Datganiad ar gyfer bywyd a demilitarization cyrff, meddyliau a thiriogaethau yn Ne Colombia

Nodyn y Golygydd: Mae Fundación Escuelas de Paz yn un o aelodau gwreiddiol a sefydliadau cymeradwyo'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch. Rydym yn sefyll mewn undod â'u hymdrechion ac yn gwahodd cydweithwyr ledled y byd i helpu i hyrwyddo ymwybyddiaeth a chymryd rhan mewn eiriolaeth i gefnogi'r broses heddwch fregus yng Ngholombia.

 

Sefydliad Ysgolion Heddwch (Fundación Escuelas de Paz), sefydliad sydd wedi ymrwymo i adeiladu heddwch, datblygu addysg heddwch, a thrawsnewidiadau tiriogaethol, yn galw am barch at fywyd ein harweinwyr cymunedol, pobl ifanc, pobl ifanc, bechgyn a merched.

Rydym o'r farn bod angen gwneud yr hyn sy'n digwydd yn Ne Colombia yn weladwy a chreu gweithredoedd sensitif ac amddiffynnol er mwyn lleihau effeithiau ac effeithiau pobl sy'n byw yn y tiriogaethau ac ar adeiladu bywyd unigol a chyfunol ar feddyliau, calonnau a chyrff. cynlluniau.

Rydym yn argyhoeddedig bod cadoediad yn hollol angenrheidiol. Ni fydd llwybr militaraidd byth yn arwain at ddiogelwch i gymunedau. Mae trawsnewid y diwylliant presennol o drais yn bosibl trwy addysg, di-drais, creadigrwydd ac addysgeg gyhoeddus sy'n adeiladu ar y cyd:

  • Rydym yn cydnabod gwaith adeiladu heddwch a wneir mewn tiriogaethau, prosesau cymunedol sy'n cefnogi pobl sy'n byw ym mhob bwrdeistref, bondiau sy'n caniatáu inni ailadeiladu ein hunain ym mhresenoldeb digwyddiadau hanesyddol treisgar, yr anwyldeb a'r ymddiriedaeth sy'n symud o gwmpas yn adnewyddu ac yn adfer gwead cymdeithasol.
  • Rydym yn condemnio ac yn gwrthod gweithredoedd rhyfel yn erbyn cymdeithas sifil, pobl ifanc, pobl ifanc, bechgyn a merched.
  • Rydym yn gwrthod gorfodaeth ifanc, glasoed, bechgyn a merched; nid oes unrhyw gymhellion rhesymol iddynt gymryd rhan yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol mewn rhyfel.
  • Rydym yn gwrthod diffyg mesurau’r Wladwriaeth mewn sefyllfa o lofruddiaethau systematig arweinwyr cymdeithasol sydd hefyd wedi cynnwys bywydau eu teulu.
  • Rydym yn galw ar barhad deialogau, myfyrdodau, a gweithredoedd ar y cyd sy'n caniatáu inni adeiladu posibiliadau eraill gyda'n gilydd.

Fel sefydliad sy'n weithredol yn nhiriogaethau De Colombia, unwaith eto rydyn ni'n ymuno ag arweinwyr cymdeithasol, pobl ifanc, pobl ifanc, lleisiau bechgyn a merched !!!!

“Oherwydd mai bywyd yw’r hwb sy’n deillio o galonnau bob dydd gyda’r fath gryfder rydym yn ymddiried yn bosibiliadau anfeidrol pob gwawr. Hyderwn y bydd pob hedyn a blannir yn dwyn ffrwyth ar gyfer trawsnewid a heddwch tiriogaethol. ”

#RhyfelDim byd
#Casefire
#NoExcuseForcedConscription
#LlwybrauHeddwl Gweu
#PŵerIechyd

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig