ymuno3-2
Ymunwch ac Ardystiwch yr Ymgyrch!
corona-cysylltiadau-llithrydd
CROWN
CYSYLLTIADAU:
dysgu
ar gyfer
adnewyddwyd
byd
Ardystwyr Sefydliadol / Aelodau'r Glymblaid

"Mae ymuno â'r Ymgyrch yn bwysig iawn i cydweithredol a chyfrannu at ei gilydd i drawsnewid diwylliant o drais mewn diwylliant o Deialog a heddwch. "
- Cymdeithas Ymchwil Heddwch Sbaen (AIPAZ)

ras-llithrydd-2
DIWEDD RACISM
Safbwyntiau Beirniadol ar gyfer Addysgwyr Heddwch
Llithrydd GCPE-Datganiad

Datganiad Ymgyrch: “Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”

saeth flaenorol
saeth nesaf

DIWEDDARAF

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Anogwyd y Cenhedloedd Unedig i Ddatgan Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang

Siaradodd y Llysgennad Anwarul K. Chowdhury, cyn Is-Ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig a Sylfaenydd y Mudiad Byd-eang ar gyfer Diwylliant Heddwch, yng Nghynhadledd Flynyddol Gyntaf Diwrnod Addysg Heddwch a drefnwyd fwy neu lai gan Sefydliad Unity a Rhwydwaith Addysg Heddwch. Mae trefnwyr y gynhadledd yn cefnogi agenda i greu “Diwrnod Addysg Heddwch Byd-eang.” [parhewch i ddarllen…]

Sylw

Cysylltiadau Corona

Ymunwch â'r ymgyrch

Calendr Byd-eang

CURRICULA AM DDIM

Datganiad a Nodau Ymgyrch

Datganiad Ymgyrch:
“Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”   

Nodau'r Ymgyrch
Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn ceisio meithrin diwylliant o heddwch mewn cymunedau ledled y byd. Mae iddo ddwy nod:

1.First, i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd.
2. Yn ail, hyrwyddo addysg pob athro i ddysgu dros heddwch.