Názor

Objekty, paměť a budování míru

O minulosti neexistuje jediná pravda. Jak však tvrdí vědec Nadace Rei Dody Wibowo, občas jsme vystaveni a požádáni, abychom věřili v jedinou definitivní verzi historie. Pomocí objektivu výchovy k míru nás žádá, abychom zvážili motivy a strategie vládních muzeí, a navrhuje cestu vpřed prostřednictvím muzejních postupů, které přispívají k budování míru. [pokračovat ve čtení…]

Názor

Snaha o lidskou bezpečnost a ukončení věčných válek

Globální kampaň za mírové vzdělávání naléhá na komunitu pro mírové vzdělávání, aby prozkoumala podmínky stažení sil z Afghánistánu, které by byly co nejetičtější a nejkonstruktivnější. Toto šetření považujeme za první krok k návrhu komplexní a efektivní strategie přechodu od militarizovaného k lidskému bezpečnostnímu systému. [pokračovat ve čtení…]