Zprávy o činnosti

Válka a militarismus: Mezigenerační dialog napříč kulturami

Webinář „Válka a militarismus: mezigenerační dialog napříč kulturami“, pořádaný organizací World BEYOND War, zkoumal příčiny a dopady války a militarismu v různých prostředích a předvedl inovativní přístupy používané k podpoře mezigeneračního úsilí o budování míru vedeného mládeží na globálních, regionálních na národní a místní úrovni. [pokračovat ve čtení…]

Zprávy o činnosti

Učitelé, mládež a vůdci vzdělávání volají po konkrétních krocích k zajištění transformačního vzdělávání pro všechny

Vzdělávání, které vybaví každého studenta znalostmi, dovednostmi, hodnotami a postoji k péči o sebe navzájem a o planetu a jednat pro budoucnost, bylo středem zájmu 5. fóra UNESCO o transformativním vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globální občanství, zdraví a blahobyt. bytost. [pokračovat ve čtení…]

Zprávy o činnosti

Síť Nigérie a kampaň za mírové vzdělávání k organizaci mezigeneračního dialogu o vzdělávání

Mladí lidé jsou častěji tlačeni na periferii procesu tvorby politiky v oblasti vzdělávání, míru, udržitelnosti a globálního občanství; nejsou považováni za klíčové zúčastněné strany. Iniciativa Talking Across Generations on Education (TAGe) se snaží posílit nigerijskou mládež usnadněním neomezeného dialogu mezi mladými lidmi se zkušenými vedoucími pracovníky na vysoké úrovni [pokračovat ve čtení…]