáu i gyfranogwyr yr Ymgyrch ganolbwyntio eu hegni tuag at gyflawni nodau ac anghenion eu hetholwyr - ac ar yr un pryd hyrwyddo a gwneud y rhwydwaith fyd-eang o addysgwyr sy'n gweithio dros heddwch yn weladwy.

Mae'r Ymgyrch yn helpu i gysylltu addysgwyr a hwyluso cyfnewid syniadau, strategaethau ac arferion gorau trwy ei wefan a'i gylchlythyrau.

Cymeradwyaethau

Ardystwyr Gwreiddiol
 • Cymdeithas Ryngwladol Dinasoedd Addysgu
 • Cymdeithas Ryngwladol Addysgwyr Heddwch
 • Cymdeithas Ryngwladol Addysgwyr Heddwch y Byd
 • Y Swyddfa Heddwch Rhyngwladol
 • Athro Rhyngwladol
 • Cydweithrediad Rhyngwladol Ieuenctid (Yr Hâg)
 • Gwerthoedd Byw: Rhaglen Addysgol
 • Mandadu'r Dyfodol / Worldview International Foundation (Colombo)
 • Cymdeithas Menywod Pan Môr Tawel a De-ddwyrain Asia
 • Cwch Heddwch
 • Pax Christi Rhyngwladol
 • Peace Child International
 • Comisiwn Addysg Heddwch
 • Cymdeithas Ymchwil Heddwch Rhyngwladol
 • UNICEF
 • Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid
 • International for a Better World International
Sefydliadau Cenedlaethol a Lleol
 • Cyflwyniadau Deddf 1 (UDA)
 • ActionAid Ghana
 • Holl Gyngor Cyfeillgarwch a Heddwch Pacistan (Holl Adain Ieuenctid Pacistan)
 • Amnest Nepal, Grŵp-81
 • Sefydliad Astudiaethau Heddwch Aotearoa-Seland Newydd
 • ASEPaix, Cymdeithas Suisse des Educateurs à la Paix (y Swistir)
 • ASHTA DIM KAI (India)
 • Asociacion Respuesta (Yr Ariannin)
 • Cymdeithas Cyfeillion Ifanc Azerbaijani Ewrop
 • Coleg Rhagdybiaeth (Philippines)
 • Ymwybyddiaeth Un (Nigeria)
 • Canolfan Merched a Datblygu Azerbaijan
 • Chwiorydd Mawr y Brodyr Mawr- Kerryville (UDA)
 • Cymdeithas Lles Cyffredinol Ysgafn Bwdha (BLUWS) (Bangladesh)
 • Cynghrair Canada dros Hawliau Ieuenctid a Phlant (CAYCR)
 • Canolfannau Canada ar gyfer Dysgu Heddwch
 • Sefydliad Rhyngwladol Negodiadau Cymhwysol
 • CEAL- Ciudardes Educadoras America Latina (Yr Ariannin)
 • CEDEM-Center d'E EDUCATION et de Developpement pour les Enfants Mauriciens (Mauritius)
 • Canolfan Astudiaethau Globaleiddio, Prifysgol BK (Serbia, FR Iwgoslafia)
 • Canolfan Astudiaethau Hawliau Dynol a Heddwch (CRPS) (Philippines)
 • Canolfan Addysg Heddwch, Coleg Miriam (Philippines)
 • Canolfan Heddwch, Cyfiawnder a Chywirdeb y Creu (Philippines)
 • Canolfan Astudio Maddeuant a Chysoni (Y Deyrnas Unedig)
 • Canolfan Astudio Heddwch (Iwerddon)
 • CETAL- Diwylliant Heddwch Rhwydwaith (Sweden)
 • Rhaglen Ieuenctid CEYPA-Addysg Ddinesig yn Albania
 • Cymdeithas Hawliau Plant a Merched (Bangladesh)
 • Pennod JMD Plant a Heddwch Philippines
 • Ysgol City Montessori (CMS, India)
 • Cyngor Fideo a Ffilm Concord (DU)
 • Ieuenctid Pryderus am Heddwch (CONYOPA, Sierra Leone)
 • Ysgolion Canossian yn Ynysoedd y Philipinau
 • Sefydliad Cosananig (Nigeria)
 • Ymateb Creadigol i Wrthdaro (UDA)
 • Sefydliad Diwylliant dros Heddwch (Sbaen)
 • CRAGI, Datrys Gwrthdaro a Cyd-ddibyniaeth Fyd-eang (UDA)
 • D@dalos Sarajevo – Cymdeithas Addysg Heddwch
 • Développement Rural par la Protection de l'Environnement et Artisanat (Camerŵn)
 • Cymdeithas Addysg Don Bosco DBEAP Philippines
 • Sefydliad Addysg er Heddwch y Balcanau (Bosnia-Herzegovina)
 • Prosiect Addysg er Heddwch (Prifysgol Ryngwladol Landegg, y Swistir)
 • Educadores para a Paz (Brasil)
 • Sefydliad Etholiadol y De. Affrica
 • Clymblaid Elimu Yetu-Kenya
 • Rhaglen Datrys Gwrthdaro Canolfan Genedlaethol ESR yn Greadigol (UDA)
 • Sefydliad Heddwch a Datblygiad (Ghana)
 • Fundacio per la Pau (Sbaen)
 • Fundación Casa De La Juventud (Paraguay)
 • Syniad Gama Fundacion (Colombia)
 • Global Harmony Foundation (Y Swistir)
 • Sefydliad Helplife (Ghana)
 • Grupa “Hajde Da…” (Canolfan Ieuenctid Goddefgarwch a Datblygu Heddwch)
 • Adsefydlu yn y Gymuned Sylfaen GUU (Uganda)
 • Mudiad Halley (Mauritius)
 • Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (Yr Almaen)
 • Pwyllgor Hawliau Dynol (Serbia)
 • Academi Addysg Hawliau Dynol Nepal
 • Rhaglen Addysg Hawliau Dynol (Pacistan)
 • Canolfan Llygaid ac Addysg Hawliau Dynol (HREEC, Camerŵn)
 • Canolfan Addysg ac Ymchwil Heddwch Iligan (Philippines)
 • Sefydliad Heddwch, diarfogi a Diogelu'r Amgylchedd Indiaidd
 • Sefydliad Synthesis Planedau (Sbaen)
 • Canolfan Addysg Twristiaeth Gyfannol Ryngwladol-IHTEC (Canada)
 • Cenhadaeth Ryngwladol Heddwch (Sierra Leone)
 • Cymdeithas Ymchwil Heddwch Rhyngwladol (Japan)
 • Sefydliad Cyswllt Ieuenctid Rhyngwladol (Ghana)
 • Senedd Ieuenctid Rhyngwladol / Oxfam Awstralia
 • Cymdeithas Ryngwladol Gwerthoedd Dynol (Y Swistir)
 • Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder (UDA)
 • Sefydliad Addysg a Heddwch (Gwlad Groeg)
 • Cymdeithas Heddwch Jane Addams Inc (UDA)
 • Canolfan Ymchwil Tribal Jigyansu (India)
 • Cymdeithas Ieuenctid Khmer (Phnom Penh)
 • Kids Meeting Kids (UDA)
 • Prifysgol Ryngwladol Landegg (Y Swistir)
 • Ymdrech Cynghrair Mewn Cyfeillgarwch (India)
 • Dysgu a Datblygu (Kenya)
 • Canolfan Addysg Heddwch a Chyfiawnder Prifysgol America Libanus
 • Mandadu'r Dyfodol (Sri Lanka)
 • Canolfannau Heddwch Aml-ethnig Plant a Phobl Ifanc (MCYPC) (Kosovo, FR Iwgoslafia)
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Cymdeithasau UNESCO o Nepal
 • Sefydliad Heddwch Narvik (Norwy)
 • NDH-Camerŵn a Rhwydwaith Democratiaeth Glaswellt Affrica
 • Sefydliad Nepal y Cenhedloedd Unedig ac UNESCO
 • Academi Genedlaethol UNESCO Nepal
 • Diwylliant Heddwch Rhwydwaith (CETAL) (Sweden)
 • Nova, Centro para la Innovacón (Sbaen)
 • Swyddfa Heddwch yng Nghorn Affrica OPIHA (Emiradau Arabaidd Unedig / Somalia)
 • Cyngor Cysoni Pan-Affrica (Nigeria)
 • Cenhadaeth Parbatya Bouddha (Bangladesh)
 • Rhaglen Datblygu Partneriaethau a Chyfnewidiadau (Togo)
 • Pax Christi Fflandrys (Gwlad Belg)
 • Pax Educare - Canolfan Addysg Heddwch Connecticut
 • Paz y Cooperación (Sbaen)
 • Sefydliad Heddwch 2000 (Gwlad yr Iâ)
 • Eiriolwyr Heddwch Zamboanga (Philippines)
 • Academi Addysg Heddwch Nepal
 • Canolfan Addysg Heddwch (Unol Daleithiau)
 • Sefydliad Addysg Heddwch (Y Ffindir)
 • Undeb Adduned Heddwch (DU)
 • Prosiect Heddwch Affrica (De Affrica)
 • Canolfan Ymchwil Heddwch (Camerŵn)
 • Sefydliad Ymchwil Heddwch-Dundas (Canada)
 • Cymdeithas Datrysiad Heddychlon Ghana
 • Senedd y Bobl (Leskovac, Iwgoslafia)
 • Rhwydwaith Gweithredu Philippine ar Arfau Bach PHILANSA
 • Canolfan Ploughhare (UDA)
 • Proyecto 3er. Milenio (Yr Ariannin)
 • Heddwch a Gwasanaeth y Crynwyr (DU)
 • Academica Ymchwil ar gyfer Dyneiddiaeth a Jaiprithvi (RAFHAJ, Nepal)
 • Hawliau Gwaith (UDA)
 • Ysgol Robert Muller (UDA)
 • Sakha Ukuthula (De Affrica)
 • Ysgol Gyhoeddus Samariad (India)
 • Achub y Byd (Nepal)
 • Seminario Galego de Educacion para a Paz (Sbaen)
 • Gwasanaeth Gwasanaeth Gwirfoddol Rhyngwladol-Rhyngwladol (SCI-IVS UDA)
 • Cerddoriaeth Sylweddol (Canada)
 • Cymdeithas Diwygiadau Democrataidd (Azerbaijan)
 • Cymdeithas Datblygiad Dynol (Bangladesh)
 • Canolfan Gymorth Cymdeithasau a Sefydliadau (Belarus)
 • Cymdeithas Heddwch a Chyflafareddu Sweden
 • Gweithdy Addysgu er Heddwch (Denmarc)
 • Cymdeithas Les Triratna (Bangaladesh)
 • Vientos del Sur (Yr Ariannin)
 • Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig yn Seland Newydd
 • Sefydliad Cenhedloedd Unedig Ieuenctid (Yr Iseldiroedd)
 • Unesco Etxea (Sbaen)
 • Winpeace (Menter Menywod dros Heddwch, Twrci)
 • Comisiwn Heddwch a Hawliau Dynol Comisiwn y Byd (Pacistan)
 • Lleisiau'r Byd (DU)
 • Dull Ieuenctid ar gyfer Datblygu a Chydweithredu (Bangladesh)
 • Myfyrwyr Cristnogol Ifanc Nigeria
 • Fforwm Ieuenctid dros Heddwch a Chyfiawnder (YFPJ-Zambia

