Složení krizí: korona v zónách konfliktů

Sakena Yacoobi, generální ředitelka Afghánského institutu učení, práce s mládeží. (Foto: AIL)
Úvod editorů. Předchozí články v naší sérii Corona Connections se zaměřily hlavně na nespravedlnosti a dysfunkce globálních struktur, které byly pandemií nepopiratelně patrné. V tomto článku upozorňujeme pedagogy míru na skutečnost, že COVID učinil mnoho z těchto nespravedlností závažnějšími.

 "Tato pandemie měla obrovský negativní dopad na již tak hroznou situaci." - Sakena Yacoobi, generální ředitelka, Afghánský institut učení

Sakena Yacoobi, dlouholetá aktivní členka sítí IIPE / GCPE, začala pracovat na vzdělávání afghánských žen v táborech, kde hledaly útočiště před Talibanem. V letech od uvedení díla do Afghánistánu prostřednictvím EU Afghánský institut učení (AIL), vytvořila celostátní program učení a služeb, které změnily životy tisíců. I přes násilí v občanských sporech práce pokračovala a stále pokračuje.

Jak je však patrné z jejího dopisu dárcům (reprodukováno níže, původní dopis najdete zde), tato práce byla COVID-19 hluboce ovlivněna. Práce AIL byla významně změněna, aby poskytovala služby požadované pandemií, ale nebyla poskytována vládou. Situace, které čelí Sakena a AIL, se replikuje pro organizace občanské společnosti po celém světě; kdekoli, jak nedávno napsal jeden člen sítě, „vláda je paralyzována“. Pátý odstavec dopisu, z něhož je převzat výše uvedený citát, shrnuje situaci nejen v Afghánistánu, ale i v jiných zemích, kde občanské nepokoje a nešikovné, nezodpovědné vlády selhávají. Po celém světě se občanská společnost, stejně jako AIL, snaží s nedostatkem zdrojů konfrontovaných s mnoha překážkami na všech stranách převzít odpovědnost za podporu lidí tam, kde vlády selhávají.

AIL je živým případem, pokud jde o potřebu odpovědnosti občanů za jejich vlastní společnosti a vzdělání, které jim umožní ji převzít. V tom spočívá největší naděje, že světové společenství dosáhne nového normálu, v němž byly překonány strukturální nespravedlnosti a dysfunkce předpandemického normálu. Jako pedagogové míru jsme my, bez ohledu na situaci našich vlastních národů, odhodláni naplňovat tuto potřebu. Ať už vytrváme v jedné z těchto Coronových kritických situací, nebo ne, jsme solidární s těmi, jako je Sakena, kteří se v této situaci nacházejí, a budeme v tomto duchu a perspektivě dělat svou vlastní vzdělávací práci.

-BAR, 8

Dopis od Sakeny Yacoobi
Generální ředitel, Afghánský institut učení

Doufám, že se tento dopis dostane k vám i vašim blízkým v bezpečí a zdraví. Uvědomuji si, že je to už dlouho, co jsem s vámi komunikoval přímo, protože jsem obvykle neustále na cestách. Mým plánem bývalo neustálé víření cestování na semináře, mírové konference, přednášky a globální workshopy nebo účast na nich. Ve skutečnosti jsem zhruba před měsícem cestoval z USA do Afghánistánu na schůzku. Stejně jako zbytek světa jsem však skončil uzemněný a byl jsem zaseknutý tady, protože jsem se nemohl vrátit do Afghánistánu kvůli globální pandemii, kterou všichni zažíváme.

Když sedím tady ve svém bytě a přemýšlím o veškerém svém času stráveném propagací a mluvením s tisíci lidí jménem AIL a afghánského lidu, nemohu si pomoct, ale cítím, že mi chybělo spojení s mými dárci na osobní úrovni tolik, kolik bych si přál. Vím, že jste do tohoto programu investovali emocionálně i finančně, a opravdu vás považuji za partnera v našem úsilí o pomoc lidem v Afghánistánu.

Jako partner chci, abyste věděli, že Afghánistán stále čelí neustálým konfliktům. AIL však nadále svítí a rychle šíří své světlo do všech provincií v zemi. Komunita AIL je oddaná a vášnivě se snaží zlepšovat životy afghánského lidu prostřednictvím vzdělávání. Zaměřujeme se zejména na posílení postavení žen a dívek, abychom pomohli utvářet lepší budoucnost Afghánistánu, a jsme velmi spokojeni s výsledkem našeho úsilí. S pomocí AIL a vaší podpory mění ženy život. Konečně dostávají příležitost pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání, získat udržitelnější pracovní místa s dobrými platy a pomáhají utvářet politiku, která nakonec pomůže při obnově země.

I přes veškerý pokrok, který AIL v průběhu let dosáhl, nás čeká ještě dlouhá cesta, která vyžaduje, abychom investovali spoustu času a úsilí do ... Během této pandemie COVID-19 zasahuje každý národ a ochromuje ekonomiky. Jak si dokážete představit, nejvíce zasaženy byly země třetího světa, jako je Afghánistán.

Tato pandemie měla obrovský negativní dopad na již tak hroznou situaci v Afghánistánu. Nejen, že Afghánistán řeší občanské nepokoje a války v zemi, ale nyní kvůli viru ztrácíme stále více životů. Vzhledem k rostoucí chudobě v celém Afghánistánu zůstává bezpečnost jedním z největších problémů. Když je země uzamčena, tisíce lidí, kteří kdysi pracovali na linkách, již nemají prostředky k práci a zajišťování potravin pro své rodiny. Tisíce migrujících pracovníků se do země valí z hranic s Íránem i Pákistánem. To situaci jen zhoršuje, protože mnoho z těchto lidí jsou uprchlíci a jsou nositeli viru. Nemají kam jít, aby získali pomoc.

