Newyddion ac Uchafbwyntiau

Mae Pax Christi USA yn cydnabod y Parch. Bryan N. Massingale gyda Gwobr Athro Heddwch 2021

Yn ei henwebiad o’r Parch. Massingale ar gyfer Gwobr Athro Heddwch 2021, ysgrifennodd Pearlette Springer, cydlynydd Tîm Gwrth-Hiliaeth Pax Christi: “Fr. Mae Bryan wedi bod yn 'athro heddwch' y rhan fwyaf o'i oes, gan fynd y tu hwnt i'r norm i gynnal ymdrechion i fynd i'r afael ag anghyfiawnderau cymdeithasol yn yr Eglwys Gatholig. … Mae'n parhau i wthio'r amlen mewn gwasanaeth i gymunedau BIPOC a LGBTQ. ” [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Mae GCPE yn llofnodi'r Compact ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol. Ymunwch â ni!

Wrth i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch arwyddo i'r “Compact Menywod, Heddwch a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA),” rydym yn amlygu ein cyfrifoldebau fel cyfranogwyr mewn cymdeithas sifil fyd-eang, tarddiad rhai o'r normau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol yr ydym ni galw ar. Mae GCPE yn annog ein darllenwyr a'n haelodau i alw ar yr holl sefydliadau cymdeithas sifil y maent yn gweithio trwyddynt i arwyddo ac ymuno â'r Compact. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Yn amlach na pheidio, mae pobl ifanc yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Mae'r fenter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe) yn ceisio grymuso ieuenctid Nigeria trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc ag uwch benderfynwyr profiadol a lefel uchel. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Anadlu Bywyd i mewn i UNSCR 1325 - Mae grwpiau menywod yn galw am rym cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan

Mae Penderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch yn gorfodi aelod-wladwriaethau i amddiffyn menywod mewn sefyllfaoedd o wrthdaro. Fel pob norm a safon gyfreithiol, mae ei ddefnyddioldeb yn gorwedd wrth ei gymhwyso i sefyllfaoedd go iawn. Mae cymdeithas sifil bellach yn symud i symud aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig i gymhwyso ei hegwyddorion yn Afghanistan. Mae'r ddarpariaeth amddiffyn hefyd yn darparu'r sail i'r Cenhedloedd Unedig ddefnyddio ceidwaid heddwch. [parhewch i ddarllen…]