Hanes a Chyflawniadau

Hanes

Fe'i sefydlwyd yng Nghynhadledd Apêl yr ​​Hague dros Heddwch ym 1999.

Lansiwyd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) yng nghynhadledd Apêl yr ​​Hague dros Heddwch ym mis Mai 1999.

Ar ôl y gynhadledd, bydd y Apêl Hague am Heddwch cymerodd y cyfrifoldeb o gydlynu'r Ymgyrch. Ers hynny mae wedi cael ei gydlynu gan y Cwch Heddwch, Canolfan Addysg Heddwch yng Ngholeg Athrawon Prifysgol Columbia, Global Education Associates, y Academi Heddwch Genedlaethol a'r Fenter Addysg Heddwch ym Mhrifysgol Toledo. Ar hyn o bryd mae'r GCPE yn gweithredu'n annibynnol.

Ers hynny mae'r GCPE wedi dod i'r amlwg fel rhwydwaith trefnus rhyngwladol, anffurfiol sy'n hyrwyddo addysg heddwch ymhlith ysgolion, teuluoedd a chymunedau i drawsnewid diwylliant trais yn ddiwylliant heddwch.

Cyflawniadau Cynnar (1996-2004)

1996-2004

 • Ymdrech gydweithredol (1996 - 1999) i ddod â 10,000 o unigolion a sefydliadau ynghyd yn yr Hâg, yr Iseldiroedd, a lansiodd 12 ymgyrch ledled y byd i feithrin dewisiadau amgen di-drais yn lle rhyfel
 • Sefydlu gwefan sy'n darparu
  • cwricwla addysg heddwch, cyfieithiadau o gwricwla mewn amryw o ieithoedd
  • sianel gyfathrebu ar gyfer rhwydwaith rhyngwladol
 • Mwy o bartneriaethau i ledaenu gwybodaeth ac adnoddau i dros 15,000 o bobl
 • Llawlyfrau hyfforddi athrawon wedi'u cyhoeddi gan gynnwys:
  • Dysgu Diddymu Rhyfel: Addysgu tuag at ddiwylliant heddwch
  • Gwersi Heddwch o Gwmpas y Byd
  • Addysg Heddwch a Diarfogi: Newid Meddyliau yn Niger, Albania, Periw a Cambodia
 • Cynadleddau Blynyddol gydag addysgwyr heddwch rhyngwladol (cynhaliwyd 2004 yn Tirana, Albania)
 • Mewn partneriaeth â Gweinyddiaethau Addysg yn Affrica, Asia, Ewrop, Seland Newydd a De America
 • Ffurfiwyd prosiect partneriaeth unigryw gydag Adran Materion Diarfogi y Cenhedloedd Unedig i integreiddio rhaglenni diarfogi ac addysg heddwch mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol yn Albania, Cambodia, Niger a Periw sydd wedi'u mabwysiadu gan bob un o'u Gweinyddiaethau Addysg
 • Cynhaliwyd dros 200 o weithdai a chyflwyniadau mewn ystafelloedd dosbarth, cymunedau, fforymau cenedlaethol a rhyngwladol.
Cynhadledd Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch

Cynhaliodd y Gymdeithas Sifil y gynhadledd heddwch ryngwladol fwyaf mewn hanes ar Fai 11-15, 1999, canmlwyddiant Cynhadledd Heddwch Gyntaf yr Hâg yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd.

Y Gynhadledd

