Barn

Gwreiddiau Dwfn America y Saethiadau Atlanta

Mae'r OpEd hwn o'r New York Times yn dangos mai cydgyfeiriant gormesau a ddioddefir gan y rhai sy'n dwyn beichiau mwyaf trais systemig a strwythurol yw'r rhai mwyaf agored i drais corfforol lluosog, gan gynnwys llofruddiaeth. Mae'n galw addysgwyr heddwch i ymwybyddiaeth o'r cydgyfeiriant fel sylfaen ar gyfer ymchwiliad i'r her o ddyfeisio profiadau dysgu i oleuo'r agweddau niweidiol a'r gwerthoedd gwahaniaethol sy'n hwyluso trais ymddygiadol a chynnal y strwythurau. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Prifysgolion yn ymgysylltu dynion i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben

Mae rhaglenni atal trais dynion (MVP) yn ceisio trawsnewid distawrwydd a diffyg gweithredu dynion yn gynghreiriad a newid. Fodd bynnag, dylai fod yn glir: mae MVP yn ddull cyflenwol o waith trais yn erbyn menywod (VAW) arall. Nid canolbwyntio ar ddynion yw'r pwynt, ond cefnogi actifiaeth, ymchwil ac arweinyddiaeth menywod tuag at y nod o ddod â VAW i ben lle bynnag y bo modd. [parhewch i ddarllen…]