Na AIL jsme se ocitli v pozici, kdy se na nás lidé v Afghánistánu dívají a spoléhají na nás. V průběhu let jsme si vybudovali pověst poskytování kvalitních služeb všem bez diskriminace. Přestože vláda nařídila ukončení všech škol a programů, AIL uznává, že lidé stále velmi potřebují. Věděli jsme, že je třeba podniknout kroky na pomoc v boji proti COVID-19, a tak jsme dopadli na zem. Za prvé, abychom zabránili šíření viru, zabránili jsme učitelům i studentům fyzicky se zúčastnit našich programů a zdvojnásobili jsme počet směn na našich 6 lékařských klinikách. Dále jsme začali distribuovat všechny druhy potravin pro ty, kteří to nejvíce potřebují - zejména ženy, děti a starší lidi. Poté jsme přesunuli naše zaměření na obnovení našich center jako výrobních zařízení, která v současné době vyrábějí obličejové masky, obličejové štíty a ochranné pláště.

AIL má a nadále distribuuje tisíce jednotek osobních ochranných prostředků na různé kliniky, nemocnice, vládní úřady a širokou veřejnost. Náklady na tyto položky jsou tak vysoké, že by si je lidé nemohli dovolit koupit, i kdyby byly v zemi k dispozici. AIL také využívá vlastní rozhlasovou stanici Radio Meraj k veřejnému vysílání důležitosti sociálního distancování, mytí rukou a nošení obličejových masek pro co nejvíce lidí. Vysílá také zprávy o distribuci potravin a informace o tom, jak udržovat oblasti čisté a dezinfikované.

Kvůli COVID-19 mnoho dárců nereaguje nebo váhá, protože si myslí, že naše programy jsou uzavřeny. Ale teď vám říkám, náš program běží na dvě směny, všichni administrativní pracovníci AIL jsou tam venku a pracují na frontách a každý den riskují své životy a osobní zdraví. Během toho všeho, i když jsou dveře naší třídy zavřené, jsme se nevzdali svého poslání přinést vzdělání ženám a dětem v Afghánistánu. AIL průběžně aktualizuje a připravuje materiály pro distanční vzdělávání pro naše děti, které mají přístup k chytrým telefonům nebo počítačům. Realitou však zůstává, že 85% našich studentů přichází o vzdělání kvůli odstávce. Abychom tomu vyhověli, vytvořili jsme pakety s sebou domů, které jsou studentům k dispozici k vyzvednutí a práci z domova. Kromě toho jsme vytvořili horkou linku pro učitele, kteří mají studentům reagovat, pokud jim rodiče nemohou pomoci s domácími úkoly.

Bohužel dostáváme stále více zpráv o násilí páchaném na ženách a dětech doma kvůli odstávce a dalšímu společně strávenému času pod jednou střechou. V reakci na to má AIL poradenské služby v oblasti nastavení, které mají rodičům a dětem pomoci vyrovnat se s těmito situacemi, které uzavření zesílilo. Sociální média používáme také jako prostředek k poskytování informací o tom, jak být trpěliví, sdílet zdroje a praktikovat sociální distancování.

Na tuto pandemii jsme nebyli připraveni. Nikdo z nás nebyl. Je smutné, že mnoho lidí nebere tento virus dostatečně vážně a v důsledku toho se infikují tisíce a tisíce. Počet případů stále roste a vláda nedělá dostatek pomoci. Z tohoto důvodu je pro AIL tak důležité nadále poskytovat přímou úlevu a povědomí o tomto viru afghánskému lidu.

Vím, že mnoho lidí trpí, ale země jako Afghánistán nebyla v žádném případě připravena to zvládnout. Již mnoho let jste se prokázal jako laskavý partner a nikdy nezapomeneme na vaši velkorysost. Podpora a soucit našich dárců je páteří naší organizace a má zásadní význam pro to, aby nám pomohla dokončit naši misi, zejména v obdobích, jako jsou tyto. AIL i já bychom upřímně ocenili, protože jste nás v minulosti podporovali, pokud byste v této době krize přehodnotili financování našeho úsilí. Pokud vám vaše současná situace neumožňuje podpořit nás tak, jako v předchozích letech, bude jakákoli částka obrovskou pomocí a bude afghánskou komunitou hluboce oceněna. Budeme-li pokračovat v naší současné kapacitě, bez další podpory, budeme nuceni zastavit snahy o pomoc a programy, které tak tvrdě pracujeme na udržení provozu.

Jménem žen a dětí v Afghánistánu vám chci poděkovat za veškerou vaši laskavost, empatii a soucit. Jak říká Rumi: „Čím více dáte, tím více získáte požehnání od Boha.“ Ze srdce vám děkuji za váš čas a já se budu i nadále modlit za zdraví a štěstí vašich a vašich blízkých. Kéž vám Bůh vždy žehná svým milosrdenstvím.

S pozdravem,

Dr. Sakena Yacoobi
Generální ředitel
Vytváření naděje mezinárodní
Afghánský institut učení

Buď první, kdo ohodnotí tento článek

Připojte se do diskuze ...