Možnosti financování

Výzva k podávání žádostí: Mír a spravedlnost Transformativní vůdci

Vybraní kolegové budou pozváni na Gettysburg College na týden intenzivního programování zaměřeného na rozvoj jejich vůdčích schopností v oblasti míru a spravedlnosti. Po absolvování stipendia se mohou přihlásit všichni vysokoškoláci (z Kanady, USA a Mexika), kterým po ukončení stipendia zbývá alespoň jeden akademický rok. (Termín: 15. září). [pokračovat ve čtení…]

Možnosti financování

Open-Oxford-Cambridge Doctoral Training Partnership nabízející plně financované doktorské ocenění za výzkum míru a protijaderného aktivismu

Přihlášky jsou pozvány na cenu Open-Oxford-Cambridge AHRC financovanou DTP na The Open University ve spolupráci s Britskou knihovnou politologie a ekonomie (knihovna LSE). Výzkum by se měl zaměřit na téma týkající se míru a / nebo protijaderného aktivismu od roku 1945. [pokračovat ve čtení…]