Mis: Rhagfyr 2018

“Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol”

Wrth sôn am ei chyhoeddiad ym 1975, “A Social Education for Human Survival: A Synthesis of Practices in International Education and Peace Studies,” mae Betty Reardon yn honni y dylid darparu’r rhesymeg i athrawon sy’n sail i’r cwricwla y gofynnir iddynt ei ddysgu, ac yn annog sylw at “y rheidrwydd ecolegol,” yr angen i addysg heddwch wynebu cyfrifoldeb dynol am oroesiad y blaned.

Vicent Martínez Guzmán - Yn Memoriam

Bu farw Vicent Martínez Guzmán, piler yn y gymuned heddwch yn Sbaen a ledled y byd, Awst 23ain diwethaf, 2018. Mae Vicent yn gadael etifeddiaeth ysgrifenedig doreithiog mewn ymchwil athroniaeth ac heddwch, yn ogystal â rhaglen academaidd ryngwladol barhaus gref mewn heddwch, gwrthdaro. ac astudiaethau datblygu.

Pecyn Adnoddau ar gyfer Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang (GCED)

Amcan trosfwaol 'Pecyn Adnoddau ar gyfer Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang (GCED)' yw rhannu dealltwriaeth ehangach o theori ac ymarfer GCED, er mwyn cefnogi ei ddatblygiad a'i weithrediad effeithiol ar lefelau polisi, ysgol ac ystafell ddosbarth.

Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch: “Troseddwyr Rhyfel: Dioddefwyr Rhyfel”

Yr erthygl hon gan Betty Reardon yw'r drydedd mewn cyfres sy'n archwilio 6 degawd Betty o ddysgu heddwch: adolygiad o'i chyhoeddiadau wrth ddatblygu damcaniaethau, addysgeg, cwricwla, a pharatoi athrawon mewn addysg heddwch. Yn y swydd hon, mae Betty yn rhoi sylwadau ar “War Criminals, War Victims,” uned astudio trefn fyd-eang ar gyfer graddau uwchradd uwch o’r “Crises in World Order Series” a gyhoeddwyd ym 1974. Mae sylwebaeth Betty yn archwilio “achos Shimoda,” ac yn codi materion yn ymwneud â cyfreithlondeb arfau niwclear a statws dinasyddion unigol mewn cyfraith ryngwladol. Mae hi'n cysylltu'r achos hwn ag ymdrechion cyfoes i gymhwyso cyfraith ryngwladol i ddileu arfau niwclear. Gallai'r deunyddiau achos a chyfochrog a ddefnyddir gyda'i gilydd agor ymchwiliad i rôl y gyfraith mewn, a chyfrifoldeb dinasyddion am ddiarfogi a symudiadau heddwch ar lefelau uwch uwchradd a thrydyddol is.

Y Tro Deialog: Traethawd Adolygu o “Adeiladu Heddwch Trwy Ddeialog: Addysg, Trawsnewid Dynol, a Datrys Gwrthdaro”

Mae “Peacebuilding Through Dialogue” yn gasgliad gwerthfawr o fyfyrdodau ar ystyr, cymhlethdod a chymhwysiad deialog. Mae'r casgliad yn datblygu ein dealltwriaeth o ddeialog a'i gymhwysedd mewn cyd-destunau lluosog ac amrywiol. Mae'r traethawd adolygu hwn gan Dale Snauwaert yn crynhoi myfyrdodau penodol o ddeialog ym meysydd addysg, ac yna adlewyrchiad o'r tro deialog mewn athroniaeth foesol a gwleidyddol.

Sgroliwch i'r brig