Ar Fai 18, 1899; Ymgasglodd 108 o gynrychiolwyr o 26 gwlad yn Huis den Bosch hardd yr Hague mewn ymateb i wahoddiad a gyhoeddwyd yr Awst blaenorol gan Nicholas II, Czar ifanc Rwsia, i gynnal cynhadledd ryngwladol i drafod ffyrdd o atal y ras arfau.

Cynhaliodd y Gymdeithas Sifil y gynhadledd heddwch ryngwladol fwyaf mewn hanes ar Fai 11-15, 1999, canmlwyddiant Cynhadledd Heddwch Gyntaf yr Hâg yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd. Ymgasglodd bron i 10,000 o bobl o dros 100 o wledydd yng Nghanolfan Gyngres yr Hague mewn ymateb i apêl a lansiwyd gan y Biwro Heddwch Rhyngwladol (IPB), y Meddygon Rhyngwladol er Atal Rhyfel Niwclear (IPPNW), Cymdeithas Ryngwladol y Cyfreithwyr yn Erbyn Arfau Niwclear ( IALANA), a Mudiad Ffederal Ffederal y Byd (WFM). Yn ystod y cyfarfod pum niwrnod, bu’r cyfranogwyr yn trafod ac yn trafod - mewn dros 400 o baneli a gweithdai - fecanweithiau ar gyfer dileu rhyfel a chreu diwylliant o heddwch yn yr 21ain ganrif.

Arweiniwyd y prosiect gan Bwyllgor Trefnu sy'n cynnwys tua 30 o sefydliadau rhyngwladol. Pwrpas Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch 1999 oedd codi cwestiynau mewn ffordd ddifrifol a realistig ynghylch a all dynoliaeth ddod o hyd i ffordd i ddatrys ei phroblemau heb droi at freichiau ar ddiwedd y ganrif waedlyd mewn hanes ai peidio. ac a yw rhyfel yn dal yn angenrheidiol neu'n gyfreithlon o ystyried natur arfau mewn arsenals ac ar fyrddau darlunio ledled y byd, ac a all gwareiddiad oroesi rhyfel mawr arall? ”

Ymhlith y cyfranogwyr roedd cannoedd o arweinwyr cymdeithas sifil a chynrychiolwyr o 80 o lywodraethau a sefydliadau rhyngwladol - gan gynnwys Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Kofi Annan, Prif Weinidogion Sheikh Hasina o Bangladesh a Wim Kok o’r Iseldiroedd, Brenhines Noor yr Iorddonen, Arundhati Roy o India, a Awduron Llawryfog Heddwch Nobel Archesgob Desmond Tutu o Dde Affrica, Rigoberta Menchú Tum o Guatemala, Jody Williams o'r Unol Daleithiau, José Ramos Horta o Ddwyrain Timor a Joseph Rotblat o'r Deyrnas Unedig.

Gweledigaeth y Gynhadledd

Hwn oedd y gwaethaf o ganrifoedd a'r gorau o ganrifoedd…

Yn ystod y 99 mlynedd diwethaf gwelwyd mwy o farwolaeth, a mwy o farwolaeth greulon, o ryfel, newyn, ac achosion eraill y gellir eu hatal nag unrhyw gyfnod arall mewn hanes. Maent wedi gweld fflam dyner democratiaeth yn cael ei difetha dro ar ôl tro gan unbeniaid creulon, cyfundrefnau milwrol ac ymrafaelion pŵer rhyngwladol enfawr. Maent wedi gweld y gagendor yn ehangu rhwng ffefrynnau'r ddaear a thruenus y ddaear a galwad cynyddol y cyntaf tuag at yr olaf.

Ond mae'r blynyddoedd hefyd wedi bod yn dyst i bŵer y bobl i wrthsefyll a goresgyn gormes presennol yn ogystal â rhagfarnau oesol rhyw yn erbyn rhyw, hil yn erbyn hil, crefydd yn erbyn crefydd, a grŵp ethnig yn erbyn grŵp ethnig. Mae'r blynyddoedd hyn wedi bod yn dyst i ffrwydrad o wybodaeth wyddonol a thechnegol sy'n gwneud bywyd gweddus yn bosibl i bawb sy'n byw yn y blaned hon, llunio set o hawliau cyffredinol a fyddai, o'i chymryd o ddifrif, yn trosi'r posibilrwydd hwnnw'n realiti, a babandod a system llywodraethu byd-eang a allai, pe caniateir iddo dyfu, arwain y trawsnewid hwn.

Rydym ni, aelodau a chynrychiolwyr sefydliadau pobl o lawer o ddiwylliannau a sfferau cymdeithas, gan gofio hanes deuol y ganrif hon, yn cyhoeddi'r apêl ganlynol i ni'n hunain ac i'r rhai sy'n proffesu ein harwain: Wrth i'r gymuned fyd-eang symud i'r 21ain ganrif, gadewch i hon fod y ganrif gyntaf heb ryfel. Dewch inni ddod o hyd i ffyrdd a gweithredu'r ffyrdd sydd eisoes ar gael i atal gwrthdaro trwy gael gwared ar ei achosion, sy'n cynnwys dosbarthiad anghyfartal adnoddau helaeth y byd, gelyniaeth cenhedloedd a grwpiau o fewn cenhedloedd tuag at ei gilydd. , a phresenoldeb arsenals mwy marwol o arfau confensiynol ac arfau dinistr torfol. Pan fydd gwrthdaro yn codi, fel y gwnânt yn anochel er gwaethaf ein hymdrechion gorau, gadewch inni ddod o hyd i ffyrdd a gweithredu'r ffyrdd sydd eisoes ar gael i'w datrys heb droi at drais. Dewch inni, yn fyr, gwblhau gwaith y Gynhadledd Heddwch a gynhaliwyd yn yr Hâg ganrif. yn ôl trwy ddychwelyd at y weledigaeth o ddiarfogi cyffredinol a llwyr a ffliciodd yn fyr ar lwyfan y byd ar ôl y Rhyfel Byd diwethaf.

Bydd hyn yn gofyn am strwythurau newydd ar gyfer heddwch a gorchymyn cyfreithiol rhyngwladol wedi'i gryfhau'n sylfaenol. Yn benodol, gadewch inni ddod o hyd i'r ewyllys foesol, ysbrydol a gwleidyddol i wneud yr hyn y mae ein harweinwyr yn gwybod y mae'n rhaid ei wneud ond ni allant ddod â nhw eu hunain i Ddiddymu arfau niwclear, mwyngloddiau tir a'r holl arfau eraill sy'n anghydnaws â'r gyfraith ddyngarol, Diddymu'r fasnach arfau, neu o leiaf leihau i lefelau sy'n gydnaws â'r gwaharddiad o ymddygiad ymosodol sydd wedi'i ymgorffori yn Siarter y Cenhedloedd Unedig; Cryfhau cyfraith a sefydliadau dyngarol am y cyfnod trosglwyddo i fyd heb ryfel; Archwilio achosion gwrthdaro a datblygu ffyrdd creadigol o atal a datrys gwrthdaro; a goresgyn gwladychiaeth yn ei holl ffurfiau ac i ddefnyddio'r adnoddau aruthrol a ryddhawyd trwy ddiwedd neu ostyngiad yn y ras arfau ar gyfer dileu tlodi; neocolonialiaeth; y caethwasiaeth newydd; a'r apartheid newydd; ar gyfer gwarchod yr amgylchedd; ac am fuddion heddwch a chyfiawnder i bawb.

Wrth ddilyn y nodau hyn, gadewch inni ymrwymo i gychwyn y camau olaf ar gyfer dileu rhyfel, ar gyfer disodli deddf grym â grym cyfraith.

