Osnovy

Muzea pro mír: Zdroje

Muzea pro mír jsou neziskové vzdělávací instituce, které propagují kulturu míru prostřednictvím shromažďování, zobrazování a interpretace materiálu souvisejícího s mírem. Mezinárodní síť muzeí pro mír spravuje několik zdrojů souvisejících s mírovými muzei, včetně globálního adresáře, sborníků z konference a recenzovaných článků. [pokračovat ve čtení…]