polisi

Graddio’r Taleithiau: Cerdyn Adrodd ar Ymrwymiad Ein Cenedl i Ysgolion Cyhoeddus (UDA)

Rhyddhaodd y Rhwydwaith Addysg Gyhoeddus a Sefydliad Schott “Graddio’r Gwladwriaethau: Cerdyn Adrodd ar Ymrwymiad Ein Cenedl i Ysgolion Cyhoeddus,” adroddiad sy’n gwerthuso i ba raddau y mae’r 50 talaith ac Ardal Columbia yn cyllido arian cyhoeddus i ffwrdd o’r gymuned. ysgolion cyhoeddus i redeg ysgolion siarter a thalebau yn breifat. Mae'r adroddiad hefyd yn mesur canlyniadau preifateiddio ysgolion ar hawliau sifil myfyrwyr a hawliau trethdalwyr i wybod sut mae eu doleri'n cael eu gwario. [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Adolygiad Llyfr - I'r Bobl: Hanes Dogfennol o'r Brwydr dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr Unol Daleithiau

Mae “For the People: A Documentary History of the Struggle for Peace and Justice in the United States,” a olygwyd gan Charles F. Howlettt a Robbie Lieberman, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Kazuyo Yamane, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch. [parhewch i ddarllen…]