Mis: Rhagfyr 2021

Addysg Heddwch: Blwyddyn mewn Adolygiad a Myfyrio (2021)

Gweithiodd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, a'i chymuned o bartneriaid ac addysgwyr unigol, yn ddiflino tuag at adeiladu byd mwy heddychlon trwy addysg yn 2021. Darllenwch ein hadroddiad byr o ddatblygiadau a gweithgareddau, a chymerwch eiliad i ddathlu ein cyflawniadau a rennir.

Cyfle unigryw i adfywio consensws byd-eang ar addysg ar gyfer heddwch a hawliau dynol (UNESCO)

Cymeradwyodd Cynhadledd Gyffredinol UNESCO gynnig yn swyddogol i adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch ac Addysg yn ymwneud â Hawliau Dynol a Rhyddidau Sylfaenol. Bydd yr Argymhelliad diwygiedig yn adlewyrchu dealltwriaeth esblygol o addysg, ynghyd â bygythiadau newydd i heddwch, tuag at ddarparu safonau rhyngwladol ar gyfer hyrwyddo heddwch trwy addysg. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cyfrannu at ddatblygu nodyn technegol a fydd yn cefnogi'r broses adolygu.

Er Cof: Phyllis Kotite

Bu farw Phyllis Kotite, aelod hirhoedlog o'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a chyfrannwr UNESCO, yr wythnos diwethaf ym Mharis. Roedd hi'n eiriolwr ac yn gyfrannwr at addysg adeiladu heddwch a di-drais yn ogystal â rhaglenni atal gwrthdaro.

Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia

Rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2021, trefnodd Fundación Escuelas de Paz y Siarad ar Draws Cenedlaethau annibynnol ar America (iTAGe) yng Ngholombia, gan archwilio rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant o heddwch, ynghyd â gweithredu Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. 2250 ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. 

Sgroliwch i'r brig