Barn

Diddymu Nukes Nawr!

Mae drygau cymdeithasol yn galw am ymateb cymdeithasol. I'r gymuned addysg heddwch, mae hyn yn golygu nid yn unig ymgymryd ag ymchwiliad myfyriol i'r materion moesegol a godir gan arfau niwclear, ond hefyd rhoi sylw cyfartal i gyfrifoldebau moesegol dinasyddion i weithredu i'w diddymu. [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Gwahoddiad i ieuenctid gymryd rhan yn Arolwg Heddwch a Diogelwch Ysgol Myfyrwyr yr UD

Mae'r ymchwilydd Cheryl Lynn Duckworth yn chwilio am fyfyrwyr ysgolion cyhoeddus yr Unol Daleithiau (14-20 oed) a hoffai rannu eu barn ar bolisïau heddwch a diogelwch eu hysgolion ar gyfer arolwg cenedlaethol sy'n cyfrannu at astudiaeth sy'n cymhwyso lens diogelwch dynol i ddeall a mynd i’r afael â gwrthdaro a thrais mewn ysgolion. Mae hyn yn cynnwys polisïau fel ymarferion saethu gweithredol, defnyddio swyddogion adnoddau ysgolion (heddlu) mewn ysgolion, athrawon arfog, rhaglenni gwrth-fwlio a chyfryngu / cwnsela cymheiriaid.   [parhewch i ddarllen…]