Trafodaeth a Gweithredu

Ysgogwyd trafodaethau a gweithredu gan y themâu canlynol:

 • Methiant Dulliau Traddodiadol
 • Diogelwch Dynol
 • Pwer Meddal
 • Holl Hawliau Dynol i Bawb
 • Disodli Deddf y Llu â Llu'r Gyfraith
 • Cymryd y Fenter mewn Gwneud Heddwch
 • Globaleiddio o'r gwaelod i fyny
 • Gwneud Penderfyniadau Rhyngwladol Democrataidd
 • Ymyrraeth Ddyngarol
 • Ariannu er Heddwch a Llwgu'r Cronfeydd ar gyfer Rhyfel
Agenda Hague ar gyfer Heddwch a Chyfiawnder ar gyfer yr 21ain Ganrif

Lansiodd y gynhadledd Agenda Hague ar gyfer Heddwch a Chyfiawnder ar gyfer yr 21ain Ganrif, set o 50 o argymhellion ar gyfer dileu rhyfel a hyrwyddo heddwch. Ffurfiwyd yr Agenda (Cyf A / 54/98 y Cenhedloedd Unedig) allan o broses ddemocrataidd ddwys ymhlith aelodau Pwyllgorau Trefnu a Chydlynu HAP a channoedd o sefydliadau ac unigolion. Mae'r Agenda yn cynrychioli'r hyn y mae sefydliadau a dinasyddion cymdeithas sifil yn ei ystyried yn rhai o'r heriau pwysicaf sy'n wynebu dynoliaeth ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae'n tynnu sylw at bedwar prif linyn:

 •  Gwreiddiau Achosion Rhyfel a Diwylliant Heddwch
 •  Cyfraith a Sefydliadau Dyngarol a Hawliau Dynol Rhyngwladol
 •  Atal, Datrys, a Thrawsnewid Gwrthdaro Treisgar
 • Diarfogi a Diogelwch Dynol

Dadlwythwch “Agenda'r Hâg”

Cynhadledd Tirana a Galwad Tirana

Mae Galwad Tirana yn ganlyniad sylweddol i’r gynhadledd “Datblygu Democratiaeth Trwy Addysg Heddwch: Addysgu Tuag at Fyd Heb Drais;” a gynhaliwyd yn Tirana, Albania ym mis Hydref 2004.

Mae'r alwad yn addewid ar gyfer integreiddio addysg heddwch i bob math o addysg ac ymrwymiad i Fframwaith Gweithredu UNESCO 1995; Datganiad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig o Hawliau Dynol; y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn; Penderfyniad 1325 y Cyngor Diogelwch ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch; ac Agenda Hague ar gyfer Heddwch a Chyfiawnder ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Fe'i cymeradwywyd gan Weinyddiaethau Addysg Palestina, Periw, Niger, Sierra Leone, a Chambodia a Llysgennad Cynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig Anwarul K. Chowdhury, Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Gwledydd Lleiaf Ddatblygedig, Gwledydd sy'n Datblygu dan y Tir ac Ynysoedd sy'n Datblygu. Gwladwriaethau; a Michael Cassandra o Adran Materion diarfog y Cenhedloedd Unedig.

Galwad Tirana am Addysg Heddwch

Cynhadledd Tirana

Annwyl Apelwyr yr Hâg,

Yn ddiweddar rydym wedi gorffen cynhadledd lwyddiannus yn Tirana, Albania lle daeth grŵp o addysgwyr ynghyd â chynrychiolwyr gweinidogaethau addysg a chyhoeddi Galwad Tirana am Addysg Heddwch, sy'n dilyn. Gobeithio y byddwch yn cylchredeg hyn i'ch cydweithwyr a'i bostio.

Roedd amrywiaeth y cynadleddwyr yn wych. Cawsom bobl ifanc hynod a fydd yn amlwg yn rhan o'r arweinyddiaeth lle bynnag y bônt yn y dyfodol; roedd gennym bobl lywodraethol ac anllywodraethol, roedd gennym y Cenhedloedd Unedig yn cael eu cynrychioli, menywod a dynion, gogledd a de, roedd pob cyfandir yn cael ei gynrychioli, yr addysgwyr ffurfiol ac anffurfiol gorau, a threfnwyr gwych. Daethom â'r bobl sydd wedi bod gyda'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ynghyd â phobl newydd, a chyda'r pedwar partner o'n partneriaeth unigryw ag Adran Materion Diarfogi y Cenhedloedd Unedig. Nawr mae gennym ffrindiau newydd i barhau i weithio gyda'r rhaglenni yn Cambodia, Periw, Niger ac Albania fel y gellir eu cynnal gydag adnoddau proffesiynol.

Hefyd, dewch o hyd i areithiau a draddodwyd gan yr Is-Ysgrifennydd Cyffredinol Anwarul Chowdhury, Michael Cassandra o DDA y Cenhedloedd Unedig, cyfarchion gan yr Athro Betty Reardon, rhestr o gyfranogwyr a neges gennyf.

Diolch i chi am eich diddordeb parhaus yng ngwaith Apêl yr ​​Hâg dros Heddwch ac am eich cyfraniad eich hun at heddwch yn y byd hwn, sydd bellach o bwysigrwydd cynyddol fyth.

Yn gywir,
Cora Weiss, Llywydd
Mis Hydref 2004

Papurau ac Adroddiadau Cynhadledd

Mae ein Tîm

TONY JENKINS, Cydlynydd Byd-eang
Mae gan Tony Jenkins PhD 18+ mlynedd o brofiad yn cyfarwyddo a dylunio rhaglenni a phrosiectau adeiladu heddwch ac addysg ryngwladol ac arweinyddiaeth wrth ddatblygu astudiaethau heddwch ac addysg heddwch yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae Tony yn ddarlithydd amser llawn mewn astudiaethau cyfiawnder a heddwch ym Mhrifysgol Georgetown. Er 2001 mae wedi gwasanaethu fel Rheolwr Gyfarwyddwr y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) ac er 2007 fel Cydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). Yn broffesiynol, mae wedi bod: Cyfarwyddwr Addysg, World BEYOND War (2016-2019); Cyfarwyddwr, Menter Addysg Heddwch ym Mhrifysgol Toledo (2014-16); Is-lywydd Materion Academaidd, yr Academi Heddwch Genedlaethol (2009-2014); a Chyd-gyfarwyddwr, Canolfan Addysg Heddwch, Coleg Athrawon Prifysgol Columbia (2001-2010). Yn 2014-15, gwasanaethodd Tony fel aelod o Grŵp Cynghori Arbenigwyr UNESCO ar Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang.
MICAELA SEGAL DE LA GARZA, Rheolwr Prosiect

Mica

Mae Micaela Segal de la Garza yn addysgwr amlieithog sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch a chyfathrebu. Mae Mica yn mwynhau dysgu cyrsiau Sbaeneg mewn ysgol uwchradd gyhoeddus gynhwysfawr yn Houston, lle bu gynt yn gynghorydd cyfadran ar gyfer staff a chyhoeddi llyfrau blwyddyn a redir gan fyfyrwyr. Mae ystafelloedd dosbarth eraill yn cynnwys yr awyr agored gwych lle mae'n dysgu plant oed elfennol mewn canolfan natur leol, a'r ystafell ddosbarth fyd-eang lle mae'n cydlynu prosiectau gyda'r Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch. Mae hi'n berson-bobl a astudiodd ei gradd Meistr mewn Astudiaethau Heddwch Rhyngwladol, Gwrthdaro a Datblygu yn Universitat Jaume I yn Sbaen a chwblhaodd ei gradd israddedig, gradd driphlyg mewn Sbaeneg, Cyfathrebu ac Astudiaethau Rhyngwladol, ym Mhrifysgol y Drindod yn San Antonio, Texas. Mae hi'n parhau â'i dysgu ac yn adeiladu ei chymuned ddysgu gyda'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch.

KEVIN KESTER, Golygydd Adolygu Llyfrau
Mae Kevin Kester yn Gydymaith Ymchwil AHSS Newton yn y Gyfadran Addysg ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle mae ar hyn o bryd yn cwblhau ei PhD ar adeiladu heddwch addysgol yn y Cenhedloedd Unedig. Ym mis Hydref 2016, bydd yn cychwyn ar ei Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol yn y Gyfadran Addysg a Choleg y Frenhines, Caergrawnt, ar ymchwil yn ymwneud â meithrin gallu gyda gweithwyr proffesiynol addysgol sy'n gweithio gyda myfyrwyr mudol o leoliadau y mae rhyfel a thrawma yn effeithio arnynt. Cyn ei PhD, roedd Kevin yn Athro Cynorthwyol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Heddwch ym Mhrifysgol Hannam yn Daejeon, Korea, ac yn Athro Cynorthwyol Gwadd mewn Materion Rhyngwladol ac Addysg Ddatblygu yng Nghanolfan Asia-Pacific Prifysgol Heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Seoul. Cyhoeddir Kevin mewn sawl cyfnodolyn, gan gynnwys y Journal of Peace Education; Cyfnodolyn Addysg Drawsnewidiol; Datblygiad; ac Adolygiad Heddwch a Gwrthdaro; ac mae’n gyd-awdur (gyda Vandana Shiva) o “Llawlyfr Dŵr Menter yr Ecolegydd Ifanc: Cynlluniau Gwers ar gyfer Adeiladu Democratiaeth Ddaear.”
OLIVER RIZZI CARLSON, Assoc. Golygydd
Mae gan Oliver Rizzi Carlson MA mewn Addysg Heddwch o Brifysgol Heddwch dan orchymyn y Cenhedloedd Unedig (UPEACE). Mae'n hwyluso lleoedd dysgu gydag ieuenctid ar ddiwylliant heddwch ac isadeileddau dros heddwch, ac mae'n Gynrychiolydd yn y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Rhwydwaith Unedig yr Adeiladwyr Heddwch Ifanc (UNOY Peacebuilders). Yn aelod o'r Tîm Ieuenctid a baratôdd Adroddiad y Byd gan Gymdeithas Sifil ar ddiwedd Degawd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Diwylliant Heddwch, mae Oliver hefyd yn aelod gweithgar o'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinyddiaethau a Seilwaith dros Heddwch (GAMIP).
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

