Jobs

Ang UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development nangita og Education Policy Officer

Ang UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) nangita og Education Policy Officer aron makatampo sa pagtuki sa polisiya nga may kalabutan sa Sustainable Development Goal 4.7 ngadto sa edukasyon alang sa pagtukod og malinawon ug malungtarong mga katilingban sa tibuok kalibutan. Ang deadline sa aplikasyon: Oktubre 31. [padayon sa pagbasa…]