Cyhoeddiadau

Saith gwers gymhleth mewn addysg ar gyfer y dyfodol

Gwahoddodd UNESCO Edgar Morin i fynegi ei syniadau ar hanfodion addysg ar gyfer y dyfodol fel yr edrychir arnynt o ran ei syniad o 'feddwl cymhleth'. Mae'r traethawd a gyhoeddir yma gan UNESCO yn gyfraniad pwysig i ddadl ryngwladol ar ffyrdd o ailgyfeirio addysg tuag at ddatblygiad gwydn. Mae Edgar Morin yn nodi saith egwyddor allweddol y mae'n eu hystyried yn hanfodol ar gyfer addysg y dyfodol. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Addysg o safon, diwylliant gofal ysgol, a lles seicogymdeithasol: Lleisiau gan blant Syria mewn ysgol gyhoeddus yn Libanus

Yn ymchwil ddiweddar Hajir mewn ysgol gyhoeddus yn Libanus, mae profiadau plant ar lefel ysgol yn tanlinellu, lle mae ffoaduriaid yn cael eu cynnwys mewn ysgolion cenedlaethol, eu bod yn parhau i deimlo eu bod wedi'u heithrio o rai cyfleoedd a allai wella eu lles seicogymdeithasol. Mae ei hymchwil hefyd yn datgelu bod sefydlu diwylliant gofal ysgol, yn ogystal ag amgylcheddau diogel yn gorfforol ac yn seicolegol, yn hanfodol wrth fynd i'r afael â safbwyntiau myfyrwyr ar 'addysg o safon'. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Ystyried “Addysg Heddwch Trawsnewidiol” ar-lein gyda Sefydliad Berghof

Trefnodd Sefydliad Berghof o'r Almaen, sy'n bartner am nifer o flynyddoedd gyda Peace Boat ar nifer o raglenni addysgol, seminar ar-lein wythnos ar Addysg Heddwch Trawsnewidiol yn canolbwyntio ar bynciau gan gynnwys dulliau o drawsnewid gwrthdaro, trais a nonviolence yn y system addysg, addysg heddwch yn y cyd-destun mudo gorfodol, a photensial a therfynau addysg heddwch digidol. [parhewch i ddarllen…]

Cyfleoedd ariannu

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Open-Oxford-Cambridge yn cynnig gwobr doethuriaeth wedi'i hariannu'n llawn am ymchwil heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear

Gwahoddir ceisiadau am Wobr Doethuriaeth Gydweithredol AHRC Open-Oxford-Cambridge a ariennir gan DTP yn y Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Llyfrgell Gwyddoniaeth Wleidyddol ac Economeg Prydain (Llyfrgell LSE). Dylai ymchwil ganolbwyntio ar bwnc sy'n ymwneud â heddwch a / neu actifiaeth gwrth-niwclear er 1945. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Patricia Jennings - Addysg dros Heddwch: Trawsnewid ein Hysgolion gydag Ymwybyddiaeth Ofalgar a Thosturi

Mewn fideo o Symposiwm Rhyngwladol 2018 Mind & Life ar gyfer Ymchwil Gyfoes (ISCR), mae'r Athro Patricia Jennings yn cyflwyno tystiolaeth bod gan ddulliau ymwybyddiaeth ofalgar a thosturi ar gyfer athrawon a myfyrwyr y potensial i drawsnewid ysgolion yn fannau diogel, heddychlon a maethlon lle mae ein plant. a gall pobl ifanc ffynnu. [parhewch i ddarllen…]