Mis: Awst 2017

Rhowch gyfle i heddwch (addysg) (Y Deyrnas Unedig)

O dan bolisi “Atal” y DU, mae meithrinfeydd, ysgolion a phrifysgolion yn cael eu trin fel lleoedd lle gellir tanseilio twf eithafiaeth radical. Disgwylir i addysgwyr feithrin “gwerthoedd Prydeinig” yn eu myfyrwyr tra'u bod hefyd yn chwilio am arwyddion o ymddygiad neu agweddau eithafol, y mae'n ofynnol iddynt eu riportio. Mewn cyferbyniad, wrth weithio mewn rhannau eraill o'r byd, mae llywodraeth y DU yn annog dull gwahanol - addysg heddwch.

Ffilm arobryn i Amlygu'r Rhaglen Addysg Heddwch ar Orsafoedd PBS ar draws yr UD

Ar ôl ennill clodydd mewn nifer o wyliau ffilm am y modd y mae'n dogfennu effaith addysg heddwch yn rymus ar fywydau carcharorion yn Texas, bydd Inside Peace yn cael ei ddangos ar orsafoedd teledu PBS ledled yr UD. Mae'r rhaglen ddogfen nodwedd yn canolbwyntio ar bedwar dyn yn y Dominguez State Jail yn San Antonio. Gyda bywydau wedi'u nodi gan genedlaethau o drais a dibyniaeth, maen nhw'n mynychu'r “Dosbarth Heddwch” ac yn dechrau'r frwydr i ddarganfod eu dynoliaeth ac ailadeiladu eu bywydau o'r tu mewn.

Mae menywod ifanc Tongan yn diffinio heddwch, diogelwch dynol

Nid datganiad yn unig yw heddwch, nid gair yn unig mohono ond mae'n weithred y mae angen i arweinwyr a phobl yn y gymuned, gartref, yn ein gwlad weithredu arni, ”meddai Vika Savieti, un o 15 o ferched ifanc a gymerodd ran mewn Dyn. Ymgynghoriad Diogelwch Heddwch Addysg a gynhaliwyd Awst 14 yn Nukualofa.

Cadeirydd y Comisiwn Ieuenctid Cenedlaethol Apeliadau ar gyfer Ysgolion fel “Parthau Heddwch” (Philippines)

Apeliodd cadeirydd y Comisiwn Ieuenctid Cenedlaethol ar y grwpiau milwrol a grwpiau eraill a fu’n rhan o’r gwrthdaro yn Mindanao i drin ysgolion, gan gynnwys ysgolion Lumad, fel parthau heddwch. Daeth ei ddatganiad ar ôl i’r Arlywydd Rodrigo Duterte ddweud y mis diwethaf y byddai’n gorchymyn i’r heddlu a’r fyddin fomio ysgolion y bobloedd frodorol.

Mae Un Undod Cyffredin yn ceisio Cyfarwyddwr Rhaglen (Washington, DC)

Mae un Undod Cyffredin yn torri cylchoedd trais ac yn adeiladu cymunedau tosturiol ac iach trwy bŵer trawsnewidiol cerddoriaeth, y celfyddydau ac addysg heddwch. Rôl Cyfarwyddwr y Rhaglen yw darparu arweinyddiaeth raglennol a gweithredol ac arwain y rhaglen datblygu ieuenctid flaenllaw, Fly By Light.

Sgroliwch i'r brig