Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou globální kampaně za mírové vzdělávání je respektovat vaše soukromí ohledně veškerých informací, které od vás můžeme shromáždit na našich webových stránkách www.peace-ed-campaign.org.

Datum účinnosti: 25

Globální kampaň za mírové vzdělávání („my“, „my“ nebo „naše“) provozuje web peace-ed-campaign.org (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naši službu, a volby, které k těmto údajům přidružujete.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách, přístupných z pcdnetwork.org

Definice

Servis

Služba je web Peace-ed-campaign.org provozovaný Globální kampaní za mírové vzdělávání

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).

Použití dat

Data využití jsou automaticky shromážděná data buď vygenerovaná použitím služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například délka návštěvy stránky).

Cookies

Cookies jsou malá data uložená na vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).

Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

Procesor dat (nebo Poskytovatel služeb) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává data jménem Řadiče údajů.

Můžeme využívat služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli efektivněji zpracovávat data.

Subjekt dat (nebo uživatel)

Subjekt údajů je každá žijící osoba, která používá naši službu a je předmětem osobních údajů.

Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.

Typy shromážděných údajů

Údaje o používání pro návštěvníky stránek

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je Služba přístupná a jak je používána („Data o užívání“). Tato data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Komentáře

Když návštěvníci zanechají na webu komentáře, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři komentářů a také IP adresu návštěvníka a řetězec agenta uživatele prohlížeče, abychom pomohli detekovat spam. Uživatelé se také mohou rozhodnout zveřejňovat komentáře pomocí svých účtů na sociálních médiích. Ohledně jejich zásad ochrany osobních údajů se poraďte se svou platformou sociálních médií.

Pro předplatitele zpravodaje

Pokud jste se přihlásili k odběru některého z našich zpravodajů nebo jste členem našich webových stránek (můžete se přihlásit), existuje velká šance, že od nás budete dostávat e-maily.

Budeme vám posílat pouze e-maily, které jste se zaregistrovali k přijímání nebo které se týkají služeb, které jsme vám poskytli.

K zasílání e-mailů používáme jméno a e-mailovou adresu, které nám poskytnete. Naše stránka také zaznamenává IP adresu, kterou jste použili při registraci ke službě, aby se zabránilo zneužití systému.

Tato webová stránka může posílat e-maily prostřednictvím služby Odesílání mřížky. Tato služba nám umožňuje sledovat otevírání a klikání na naše e-maily. Tyto informace používáme ke zlepšení obsahu našich zpravodajů. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Send Grid: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Mimo tuto webovou stránku nejsou kromě e-mailové adresy jinak sledovány žádné identifikovatelné informace.

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Země umístění
 • Organizace
 • Cookies a údaje o použití

Můžete se odhlásit obdržení jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás kdykoli podle odkazu pro odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který pošleme, nebo kontaktováním nás na [chráněno e-mailem]

Sledování dat cookies

Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Sledovací technologie také používají majáky, štítky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití údajů

Globální kampaň za mírové vzdělávání využívá shromážděná data k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat naši službu
 • Oznámení o změnách v naší službě
 • Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytnout uživatelskou podporu
 • Získat analýzu nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu
 • Sledovat používání naší služby
 • Odhalit, zabránit a řešit technické problémy
 • Poskytnout vám novinky, zdroje a informace o událostech (při souhlasu s přihlášením k odběru zpravodaje), pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat. Můžete se kdykoli odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který pošleme, nebo kontaktováním nás na [chráněno e-mailem]

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ PCDNetwork, LLC pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Globální kampaň za mírové vzdělávání může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dal jste nám povolení k tomu
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a není přepsáno vašimi právy
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržovat zákon

Uchovávání údajů

Globální kampaň za mírové vzdělávání uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Globální kampaň za mírové vzdělávání také uchová údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obecně uchovávají po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy se tato data používají k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos dat

Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu dat lišit od těch, které se týkají vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje přenášíme, včetně osobních údajů, do Spojených států a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

Globální kampaň za mírové vzdělávání přijme veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být vyžadováno, aby Globální kampaň za mírové vzdělávání zveřejnila vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

Globální kampaň za mírové vzdělávání může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Globální kampaně za mírové vzdělávání
 • Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
 • Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný pro 100%. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Práva k ochraně osobních údajů podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Globální kampaň za mírové vzdělávání má za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, vymazat nebo omezit použití vašich osobních údajů. .

Pokud si přejete být informováni, jaké osobní údaje o vás máme, a chcete-li, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás na [chráněno e-mailem]

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu dat:

Právo na přístup, aktualizaci nebo smazání informací, které máme o vás. Kdykoli je to možné, můžete přistupovat, aktualizovat nebo požádat o vymazání svých osobních údajů prostřednictvím odkazů uvedených ve vašich přihlášených zpravodajích. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli na adrese

[chráněno e-mailem]

Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.

Právo na námitku. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost dat. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které máme k dispozici, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se společnost PCDNetwork, LLC spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním odpovědi na tyto požadavky vám můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši službu ("poskytovatelé služeb"), poskytovat službu v našem zastoupení, provádět služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze využívání naší služby.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.

Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webu. Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google.

Můžete se rozhodnout, že jste službu Google Analytics aktivovali prostřednictvím instalace doplňku prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílel informace o aktivitách návštěv s Google Analytics.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Podmínky ochrany osobních údajů Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Platby

Bezpečně shromažďujeme dary z našich webových stránek pomocí služeb třetích stran pro zpracování plateb (např. Zpracovatelů plateb).

Údaje platební karty nebudeme ukládat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tyto platební procesory dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky na PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zacházení s platebními informacemi.

Platobní procesory, s nimiž pracujeme, jsou:

Projdeme

Jejich zásady ochrany osobních údajů lze zobrazit na adrese https://go.wepay.com/privacy-policy 

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nás neprovozují. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na někoho mladšího než 18 ("Děti").

Nevědomě shromažďujeme osobní identifikační údaje od osoby, která není mladší než 18. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o našich Službách dříve, než změna vstoupí v platnost, a aktualizovat „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • Emailem: [chráněno e-mailem]
 • Návštěvou této stránky na našem webu: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/