Cyhoeddiadau

Addysgeg Heddwch Trawsnewidiol: Meithrin Praxis Myfyriol, Beirniadol a Chynhwysol ar gyfer Astudiaethau Heddwch

Mae'r erthygl hon gan Tony Jenkins yn cynnig fframwaith a rhesymeg athronyddol ac addysgeg fer ar gyfer addysgeg heddwch drawsnewidiol fel y dull a ffefrir ac athroniaeth addysgu a dysgu mewn astudiaethau heddwch. Mae addysgeg heddwch trawsnewidiol yn meithrin datblygiad praxis hunan-fyfyriol ac yn meithrin perthynas gyfannol, gynhwysol rhwng dimensiynau mewnol (personol) ac allanol (gwleidyddol, gweithredu-ganolog) adeiladu heddwch. Y praxis hwn yw'r sylfaen ar gyfer ystyriaeth fewnol a gweithredu cymdeithasol a gwleidyddol a ddilynir gan astudiaethau heddwch. [parhewch i ddarllen…]

Cyfleoedd ariannu

14 Cymrodoriaethau Arloesi Cymdeithasol y mae angen i chi eu Gwybod

Yn y gofod effaith gymdeithasol, mae cymrodoriaethau yn ffordd wych o danio sy'n tanio ac yn adeiladu'r sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer gyrfaoedd newid newid effaith uchel. P'un a ydych wedi graddio yn ddiweddar, yn arweinydd menter gymdeithasol weithredol neu'n weithiwr proffesiynol sy'n chwilio am newid gyrfa cyflawn, mae cymrodoriaeth ar gael i chi. Edrychwch ar y rhestr hon o 14 o gyfleoedd cymrodoriaeth effaith gymdeithasol a guradwyd gan Ashoka U. [parhewch i ddarllen…]

Swyddi

Mae Global Kids yn ceisio Cyfarwyddwr Rhaglenni

Mae Global Kids, Inc. yn chwilio am Gyfarwyddwr Rhaglenni cymwys a phrofiadol iawn. Mae'r Cyfarwyddwr Rhaglenni yn gweithio law yn llaw â'r Cyfarwyddwr Gweithredol i ddatblygu, cefnogi a goruchwylio rhaglenni helaeth ysgolion a chanolfannau GK yn Ninas Efrog Newydd a Washington, DC, yn ogystal â mentrau domestig a rhyngwladol arbennig. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ionawr 13, 2017. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Creu hanes yn y Cenhedloedd Unedig: Mae'r Cynulliad Cyffredinol yn mabwysiadu Datganiad ar yr Hawl i heddwch a hyrwyddir gan sefydliadau cymdeithas sifil

Ar 19 Rhagfyr 2016, cadarnhaodd cyfarfod llawn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) y mwyafrif o’r Aelod-wladwriaethau y Datganiad ar yr Hawl i Heddwch fel y’i mabwysiadwyd yn flaenorol gan Drydydd Pwyllgor UNGA ar 18 Tachwedd 2016 yn Efrog Newydd a’r Cyngor Hawliau Dynol (HRC) ar 1 Gorffennaf 2016 yn Genefa. [parhewch i ddarllen…]

Canolbwyntio ar Ieuenctid

Mae Chwilio am Common Ground yn ceisio profwyr beta ar gyfer cyfryngau cymdeithasol / gêm fideo arloesol

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Chwilio am Dir Cyffredin wedi dod ag arbenigwyr o beirianneg, marchnata a'r byd academaidd ynghyd ag adeiladwyr heddwch ifanc o bob cwr o'r byd. Maen nhw wedi rhagweld ffordd newydd o gyrraedd pobl ifanc sydd â gweledigaeth o arweinyddiaeth fyd-eang: “Brwydr am Ddynoliaeth” - platfform byd-eang, ar-lein lle mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cwrdd â gêm fideo bywyd go iawn. [parhewch i ddarllen…]

Adolygiadau llyfrau

Adolygiad Llyfr: Addysg heddwch o'r llawr gwlad

Mae “Peace education from the grassroots,” wedi'i olygu gan Ian M. Harris, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mallory Servais, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch. [parhewch i ddarllen…]