12 meddwl ar “Amdanom ni”

 1. Rwyf wedi bod eisiau sefydlu Prifysgol Heddwch Canada am hanner fy oes, wedi gweithio'n galed arni ers tua 10 mlynedd ac, heblaw am bŵer arian, byddwn wedi gwneud hynny ers talwm.
  (Nid yw eich dolen uchod, “cyflwyniadau erthygl a digwyddiad” yn cysylltu).

 2. Helo Janet Hudgins ... mae'n ddrwg gen i glywed am eich brwydrau i sefydlu Prifysgol Heddwch Canada. Ydych chi'n gyfarwydd â Chymdeithas Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Canada (PACS-Can)? https://pacscan.ca/en/home/.

  Diolch hefyd am y nodyn ar y ddolen doredig. Mae bellach yn sefydlog.

 3. Helo yno, Fy swydd bob dydd yw rheoli prosiectau peirianneg ac adeiladu, ac mae llawer o fy niddordeb personol (ymchwil annibynnol) yn ymwneud ag agweddau mathemategol tîm a rheoli prosiectau yn gyffredinol. Ym maes cytundebau contract cymdeithasol (contractio), mae syniadau a dulliau ar gyfer datrys gwrthdaro fel y'i gelwir. Byddaf yn astudio The Image gan K Boulding (tra fy mod hefyd yn darllen adolygiad Tony o'r gwaith hwnnw). Hoffwn glywed gennych chi neu mae croeso i chi'r un peth. Rwy'n anfon y nodyn hwn atoch ar ôl gweld troednodyn 13 o adolygiad Tony o The Image. Gorau, Ali

 4. Donato ydw i o ardal Tororo yn Nwyrain Uganda, rydw i'n gweithio gyda Sefydliad Cymunedol dan arweiniad menywod o'r enw Prosiect Mamau Sengl ARDOC Uganda, rydyn ni'n grymuso ac yn cefnogi menywod ac ieuenctid gwledig sy'n agored i niwed trwy hyfforddiant adeiladu heddwch, hyfforddiant arweinyddiaeth a rhaglenni hyfforddiant sgiliau galwedigaethol er mwyn trawsnewid. eu bywydau.
  Hoffem fod yn rhan o'r sefydliad / Cymdeithas hon.
  Ein e-bost yw ardoc.teamuganda@yahoo.com
  Tudalen Facebook. “Prosiect mamau sengl ARDOC Uganda”

 5. Rwyf wedi bod yn bererin heddwch ac yn eiriolwr dros gydfodolaeth mewn cytgord ymhlith ieuenctid a'r henoed. Rwy’n cysylltu â rhaglenni a digwyddiadau lle mae heddwch yn cael ei ddathlu ar gyfer cynnydd dynoliaeth a gwasanaeth Duw.

  1. Helo Heddwch Nick,
   Mae'r safle yn weithgar iawn. Ewch i'r hafan i wirio am gynnwys newydd sy'n cael ei bostio'n ddyddiol.

 6. Rwyf wedi cymryd y cyfrifoldeb o agor Pennod “NEWYDD” o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig-UDA ar gyfer rhanbarth Greater Cleveland, Ohio. Teimlaf yn gryf fod RHAID I ni fod y Llais dros HEDDWCH ac UNDEB. Fel y cyfryw, byddwn yn creu ac yn cyflwyno Academi Ceidwad Heddwch gyda ffocws ar bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Rwy’n chwilio am gynnwys a fframwaith strwythurol i wireddu hyn yn gynt nag yn hwyrach.

  Greg ydw i

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig