Gwnewch arolwg 10 munud i helpu i lunio polisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, mewn ymgynghoriad ag UNESCO, yn cefnogi proses adolygu Argymhelliad 1974 ynghylch Addysg ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol, Cydweithrediad a Heddwch. Rydym yn annog yn gryf eich cyfranogiad yn yr arolwg hwn, cyfle arwyddocaol i gyfrannu eich llais at bolisi byd-eang sy'n cefnogi addysg heddwch.

* Fersiwn en français ci-dessous * *en español a continuación*

Gwnewch arolwg 10 munud i helpu i lunio polisi byd-eang ar addysg heddwch

Mae UNESCO yn cynnal arolwg byd-eang i gasglu gwybodaeth a fydd yn helpu i adolygu offeryn cyfreithiol o bwys ar addysg ar gyfer dealltwriaeth ryngwladol, cydweithredu, heddwch, hawliau dynol a chynaliadwyedd amgylcheddol, a elwir yn Argymhelliad 1974.

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y broses adolygu trwy gymryd yr arolwg 10 munud. Rhannwch ef gyda'ch rhwydweithiau a helpwch i lunio polisi byd-eang ar addysg.

Nawr yw'r amser i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a'i gyfrif.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 1 Mawrth 2022.

Mae'r arolwg ar gael yn SAESNEG /  FFRANGEG / SBAENEG

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae UNESCO yn cefnogi adolygu Argymhelliad 1974 ewch i'n gwefan benodol.

DS – Mae'r arolwg hwn yn ymarfer aml-randdeiliad eang a chymeradwyaeth cychwynnol a fydd yn cyfrannu at y broses ymgynghori technegol sy'n cael ei chefnogi ar hyn o bryd gan UNESCO. Rhagwelir hefyd ymgynghoriad ffurfiol gyda chynrychiolwyr gwledydd ond yn ddiweddarach. I gael rhagor o wybodaeth am wahanol gamau'r broses adolygu, ewch i'r wefan benodol uchod.

CYMERWCH YR AROLWG DYSGU MWY AM ARGYMHELLIAD 1974

Yr Ysgrifenyddiaeth ar gyfer yr Adolygiad o Argymhelliad 1974: [e-bost wedi'i warchod]


Répondez à une enquête de 10 munud afin de nous aider à élaborer une politique mondiale en matière d'éducation

L'UNESCO mène une enquête mondiale afin de recueillir des informations qui permettront de réviser un instrument juridique de référence sur l'éducation pour la compréhension , la coopération et la paix internationales , les de l'Homme et la durabilie so la conción de la durabilie et la durabilite solente nom de Argymhelliad 1974.

Nous vous invitons à participer au processus de révision en répondant à l’enquête de 10 munud. Partagez l'enquête à travers vos réseaux et contribuez ainsi à façonner les politiques mondiales en matière d'éducation.

C'est le moment de vous assurer que votre voix soit entendue et prize en compte.

La date limite pour répondre est le 1er mars 2022.

L'enquête est disponible en SAESNEG /  Francais / ESPAGNOL

Arllwyswch ynghyd â gwybodaeth sur la façon dont l'UNESCO soutient la révision de la Recommandation de 1974, veuillez visiter notre tudalen gwe dédiée.

DS – Cette enquête est un vaste exercice d'évaluation initiale et multipartite qui gyfrannu at y broses o ymgynghori techneg actuellement soutenu par l'UNESCO. Une ymgynghoriad formelle avec les représentants des pays est également prévue, mais à un stade ultérieur. Arllwyswch ynghyd â gwybodaeth sur les différentes phases du processus de révision, veuillez consulter le site web dédié mentionné plus haut.

PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE A GWYBODAETH GYDA ARGYMHELLIAD DE 1974

Le Secrétariat pour la Révision de la Recommandation de 1974 : [e-bost wedi'i warchod]


Ymateb am 10 munud ar gyfer ayudar a ffurfweddu'r polisi addysgiadol

La UNESCO ESTÁ LLEVANDO A CABAGA UNA CABA ANGEN DROS UNRHYWI CYFARWYDDION REVOPICINININITA REVISAR UNFORMYNION UNEDIG JURíDICO Histórico Histórico Sobre La Educación Argymhelliad 1974.

Le invitamos a chyfranogwr yn y proceso de adolygu. Ymateb a la encuesta o 10 munud, compártala con sus redes and contribuya a configurar la política educativa mundial.

Ahora es el momento de asegurar que su voz sea escuchada y contada.

La fecha limite ar gyfer ymatebwr a la encuesta es el 1 de marzo de 2022.

La encuesta está disponible en SAESNEG / FRANCÉS / Español

Am ragor o wybodaeth am UNESCO wedi'i gymeradwyo gan yr adolygiad o'r Argymhellion 1974, ewch i'r newydd safle gwe dedicado.

DS – Esta es un amplio ejercicio de evaluación inicial and the multiples partes interesadas que contribuirá al proceso de consulta técnica que actualmente apoya la UNESCO. También está prevista una consulta formal con los representantes de los países, pero en una fase posterior. Am fwy o wybodaeth am y gwahanol ddulliau o adolygu, ymgynghorwch â'r safle we ar y blaen.

RHAN EN LA ENCUESTA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ARGYMHELLION DE 1974

Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Adolygiadau o Argymelliadau 1974: [e-bost wedi'i warchod]

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...