Dilema a Gobeithion ar gyfer Addysg Hawliau Dynol

Cyhoeddwyd y rhifyn arbennig “Dilemmas and Hopes for Human Rights Education” gan Rhagolygon: Adolygiad Cymharol o Addysg Gymharol. Gellir dod o hyd i'r mater hwn yma ar-lein.

Mae'r rhifyn hwn yn cyflwyno enghreifftiau o'r De Byd-eang a Gogledd Byd-eang, gan adolygu damcaniaethau, heriau ac atebion diweddar ar gyfer galluogi dull trawsnewidiol o HRE trwy ac yn erbyn lens pŵer y wladwriaeth. Gan dynnu ar enghreifftiau o Chile, China, Gwlad Groeg, Pacistan, India, yr Iseldiroedd, De Affrica, y Swistir, a'r UD, mae erthyglau'n archwilio'r bwlch rhwng gwreiddiau rhyddfreiniol HRE a pholisïau ac arferion addysgol byw gwladwriaethau ac ysgolion.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...