rhith-lyfr-clwb-reardon
Rhith-godwr Arian Clwb Llyfrau
Mawrth 2022
ymuno3-2
Ymunwch ac Ardystiwch yr Ymgyrch!
mapio-heddwch-ed-baner-GCPE
MAPIO ADDYSG HEDDWCH
corona-cysylltiadau-llithrydd
CROWN
CYSYLLTIADAU:
dysgu
ar gyfer
adnewyddwyd
byd
Ardystwyr Sefydliadol / Aelodau'r Glymblaid

"Mae ymuno â'r Ymgyrch yn bwysig iawn i cydweithredol a chyfrannu at ei gilydd i drawsnewid diwylliant o drais mewn diwylliant o Deialog a heddwch. "
- Cymdeithas Ymchwil Heddwch Sbaen (AIPAZ)

llithrydd heddwch-ed-clearninghouse
Clirio Addysg Heddwch
Llithrydd GCPE-Datganiad

Datganiad Ymgyrch: “Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”

saeth flaenorol
saeth nesaf

DIWEDDARAF

CV

Martin Luther King a Stori Maldwyn – Canllaw i’r Cwricwlwm ac Astudio (Cymrodoriaeth y Cymod)

Wrth i chi baratoi i anrhydeddu bywyd ac etifeddiaeth y Parch. Dr. Martin Luther King, Jr yr wythnos hon, ac i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn fuan, mae Cymdeithas y Cymod yn gyffrous i gyhoeddi cyhoeddi cwricwlwm ac astudiaeth ar-lein newydd rhad ac am ddim. canllaw i gyd-fynd â’n llyfr comig clodwiw o 1957, Martin Luther King and the Montgomery Story. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Teyrnged i'r Esgob Desmond Tutu

Beth allai fod yn ddangosydd mwy trawiadol o’r gwerthoedd sy’n trwytho’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch nag ar ôl i’r Esgob Tutu ymuno â’r cyd-sefydlwyr, Magnus Haavelsrud a Betty Reardon ar ei banel agoriadol yng Nghynhadledd yr Hâg ym 1999? Roedd Desmond Tutu yn ymgorfforiad o'r ymrwymiad pybyr i heddwch y mae addysgwyr heddwch yn dyheu am ei feithrin. [parhewch i ddarllen…]

Sylw

Cysylltiadau Corona

Ymunwch â'r ymgyrch

Calendr Byd-eang

CURRICULA AM DDIM

Datganiad a Nodau Ymgyrch

Datganiad Ymgyrch:
“Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”   

Nodau'r Ymgyrch
Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn ceisio meithrin diwylliant o heddwch mewn cymunedau ledled y byd. Mae iddo ddwy nod:

1.First, i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd.
2. Yn ail, hyrwyddo addysg pob athro i ddysgu dros heddwch.