Angola i gynnal bob dwy flynedd ar ddiwylliant heddwch yn Affrica

GWEINIDOG ADDYSG UWCH - ADÃ DO NASCIMENTO

(Erthygl wreiddiol: Gwasg Agencia Angola, Tachwedd 7, 2015)

Luanda - Cyhoeddodd y gweinidog Addysg Uwch, Adão do Nascimento, i gynrychiolwyr Aelod-wladwriaethau UNESCO y bydd Angola yn cynnal bob dwy flynedd o'r Diwylliant nesaf ar Ddiwylliant Heddwch yn Affrica.

Wrth siarad yn 38ain sesiwn Cynhadledd Gyffredinol UNESCO, a gynhelir ym Mharis ar 3-18 Tachwedd, dywedodd y swyddog y bydd y dwyflynyddol, ymhlith materion eraill, yn asesu cydymffurfiad yr Aelod-wladwriaethau o’r Undeb Affricanaidd, y Cynllun Gweithredu a gymeradwywyd yn Luanda ym mis Mawrth 2013.

I'r gweinidog, mae'r dwyflynyddol hwn yn fwy o ddull pragmatig ar gyfer gwireddu arwyddair seciwlar UNESCO, sef “dwyn y rhyfeloedd ym meddyliau dynion, ym meddyliau dynion y mae'n rhaid codi amddiffynfeydd heddwch”.

Croesawodd pennaeth dirprwyaeth Angolan i’r Gynhadledd Gyffredinol apeliadau UNESCO i’r gymuned ryngwladol i gymryd rhan mewn amddiffyniad diamod o asedau treftadaeth y ddynoliaeth, dioddefwyr dinistr diwahân, fel sy’n digwydd yn anffodus mewn gwahanol rannau o’r byd.

Tynnodd y Gweinidog Addysg Uwch sylw at ymdrechion Angola i gynnwys y gwahanol randdeiliaid o dan y mentrau cyhoeddus a phreifat gyda phartneriaid domestig a thramor.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...