Neges Arbennig gan Betty Reardon: diweddariad ar yr Ymgyrch $ 90K ar gyfer 90

Croeso i Drydydd Trimester yr Ymgyrch $ 90K ar gyfer 90

Gan Betty Reardon

Mae addysg heddwch wedi cael llawer i'w ddathlu wrth inni ddod i ddiwedd ail dymor y $ 90K ar gyfer 90 Ymgyrch. Bu dros 90 o gyfranwyr, ac rydym yn agos iawn at farc hanner ffordd ein nod codi arian. Mae'r ymateb hwn wedi bod yn wir ddilysiad o'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) a'r Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch (GCPE).

Yr un mor ddilys ac anogol, yw cydnabod arwyddocâd cymdeithasol eang ein harfer i wireddu'r weledigaeth sydd wedi ysbrydoli cymaint i weithio i gael gwared â'r byd o “ffrewyll rhyfel,” i gydnabod bod gwireddu cyffredinol hawliau dynol yn “ sylfaen heddwch, ”ac i achub y blaned hon. Yn ychwanegol at eich cefnogaeth, daeth y gydnabyddiaeth hon ar ffurf gwobrau a dderbyniwyd gan dri ymarferydd, aelodau o dîm ysgrifenyddiaeth IIPE ac a gychwynnodd gyfranogwyr yn IIPE / GCPE: Janet Gerson yn derbyn Gwobr Cyflawniad Oes Astudiaethau Urddas a Chywilydd Dynol, a gafodd Tony Jenkins enillodd Gystadleuaeth Her Addysgwyr y Sefydliad Heriau Byd-eang, a Betty Reardon yn cael ei chydnabod am “Gyflawniad Eithriadol” gan Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Coleg Wheaton (Norton, MA). Mae'r gwobrau hyn yn tystio i'r ymwybyddiaeth gynyddol o'r angen am addysg heddwch a'i photensial fel grym i fynd i'r afael â'r argyfyngau lluosog sy'n bygwth goroesiad ein rhywogaeth ein hunain, y ffurfiau bywyd sy'n weddill ar y Ddaear a'r blaned ei hun.

Mae pob un ohonoch sydd wedi cyfrannu a'r rhai ohonoch a fydd yn gwneud hynny yn yr olaf hwn, trydydd tymor ein hymgyrch codi arian, wedi dilysu IIPE / GCPE ac wedi helpu i sicrhau eu dyfodol. Rydym yn estyn ein diolch a'n gobeithion y byddwch yn parhau i fod yn rhan o gefnogaeth ac ymarfer y maes wrth iddo ddatblygu ffyrdd newydd o gwrdd â heriau newydd. Mae eich cefnogaeth a'ch cyfranogiad parhaus yn ffynhonnell obaith amhrisiadwy i bob dysgwr heddwch, pob dinesydd planedol sy'n ymwybodol iawn, ac yn arbennig i'r holl gyfranogwyr yn IIPE / GCPE.

Cyhoeddir adroddiad cryno ar ddiwedd yr ymgyrch arbennig hon, adroddiad y gobeithiwn y bydd yn cynnwys mwy o gyfraniadau a wnaed yn ystod y tymor olaf hwn. Ond ni fydd yr adroddiad hwnnw'n nodi diwedd yr angen am, na'n ceisiadau am eich cefnogaeth. Mae angen cefnogaeth gyson, barhaus ar y gwaith i barhau ac i esblygu. Am y rheswm hwn, gobeithiaf y bydd rhai yn ystyried dod yn rhoddwyr cynaliadwy ar y lefelau a awgrymir o $ 9 neu $ 19 neu $ 90 neu unrhyw swm y gallech ei addo bob mis. Am bopeth yr ydych wedi'i wneud a phopeth y byddwch yn ei wneud, diolch i IIPE / GCPE.

Heddwch,

Betty

Betty Reardon (5/26/19)

Cyfrannu i $ 90k ar gyfer 90 Ymgyrch

Mae Betty Reardon wedi dechrau ar ei 90fed blwyddyn o fywyd - yn swyddogol yn troi’n 90 ym mis Mehefin! Rydym yn eich gwahodd i'n helpu i ddathlu ac anrhydeddu Betty trwy ymuno â'n rhaglen arbennig "$ 90k am 90, " Ymgyrch codi arian 9 mis.

     .

Ymunwch â'r Parti!

Ymunwch â ni yn NYC ar Fehefin 15 ar gyfer Dathliad Pen-blwydd a Lansiad Llyfr Betty Reardon yn 90 oed!  Cofrestrwch cyn gynted ag y bydd lle yn brin!

   .

Darllenwch y gyfres: “Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon”

Cyfres o swyddi gan Betty Reardon sy'n cefnogi ein Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch Ymgyrch “$ 90k am 90” anrhydeddu 90 mlynedd o fywyd Betty a cheisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (gweler y neges arbennig hon gan Betty).

Mae'r gyfres hon yn archwilio oes gwaith Betty ym maes addysg heddwch trwy dri chylch; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith. Mae'r swyddi hyn, gan gynnwys sylwadau gan Betty, yn tynnu sylw at ac yn rhannu adnoddau dethol o'i harchifau, a gedwir ym Mhrifysgol Toledo.

Cylch 1 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion.

Cylch 2 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r '80au a'r' 90au, cyfnod a amlygwyd gan ryngwladoli'r mudiad addysg heddwch, ffurfio'r maes academaidd, cyfleu Addysg Heddwch Cynhwysfawr ac ymddangosiad rhyw fel elfen hanfodol mewn addysg heddwch.

Cylch 3 yn dathlu ymdrechion diweddaraf Betty, gan gynnwys ei gwaith dylanwadol ar ryw, heddwch ac ecoleg.

     .
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig