Rhagfyr 2021

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo)

Cynhaliodd Sefydliad Berghof a’r Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch ym Mhrifysgol Hamburg drafodaeth banel Tachwedd 25 ar sut y dylai addysg heddwch ac ymchwil heddwch ymateb i heriau byd-eang cyfredol. Mae fideo o'r digwyddiad ar gael nawr.

Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo) Darllen Mwy »

Cyfle unigryw i adfywio consensws byd-eang ar addysg ar gyfer heddwch a hawliau dynol (UNESCO)

Cymeradwyodd Cynhadledd Gyffredinol UNESCO gynnig yn swyddogol i adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch ac Addysg yn ymwneud â Hawliau Dynol a Rhyddidau Sylfaenol. Bydd yr Argymhelliad diwygiedig yn adlewyrchu dealltwriaeth esblygol o addysg, ynghyd â bygythiadau newydd i heddwch, tuag at ddarparu safonau rhyngwladol ar gyfer hyrwyddo heddwch trwy addysg. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cyfrannu at ddatblygu nodyn technegol a fydd yn cefnogi'r broses adolygu.

Cyfle unigryw i adfywio consensws byd-eang ar addysg ar gyfer heddwch a hawliau dynol (UNESCO) Darllen Mwy »

Er cof am fachau cloch: addysgwr cyfiawnder cymdeithasol arloesol, croestoriadol

bu farw bachau cloch, yr awdur ffeministaidd clodwiw a chlodwiw, addysgwr, actifydd, ac ysgolhaig ar Ragfyr 15 yn 69. Gwnaeth gyfraniadau sylweddol i faes addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol, gan gorlannu sawl llyfr a thraethodau ar y pŵer a natur addysgeg drawsnewidiol i ormes gormesau.  

Er cof am fachau cloch: addysgwr cyfiawnder cymdeithasol arloesol, croestoriadol Darllen Mwy »

Mae athrawon, arweinwyr ieuenctid ac addysg yn galw am gamau pendant i sicrhau addysg drawsnewidiol i bawb

Roedd addysg sy'n arfogi pob dysgwr â'r wybodaeth, y sgiliau, y gwerthoedd a'r agweddau i ofalu am ei gilydd a'r blaned ac yn gweithredu ar gyfer y dyfodol yng nghanol 5ed Fforwm UNESCO ar addysg drawsnewidiol ar gyfer datblygu cynaliadwy, dinasyddiaeth fyd-eang, iechyd a lles- bod.

Mae athrawon, arweinwyr ieuenctid ac addysg yn galw am gamau pendant i sicrhau addysg drawsnewidiol i bawb Darllen Mwy »

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia

Rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2021, trefnodd Fundación Escuelas de Paz y Siarad ar Draws Cenedlaethau annibynnol ar America (iTAGe) yng Ngholombia, gan archwilio rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant o heddwch, ynghyd â gweithredu Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. 2250 ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. 

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig