Výzkum

Výchova k historii a usmíření v (post) konfliktních společnostech

Tento esej Jamieho Wise se zabývá rolí vzdělávání v historii při utváření kolektivní paměti a meziskupinových vztahů v (post) konfliktních kontextech. Výchova k historii se protíná s mírovou výchovou tím, že se zaměřuje na to, jak jsou příběhy o minulém násilí vyvolávány a konstruovány v (post) konfliktním vzdělávacím prostředí.

Koho nejvíce ovlivňuje potrubí školy do vězení?

Jak mohou pedagogové ukončit plynovod ze školy do vězení? Prvním krokem je zvážení alternativního přístupu ke školní disciplíně. Program doktorských studijních programů a vedení Americké univerzity vyvinul stručného průvodce a infografiku pro další vzdělávání.

Přejděte na začátek