Ymunwch â'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch!

Helpa ni i dyfu'r mudiad byd-eang sy'n hyrwyddo ac yn eiriol dros addysg heddwch.

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn fudiad byd-eang o addysgwyr heddwch unigol a chyrff anllywodraethol addysg sydd wedi ymrwymo i feithrin diwylliannau heddwch trwy addysg heddwch. Mae aelodau'n ceisio lledaenu a hyrwyddo addysg heddwch yn eu hardaloedd eu hunain tra'n ymgysylltu, pan fo'n bosibl, mewn cydweithrediad trawswladol i fynd i'r afael â bygythiadau byd-eang i heddwch. 

Am yr Ymgyrch Fyd-eang

Lansiwyd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) yng Nghynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg yn 1999. Mae'n rhwydwaith anffurfiol, trefnus rhyngwladol sy'n hyrwyddo addysg heddwch ymhlith ysgolion, teuluoedd, a chymunedau i drawsnewid diwylliant trais yn diwylliant heddwch. Mae gan yr Ymgyrch ddau nod:

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob maes addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd.
  2. Hyrwyddo addysg pob athraw i ddysgu dros heddwch.

Beth yw
Addysg Heddwch?

Clirio Addysg Heddwch

Clirio Addysg Heddwch

Calendr Byd-eang

Addysg Heddwch Byd-eang
calendr

Ieuenctid
Hub

Beth all addysg yn bendant (ac yn realistig) ei wneud i liniaru bygythiadau cyfoes a meithrin heddwch parhaol?

Mae'r papur gwyn hwn yn rhoi trosolwg o rôl a photensial addysg heddwch ar gyfer mynd i'r afael â bygythiadau a heriau byd-eang cyfoes a newydd i heddwch. Wrth wneud hynny, mae’n rhoi trosolwg o fygythiadau cyfoes; yn amlinellu sylfeini ymagwedd drawsnewidiol effeithiol at addysg; adolygu'r dystiolaeth o effeithiolrwydd y dulliau hyn; ac yn archwilio sut y gallai'r mewnwelediadau a'r dystiolaeth hyn lunio dyfodol maes addysg heddwch.

Newyddion Diweddaraf, Ymchwil, Dadansoddi ac Adnoddau

Anrhydeddu Betty A. Reardon (1929-2023)

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) yn anrhydeddu etifeddiaeth Betty A. Reardon, ysgolhaig heddwch ffeministaidd arloesol a byd-enwog a mam y maes academaidd addysg heddwch. Fel cyd-sylfaenydd y GCPE ac IIPE, bu Betty yn mentora ac yn ysbrydoli miloedd ledled y byd. Mae ei hetifeddiaeth yn parhau yng ngwaith ei myfyrwyr a'i chydweithwyr niferus. Mae'r wefan hon yn ymroddedig i gadw ei chof a'i dysgeidiaeth yn fyw.

Mapio Addysg Heddwch

Mae “Mapping Peace Education” yn fenter ymchwil fyd-eang a gydlynir gan y GCPE. Mae'n adnodd mynediad agored, ar-lein ar gyfer ymchwilwyr addysg heddwch, rhoddwyr, ymarferwyr, a llunwyr polisi sy'n chwilio am ddata ar ymdrechion addysg heddwch ffurfiol ac anffurfiol mewn gwledydd ledled y byd i ddatblygu heddwch sy'n berthnasol i gyd-destun ac yn seiliedig ar dystiolaeth. addysg i drawsnewid gwrthdaro, rhyfel, a thrais. 

Cyfeiriadur Byd-eang

Ble i Astudio Addysg Heddwch

Pobl Heddwch Ed

Bodau Dynol Addysg Heddwch

Llyfryddiaeth

Llyfryddiaeth Addysg Heddwch

Newyddion, Ymchwil,
& Dadansoddi

Lledaenwch neges yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a chefnogwch ein hymdrechion ar yr un pryd!

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig