Mis: Medi 2019

Cwricwlwm Prosiect 1619: Herio naratif hanesyddol caethwasiaeth yr UD

Mae Prosiect 1619, a gychwynnwyd gyda rhifyn arbennig o The New York Times Magazine, yn ein herio i ail-lunio hanes yr UD trwy nodi'r flwyddyn pan gyrhaeddodd yr Affricaniaid caethion cyntaf bridd Virginia fel dyddiad sefydlu ein cenedl. Mae Canolfan Pulitzer ar Adrodd ar Argyfwng wedi datblygu canllaw adnoddau cwricwla i ddod â Phrosiect 1619 i'ch ystafell ddosbarth. 

Canllaw Adnoddau Addysgwr Streic Hinsawdd

GALW I WEITHRED I ADDYSGWYR! Mae pobl ifanc ddi-ri ledled y byd wedi cerdded allan o’u dosbarthiadau dros y flwyddyn ddiwethaf i fynnu bod gwleidyddion yn gweithredu yn yr hinsawdd go iawn. Ar Fedi 20, fe'ch gwahoddir i'w cefnogi fel rhan o #ClimateStrike byd-eang i fynnu atebion i'r argyfwng hinsawdd. Mae'r Canllaw Adnoddau i Addysgwyr yn amlinellu camau ymarferol y gallwch eu cymryd y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol.

Llyfr newydd! “Dysgu Gwersi Bywyd: Awgrymiadau Ysbrydoledig ar gyfer Creu Heddwch mewn Amseroedd Cythryblus”

Mae “Dysgu Gwersi Bywyd: Awgrymiadau Ysbrydoledig ar gyfer Creu Heddwch yn Amseroedd Cythryblus,” gan William Timpson, yn ddelfrydol ar gyfer addysgwyr sy'n ceisio ailgynnau gobaith mewn cyfnod gwleidyddol dadleuol. Archwilir enghreifftiau hanesyddol o unigolion a grwpiau yn goresgyn anawsterau trwy “awgrymiadau” a chychwyn trafodaethau sy'n addas ar gyfer dysgu addysg heddwch mewn sawl cyd-destun. “Learning Life Lessons” hefyd yw cyhoeddiad cyntaf Peace Knowledge Press!

Sgroliwch i'r brig