27 Marawi, athrawon LDS yn cwblhau hyfforddiant addysg heddwch (Philippines)

(Wedi'i ymateb o: Asiantaeth Gwybodaeth Philippine. Awst 11, 2021)

Gan Lou Ellen Antonio

MARAWI CITY, Lanao del Sur (PIA) - Bydd mecanweithiau cyflymu mewn ysgolion a chymunedau nawr yn cael eu cryfhau ar ôl i 27 o athrawon yn y Ddinas hon a Lanao del Sur gwblhau hyfforddiant addysg heddwch.

Y cyfranogwyr yw Cydlynwyr Astudiaethau Islamaidd ac Iaith Arabeg (ISAL) a Addysg Heddwch a hwyluswyr Adran Ysgolion Dinas Marawi a Lanao del Sur 1 Weinyddiaeth Addysg Sylfaenol, Uwch a Thechnegol - Rhanbarth Ymreolaethol Bangsamoro ym Mindanao Mwslimaidd.

Rhannodd Elfa Ali o Ysgol Elfennol Ganolog Bae Inomba Blo Bacarat sut y gwnaeth yr hyfforddiant ei galluogi i fod yn hwylusydd addysg heddwch effeithiol.

“Fe wnaeth yr hyfforddiant 3 diwrnod ar addysg heddwch fy arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau wrth rannu addysg heddwch. Mae angen cael tawelwch meddwl o fewn ein hunain cyn y gallwn rannu ag eraill, ”meddai.

Bu World Vision Philippines yn arwain yr Hyfforddiant Hyfforddwyr ar Addysg Heddwch i greu cronfa o hwyluswyr addysg heddwch ar lefel adran.

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys pedwar modiwl sy'n cynnwys Dechrau Arni a Deall Hunan, Hanes Gwrthdaro ym Mindanao, Heriau Trawsnewid a Thuag at Ddiwylliant Heddwch. (LELA / PIA-10 / ICIC)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...