dyfyniadau

Daisaku Ikeda ar addysg er heddwch

“Rhaid i addysg feithrin y doethineb i wrthod a gwrthsefyll trais yn ei holl ffurfiau. Rhaid iddo feithrin pobl sy'n deall ac yn gwybod yn reddfol - yn eu meddyliau, yn eu calonnau, a'u cyfanrwydd - gwerth anadferadwy bodau dynol a'r byd naturiol. Rwy’n credu bod addysg o’r fath yn ymgorffori brwydr oesol gwareiddiad dynol i greu llwybr di-dor i heddwch. ” - Daisaku Ikeda [parhewch i ddarllen…]