Rhybuddion Gweithredu

Maniffesto ar gyfer normalrwydd newydd

Yn y Cysylltiad Corona hwn, rydym yn cyflwyno The Maniffesto for a New Normality, ymgyrch gan Gyngor Ymchwil Heddwch America Ladin (CLAIP), a'i bwrpas yw cynhyrchu llif o farn feirniadol am normalrwydd cyn y pandemig. Nod yr ymgyrch hon hefyd yw ysgogi ymrwymiad dinasyddion i adeiladu cyfranogiad normalrwydd newydd cyfiawn ac angenrheidiol trwy ymwybyddiaeth a myfyrio ar y cyd.
[parhewch i ddarllen…]