Dim Llun
Adroddiadau Gweithgaredd

Rhwydwaith Rhyngwladol Amgueddfeydd Heddwch: Cylchlythyr Pen-blwydd yn 25 oed

Mae cylchlythyr Mawrth 2017 Rhwydwaith Rhyngwladol yr Amgueddfeydd Heddwch (INMP) yn gwbl ymroddedig i ddathlu ei ben-blwydd yn 25 oed. Mae'r rhifyn yn cynnwys hanes cynhwysfawr, darluniadol o INMP, gan gynnwys adroddiadau cryno o'r holl gynadleddau blaenorol, a datblygiad y sefydliad. Er 1992, INMP yw'r prif ddarparwr gwybodaeth am amgueddfeydd heddwch. [parhewch i ddarllen…]

Dim Llun
Newyddion ac Uchafbwyntiau

Angola: Moxico - Ysgrifennydd Gwladol yn Amddiffyn Addysg Hawliau Dynol mewn Hyfforddiant yr Heddlu

Pwysleisiodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Hawliau Dynol, António Bento Bembe, yr angen i integreiddio addysgu hawliau dynol wrth hyfforddi personél newydd yr Heddlu Cenedlaethol. “Rhaid i’r heddlu, sydd â chyfrifoldeb i orfodi’r gyfraith, feddu ar yr ymdeimlad o ddinasyddiaeth sy’n cynnwys ymwybyddiaeth o Reol y Gyfraith na chaiff ei chynnal heb gael urddas y person dynol a’r hawliau dynol a warantir yn briodol fel canolbwynt.” [parhewch i ddarllen…]

Swyddi

Sefydliad Heddwch a Chyfiawnder Joan B. Kroc yn Ysgol Astudiaethau Heddwch Kroc Prifysgol San Diego: Derbyn Ceisiadau am Raglen Gwneuthurwyr Heddwch Menywod

Bydd y Rhaglen Women PeaceMakers newydd yn cynnig cymrodoriaeth unigryw i adeiladwyr heddwch, sy'n canolbwyntio ar gryfhau a gwella ymdrechion heddwch mewn cymunedau ledled y byd yr effeithir arnynt gan wrthdaro. Bydd y gymrodoriaeth 10 mis yn gwneud hyn trwy adeiladu cymuned ymgysylltiedig o bedwar adeiladwr heddwch o gymunedau yr effeithir arnynt gan wrthdaro a phedwar partner heddwch rhyngwladol sy'n ceisio trawsnewid eu gallu i adeiladu heddwch gyda'i gilydd. Dyddiad cau y Cais: Mai 31, 2017. [parhewch i ddarllen…]

Dim Llun
Newyddion ac Uchafbwyntiau

Wayward and Fanciful: Prosiect Addysg Heddwch a Hanes Mindanao-Sulu (Philippines)

Mae Deddf Gweriniaeth Rhif 10908 yn gorfodi integreiddio hanes, diwylliant a hunaniaeth Ffilipineg-Fwslimaidd a Phobl Gynhenid ​​wrth astudio Hanes Philippine mewn Addysg Sylfaenol ac Uwch. Mae'r gyfraith yn cydnabod yr amcan eithaf o greu hanes cynhwysol sy'n cyfrif am bob Filipinos. Fodd bynnag, mae prinder adnoddau ar hanes, celf, llenyddiaeth ac iaith Bangsamoro a Lumad. Mae Prosiect Addysg Hanes ac Heddwch Mindanao-Sulu yn ceisio ymateb i'r angen hwn. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Cefnogaeth Barhaus gan Brifysgolion Ewropeaidd i Addysg Heddwch yng Ngholombia: Adroddiad gan yr Uned Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro ym Mhrifysgol Innsbruck (Awstria)

Wrth i'r mentrau heddwch yng Ngholombia barhau i ffynnu yn ystod cam heriol gweithredu'r cytundebau heddwch rhwng y llywodraeth a'r FARC-EP, mae sawl prifysgol o Ewrop yn ymweld â'r wlad, yn dysgu oddi wrth ac yn rhoi benthyg cefnogaeth i ddulliau lleol o adeiladu heddwch a gwrthdaro. trawsnewid. [parhewch i ddarllen…]