Newyddion ac Uchafbwyntiau

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India

Yn y Cysylltiad Corona hwn, mae Asha Hans yn myfyrio ar yr ymateb militaraidd i COVID-19 yn India, gan ddangos y gydberthynas ymhlith yr anghyfiawnderau “normal” lluosog y mae’r pandemig hwn wedi’u gosod yn foel, gan ddangos sut y maent yn amlygiadau o system ddiogelwch hynod filitaraidd. Mae hi hefyd yn gwahodd addysgwyr i ddechrau dychmygu a strwythuro pedagogaidd y dyfodol a ffefrir. [parhewch i ddarllen…]