Neges Arbennig gan Betty Reardon

Mae'n anrhydedd ac yn falch o anfon y neges gyntaf o gefnogaeth i hyn menter codi arian arbennig ($ 90k ar gyfer 90) ar gyfer cynaliadwyedd y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) a'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). O'r holl brofiadau gwerth chweil o ddegawdau a hanner mewn addysg, rwyf wedi gwerthfawrogi'r cyfleoedd y mae fy ngwaith wedi'u darparu i adeiladu a chynnal perthnasoedd dynol a rhwydweithiau o ddysgwyr, athrawon ac actifyddion sydd wedi ymrwymo i wneud addysg yn “offeryn heddwch” . ”

I mi, fel llawer o rai eraill, mae cymryd rhan yng nghymuned ddysgu IIPE wedi bod yn egniol ac yn gobeithio cymell, gan gadarnhau cred bod heddwch yn bosibl, ac mewn cydweithrediad a chydsafiad gallwn ddysgu'r ffyrdd o wireddu'r posibilrwydd hwnnw. Mae ymatebion y rhai sy'n ymwneud â dysgu o'r fath i nod GCPE o ddod ag addysg heddwch i holl leoliadau dysgu'r byd wedi dangos bod “heddychwyr” di-rif ledled y byd yn awyddus i weithio tuag at y nod hwnnw ac i ymuno ag eraill yn yr ymgyrch hon i addysgu dinasyddion ym mhobman i gymryd rhan yn y broses o drawsnewid y drefn fyd-eang bresennol yn ddiwylliant heddwch byd-eang dilys.

Rwyf wedi bod yn fendithiol iawn fy mod wedi bod yn rhan o'r mudiad addysg heddwch ledled y byd ac wedi cael y ffortiwn a'r llawenydd da i fod wedi rhannu mewn ymdrechion cydweithredol gyda llawer ohonoch a fydd yn darllen y datganiad hwn o gefnogaeth. Fy ngobaith nawr yw y bydd yr ymdrechion hyn yn parhau i'r dyfodol ar gyfer y genhedlaeth hon o adeiladwyr heddwch.

Gan fod cyflawni fy ngobaith yn gofyn am sylfaen ariannol fwy sefydlog nag yr ydym wedi'i gael yn ystod ein 35 mlynedd gyntaf fel rhwydwaith gweithredol o ddysgu heddwch cydweithredol, rydym yn cynnal ein hymgyrch codi arian fawr gyntaf, a'i llwyddiant fyddai'r pen-blwydd mwyaf rhyfeddol posibl yn 90 oed. yn bresennol.

Byddwn yn cymryd rhan yn yr ymgyrch yn ystod 9 mis o'r flwyddyn academaidd 2018-2019 mewn tri chylch o dri mis, Medi trwy Dachwedd, Ionawr trwy Fawrth, ac Ebrill trwy ganol mis Mehefin. Rwy’n falch iawn o gyhoeddi bod gennym ni anrheg ac addewid cychwynnol mewn llaw nawr. Mae Dolly Holland wedi ceisio bod y cyntaf o 90 o bobl bosibl yr un yn cyfrannu $ 1,000 gyda'i rhodd o'r swm hwnnw, ac rwy'n addo swm cyfatebol gyda $ 90 y mis (am weddill fy oes, felly byddai un hir i'r mantais y mudiad addysg heddwch) Rydym yn croesawu rhoddion ac addewidion o unrhyw swm a thros unrhyw gyfnod o amser.

Rwy'n ddiolchgar iawn i Tony Jenkins, Janet Gerson a Dale Snauwaert am gyflawni'r gwaith hwn, ac am yr ymdrech benodol hon i'w wneud yn gynaliadwy.

Diolch i bob un ohonoch yn y rhwydwaith fyd-eang hon am yr holl gyfraniadau o gynifer o fathau yr ydych wedi'u gwneud i'n hymdrechion cyffredin ac am y gobaith a'r ysbrydoliaeth y mae eich gwaith wedi cyfrannu at fy naw degawd o fywyd o lawer o fendithion.

Heddwch a chariad,
Betty
Medi 1, 2018


$ 90k am 90!

Ymgyrch 9 mis i helpu i gynnal yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch

Mae Betty Reardon wedi dechrau ar ei 90fed blwyddyn o fywyd - yn swyddogol yn troi’n 90 fis Mehefin nesaf! Rydym yn eich gwahodd i'n helpu i ddathlu ac anrhydeddu Betty trwy ymuno â'n rhaglen arbennig “$ 90k am 90,” Ymgyrch codi arian 9 mis. Gyda'ch help chi, ein nod yw codi $ 90,000 dros y 9 mis nesaf, gan ddiweddu gyda dathliad pen-blwydd arbennig ym mis Mehefin 2019. Mae'r targed $ 90k yn sicrhau cynaliadwyedd y GCPE & IIPE: Gwaith etifeddiaeth Betty ym maes addysg heddwch.

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] dysgwch fwy am yr ymgyrch yma!

 Rhowch Nawr!

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

6 meddwl ar “Neges Arbennig gan Betty Reardon”

  1. Pingback: 9 Rhodd Mae Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)! - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  2. Pingback: “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol” - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  3. Pingback: Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  4. Pingback: Gwneud Heddwch yn Posibilrwydd Go Iawn: Cyfweliad Fideo â Betty Reardon (1985) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  5. Pingback: Goddefgarwch - Trothwy Heddwch - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  6. Pingback: Betty Reardon: "Myfyrio ar y Barricades" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig