Yr Oes Niwclear Newydd
Yr Oes Niwclear Newydd
ymuno3-2
Ymunwch ac Ardystiwch yr Ymgyrch!
mapio-heddwch-ed-baner-GCPE
MAPIO ADDYSG HEDDWCH
corona-cysylltiadau-llithrydd
CROWN
CYSYLLTIADAU:
dysgu
ar gyfer
adnewyddwyd
byd
Ardystwyr Sefydliadol / Aelodau'r Glymblaid

"Mae ymuno â'r Ymgyrch yn bwysig iawn i cydweithredol a chyfrannu at ei gilydd i drawsnewid diwylliant o drais mewn diwylliant o Deialog a heddwch. "
- Cymdeithas Ymchwil Heddwch Sbaen (AIPAZ)

llithrydd heddwch-ed-clearninghouse
Clirio Addysg Heddwch
Llithrydd GCPE-Datganiad

Datganiad Ymgyrch: “Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”

saeth flaenorol
saeth nesaf

DIWEDDARAF

Newyddion ac Uchafbwyntiau

O Llwynogod a Chwmni Cyw Iâr* - Myfyrdodau ar “Fethiant yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch”

Mae aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig wedi methu â chyflawni eu rhwymedigaethau UNSCR 1325, gyda rhith-silffoedd o gynlluniau gweithredu y bu llawer o sôn amdanynt. Fodd bynnag, mae’n amlwg nad yw’r methiant yn yr Agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch, nac ym mhenderfyniad y Cyngor Diogelwch a’i esgorodd, ond yn hytrach ymhlith yr aelod-wladwriaethau sydd wedi walio yn hytrach na gweithredu Cynlluniau Gweithredu Cenedlaethol. “Ble mae'r merched?” gofynnodd siaradwr yn y Cyngor Diogelwch yn ddiweddar. Fel y mae Betty Reardon yn nodi, mae'r menywod ar lawr gwlad, yn gweithio'n uniongyrchol i gyflawni'r agenda. [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Llythyr agored at Anthony Blinken yn galw am broses fisa deg ac effeithlon ar gyfer academyddion Afghanistan sydd mewn perygl

Mae'r apêl hon gan academyddion Americanaidd i'r Ysgrifennydd Gwladol yn galw am weithredu i gael gwared ar y rhwystrau sy'n atal proses fisa effeithlon a theg ar gyfer academyddion Afghanistan sydd mewn perygl. Rydym yn gwahodd pawb i gylchredeg y llythyr trwy eu rhwydweithiau priodol ac yn annog Americanwyr i'w anfon at eu Seneddwyr a'u Cynrychiolwyr. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

Bygythiadau niwclear, diogelwch cyffredin a diarfogi (Seland Newydd)

Ym 1986 mabwysiadodd llywodraeth Seland Newydd ganllawiau Astudiaethau Heddwch er mwyn cyflwyno addysg heddwch i gwricwlwm yr ysgol. Y flwyddyn ganlynol, mabwysiadodd y senedd ddeddfwriaeth yn gwahardd arfau niwclear - gan gadarnhau symudiad tuag at bolisi tramor cyffredin yn seiliedig ar ddiogelwch i mewn i bolisi. Yn yr erthygl hon, mae Alyn Ware yn coffáu 35 mlynedd ers y ddeddfwriaeth ddi-niwclear, yn amlygu'r cysylltiad rhwng addysg heddwch a'r newid mewn polisi diogelwch, ac yn argymell camau pellach i'r llywodraeth a Seland Newydd i helpu i ddileu arfau niwclear yn fyd-eang. [parhewch i ddarllen…]

Dan sylw

Cysylltiadau Corona

Ymunwch â'r ymgyrch

Calendr Byd-eang

CURRICULA AM DDIM

Datganiad a Nodau Ymgyrch

Datganiad Ymgyrch:
“Cyflawnir diwylliant o heddwch pan fydd dinasyddion y byd yn deall problemau byd-eang; yn meddu ar y sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol; gwybod a byw yn ôl safonau rhyngwladol hawliau dynol, rhyw a chydraddoldeb hiliol; gwerthfawrogi amrywiaeth ddiwylliannol; a pharchu uniondeb yrEarth. Ni ellir cyflawni dysgu o'r fath heb addysg fwriadol, barhaus a systematig dros heddwch. ”   

Nodau'r Ymgyrch
Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn ceisio meithrin diwylliant o heddwch mewn cymunedau ledled y byd. Mae iddo ddwy nod:

1.First, i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chefnogaeth wleidyddol ar gyfer cyflwyno addysg heddwch i bob cylch addysg, gan gynnwys addysg anffurfiol, ym mhob ysgol ledled y byd.
2. Yn ail, hyrwyddo addysg pob athro i ddysgu dros heddwch.